Sprint naar content
English

Pagina weghalen

Soms is een pagina niet meer relevant en dan is het handig om de pagina te verwijderen. Als redecteur heb je geen rechten om een pagina te verwijderen. Alleen de medewerkers van digitale media hebben de juiste rechten om een pagina te verwijderen.

Hoe kun je jouw pagina laten verwijderen?

Om een pagina te laten verwijderen, moet je de volgende stappen ondernemen:

1. Haal de pagina die je wilt laten verwijderen offline. In de volgende stappen ga je de titel van de pagina veranderen. Als de pagina online staat wanneer je de titel gaat veranderen dan kunnen bezoekers van de website dit ook zien.

2. Zorg dat de link die verwijst naar de pagina nergens meer wordt gecommuniceerd. Deze link gaat namelijk dood op het moment dat de pagina wordt verwijderd. Mensen die daarna op de link klikken komen op een 404 pagina terecht. Ga bij jezelf de volgende middelen na:

  • Wordt de link nog gebruikt op een andere pagina op de Fontys website? Je kan dit controleren door bij de pagina die je wilt verwijderen naar het tabblad links te gaan binnen eigenschappen. Daar kun je zien op welke pagina's een link staat naar deze pagina. Dit tabblad laat geen links zien die in cards of MCE zijn verwerkt. Dus het kan zijn dat er toch ergens een dode link blijft staan.
  • Was er een verkorte url voor de pagina die je wil laten verwijderen? Zorg dat de verkort url uit de communicatie wordt gehaald en dat de verkorte url wordt verwijderd. Je kan de medewerkers van digitale media vragen om de verkorte url te verwijderen.
  • Wordt de link op een andere manier nog gecommuniceerd? Denk aan QR-codes of links op offline communicatiemiddelen, social media (campagnes), pagina's van andere websites, etc.

3. Verander de titel van de pagina naar verwijderen. Dit doe je in de widget Meta informatie.

4. De collega's van digitale media verwijderen zo nu en dan alle pagina's met de naam verwijderen. Jij hoeft hier niets voor te doen.