Sprint naar content
English

Pagina Over het lectoraat

1 Over het lectoraat

Sfeerafbeelding Fontys
  • Hier plaats je de tekst of check je die als het al is ingevuld. Eerst een introtekst (bovenin, groot en vet) en daaronder lopende tekst, met eventueel meer alinea’s.
  • Bij veel tekst: handmatig alinea toevoegen. Geef kopjes aan de alinea’s Kop 4!
Sfeerafbeelding Fontys

2 de video

Sfeerafbeelding Fontys
  • Modulair contentelement (MCE) bewerken:

- Pas de YouTube link aan.
Foto vervangen: klik op Bestand > haal je foto op > klik op OK > en in het bewerkvenster 2 keer op opslaan klikken, dan pas verschijnt de afbeelding in het MCE-venster.
- Klik op Selecteer Focus punt: zet het focuspunt in het midden door in de afbeelding te klikken en opslaan - Indien YouTube film: formaat 16/8 kiezen.
- Aanvinken of je tekst of introtitel wilt laten zien > deze aanpassen > opslaan.
- Indien je alleen een afbeelding hebt en geen video: pas de afbeelding aan en haal de YouTube link weg.

3 Podcast

Sfeerafbeelding Fontys

Dit is ook een Modulair Content Element

  • Klik op Bewerken
  • Volledige link transistor of spotify en bijschrift toevoegen > Opslaan.
  • LET OP: verander bij transistor de fm/s/ in fm/e/ dan pas doet de link het op de site.