Sprint naar content
English

Goede Start - onepager

Op advies van een groep minorstudenten die onderzoek deed naar onze Goede Start-pagina's worden de huidige Goede Start pagina's overgezet naar een one-pager. Hiermee sluit de Goede Start pagina qua looks en gebruik aan op de opleidingspagina's. De content is overzichtelijker voor aanmelders en zeker ook voor de collega's die de pagina's geen beheren.

Header

In de header wordt de foto gebruikt die ook gebruikt is voor de opleidingspagina's. Wil je daar een andere afbeelding gebruiken dan ben je daar vrij in. Afmetingen en toepassing vind je hier.

Tabs

De hoofdnavigatie-onderdelen zijn met zorg en in overleg met de doelgroep gekozen. We adviseren hier niets aan te wijzigen. Wil je iets aanpassen, overleg dan even dmv een bericht aan goedestart@fontys.nl .

Sfeerafbeelding Fontys


Generieke content vs specifieke content

De generieke content, content die voor alle opleidingen gelijk is en beheerd wordt door een van de diensten, is gepubliceerd in artikelen. Is de generieke content voor jouw opleiding :

  1. Helemaal niet kloppend? > verwijder dan het artikel en plaats eigen content (LET OP: ga NIET het artikel aanpassen)
  2. Niet compleet? > kijk dan of je onder of boven het artikel extra content kunt plaatsen.

Opleidingsspecifieke content wordt beheerd door de opleidingen zelf. In onderstaand overzicht kun je per pagina zien of content specifiek of generiek is:
- oranje omkaderd = generiek, wordt dus onderhouden door diensten
- groen omkaderd = specifiek, wordt onderhouden door de opleidingen

pagina Inschrijven

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

De qoute card onderaan is een artikel en kan blijven staan. Als je zelf een eigen student wilt plaatsen kan dat ook. Dan kun je een eigen quote card maken en dit contentoverzicht verwijderen.


pagina Zeker weten?

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

Het groen omkaderd stuk content betreft een dynamisch contentoverzicht. Hierin komen verdiepende studiekeuze-activiteiten. Wij plaatsen meelopen en proefstuderen. Houdt het zelf goed in de gaten op volledigheid.


pagina Boekenlijst en laptop

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

Check de tekst bij Boekenlijst en pas eventueel het moment waarop de boekenlijst beschikbaar is aan.

Als de boekenlijst beschikbaar is, open dan het paragraaf element met de tekst 'de boekenlijst op studystore', selecteer de tekst en maak een link naar de juiste plek in Studystore.


pagina Inlog, e-mail en wifi

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

Alle content hier is generiek. Hier hoef je niets aan te doen.


pagina Intro en kennismaking

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

We maken een link in het blok naar de pagina's over de Intro en kennismaking. De info over de intro zit dus niet verweven in de onepager. De gebruiker maakt een uitstapje.


pagina Rooster

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

De vraag 'Wat is mijn rooster?' wordt vaak gesteld i.v.m. bijbaantjes bijvoorbeeld. Geef de studenten zoveel mogelijk informatie, is het rooster nog niet bekend? Geef dan aan wanneer het wel bekend is.

De vakantiekalender is die van Fontys. Pas zonodig het document aan.


pagina Studeren en corona

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

Ook nieuwe studenten hebben vragen over het studeren in coronatijd. we hebben daarvoor een algemeen stuk tekst opgenomen. Heb je zelf aanvullende, concretere tekst dan kun je die onder het artikel plaatsen of ev het artikel verwijderen en jouw tekst hier plaatsen. De tekst is bedoeld om gerust te stellen.


pagina Contact

Sfeerafbeelding Fontys

Toelichting:

Bereikbaarheid is heel belangrijk in aanloop naar start studiejaar. Nieuwe studenten hebben vaak nog vragen en willen dan graag antwoord. Mochten er momenten zijn waarop je niet/slecht bereikbaar bent, geef dat dan ook aan in de contactcard.