Sprint naar content
English

Vullen lectoraatspagina

1 Hoe begin je:

 • Inloggen in XC
 • Klik in de boom/navigatie op: Innovatie en Onderzoek (zie afbeelding 1)
 • Klik op het plusje voor Lectoraten
 • Hier staan de lectoratensites klaar

Afbeelding 1 Afbeelding 1

2 Homepage van lectoraat

Let op: De Homepage, ofwel hoofdpagina, van het lectoraat zelf kun je niet bewerken! Hierop controleer je echter wel de eigenschappen, namelijk bij de metadata. Hier is ingevuld:

 • Titel: naam van lectoraat (zie afbeelding 2 hiernaast)
 • Extra titel (naar onder scrollen): bij welk onderzoeksthema hoort het? (Nu nog volgens de oude indeling Health, Smart Society, HTSM, etc.) (zie afbeelding 3)
 • Afbeelding voor de onderzoeks-zoeker (dezelfde als die voor de header, maar ander formaat: 640 x 360 pixels). (Afbeelding 4)
 • Afbeelding voor de header (is dezelfde als die voor de zoeker, maar ander formaat: 1920 x 610 pixels). (Afbeelding 5)
 • Onderzoeksgebied aanvinken of aanpassen. (zie afbeelding 6 hieronder)
 • Kenniscentrum invullen, (Deskundigen en onderzoeksproject hier niet invullen want dit is een lectoraatspagina.)
Afbeelding 2 Afbeelding 2
Afbeelding 3: extra titel Afbeelding 3: extra titel
Afbeelding 4: afbeelding voor onderzoekszoeker Afbeelding 4: afbeelding voor onderzoekszoeker
Afbeelding 5: afbeelding voor header / herofoto Afbeelding 5: afbeelding voor header / herofoto

Afbeelding 6: onderzoeksgebied en kenniscentrum Afbeelding 6: onderzoeksgebied en kenniscentrum

3 En last but not least... Heel belangrijk... SEO!

 • En heel belangrijk: de SEO: HTML-titel, zoekwoorden en korte beschrijving. LET OP: De Beschrijving (metadescription), voor betere vindbaarheid in Google, voeg je toe via de Widget SEO Eigenschappen! (zie afbeelding 7 hiernaast)
Afbeelding 7: SEO Widget Afbeelding 7: SEO Widget