Sprint naar content
English

Beleid en afspraken

Communiceren via het web is behoorlijk veelzijdig. Om ervoor te zorgen dat alle communicatie bijdraagt aan de organisatiedoelen van Fontys is beleid op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (SEO), domeinnamen en webfunctionaliteiten nodig.

SEO beleid

Het SEO beleid is bedoeld voor alle MarCom medewerkers, met name de webredacteuren die dagelijks werkzaamheden verrichten op de websites fontys.nl en fontys.edu. Het document geeft inzicht in het belang van SEO, en het legt de nieuwe SEO-aanpak uit.

Beleid domeinnamen en webfunctionaliteiten

Dit document is bedoeld voor iedereen binnen Fontys die via een website content wil delen, en voor iedereen die gebruik wil (gaan) maken van tooling voor webfunctionaliteiten. Het bevat afspraken en een aanpak.

Webplan

Om de klantervaring te verbeteren en de vindbaarheid van Fontys te vergroten voor al onze doelgroepen, is een zogeheten webplan ontwikkeld. Dit webplan bestaat uit vier onderdelen:

 1. Een update van de website (design/structuur/code-WCAG/innovatie)
 2. Meer effectieve inzet rondom SEO/SEA (search engine optimization & advertising)
 3. Beleid en regie vanuit M&C op domeinnamen en overige webfunctionaliteiten
 4. Verbeterd datamanagement (klantdata uit diverse kanalen/bronnen bij elkaar brengen)

Lees een toelichting per onderdeel uit het webplan in

Voor realisatie van het webplan is strategisch budget gekregen. Lees over de aanleiding, het beoogde resultaat en de afbakening in het projectcontract.

Visie op content en kanalen

Met een afvaardiging van het MenC-netwerk is een concept Visie op de content en kanaalstrategie op papier gezet (let op: document is nog niet definitief). Het bevat de volgende onderdelen:

 • Het waarom en het doel van de visie op content- en kanaalstrategie
 • Klanten en stakeholders
 • Visie op contentstrategie
 • Visie op kanaalstrategie
 • Ambitieniveau van content en kanalen
 • Onze kaders, spelregels en kwaliteit voor content en kanalen
 • Instrumenten
 • Vervolgstappen
 • Verantwoording