Wat kan ik doen of naar wie verwijs ik door?


Als studentcoach kun je een hoop zelf regelen of samen met de collega’s binnen je eigen instituut. Je kunt de student ook doorverwijzen naar je coördinator studentcoaching of het begeleidingsteam binnen jouw instituut. Daarnaast kun je (extra) hulp inroepen van onze studentendecanen, studentenpsychologen en studiekeuzeadviseurs.

Een studiekeuzeadviseur kan de student helpen als:

de student twijfels heeft of de studie passend of haalbaar is;

of aangeeft met de opleiding te (willen) stoppen en hulp nodig heeft bij het maken van een nieuwe studiekeuze;

of nog niet weet wat de volgende stap gaat zijn: invulling tussenjaar, wel of niet studeren;

of bijna afgestudeerd is, maar twijfels heeft over de volgende stap: werken of doorstuderen.

Ik wil sparren met een studiekeuzeadviseur

Een studentendecaan kan de student helpen om:

een passende oplossing te vinden voor belemmeringen die hij/zij ervaart, en daarmee een goede keus kan maken voor doorgaan, pauze inlassen of stoppen. Afhankelijk van de oorzaak kan de studentendecaan ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen bij o.a. de examencommissie, DUO en Profileringsfonds, of doorverwijzen naar een studiekeuzeadviseur.

ik wil sparren met een studentendecaan

Een studentenpsycholoog kan de student helpen met:

zijn/haar klachten en situatie- of levensfase gebonden zorgen, middels kortdurende therapie. Afhankelijk van de mate van problematiek wordt doorverwezen.

Ben je student? maak dan hier je afspraak met een studentpsycholoog
Sfeerafbeelding Fontys

Student twijfelt of de studie past of wil stoppen, maar weet niet hoe nu verder...

Deze student geeft aan dat de studie niet aansluit bij zijn interesses, kwaliteiten of activiteiten die hij graag doet; de student vindt de stof te moeilijk of juist te makkelijk en twijfelt over het niveau; de manier van studeren spreekt de student niet aan, bijvoorbeeld de hoeveelheid praktijk, contacturen of het onderwijsconcept; de student heeft twijfels of het toekomstig werkveld wel bij hem past of wil misschien stoppen met studeren.

Zit de twijfel op studiekeuze of is het de manier van onderwijs, niveau of motivatie. Het is van belang om deze student tijdig te signaleren en te begeleiden. Vaak zijn de signalen al zichtbaar in de eerste periode.

De student kan een individueel studiekeuzetraject volgen maar ook zelf aan de slag met opdrachten en zo ontdekken welke studie het beste past. Wil de student graag eenmalig in een kleine groep aan de slag om zo een stap verder te komen in zijn studiekeuzeproces, dan past de workshop studiekeuze hierbij.
Wil de student op een intensieve manier en in een groep aan de slag met zijn studiekeuze dan is het Explore traject een goede optie. Wil de student naast intensieve begeleiding in een groep blijven studeren kijk dan naar het Empower TEC programma.

Denkt de student aan stoppen en de (financiële) gevolgen hiervan, dan kan hij dit bespreken met een studentendecaan.

Verwijs je studenten door naar:

Sfeerafbeelding Fontys

Student twijfelt over zijn studie door omstandigheden

Deze student geeft aan dat hij moeite heeft met de studie en verzucht dat de situatie ‘thuis’, ‘op het werk’, ‘met partner’ of ‘de projectgroep’ ook niet meehelpt. Hij heeft onvoldoende tijd vanwege andere verplichtingen die zijn loyaliteit aanspreken zoals bijvoorbeeld mantelzorg.

Heeft de student extra hulp of advies nodig naast de begeleiding vanuit de opleiding? Bijvoorbeeld bij vragen over zijn/haar persoonlijke omstandigheden, ongewenst gedrag, studiekeuze etc.


Verwijs je studenten door naar:

Sfeerafbeelding Fontys

Student loopt studievertraging op door bijzondere omstandigheden

Deze student heeft te maken met bijzondere omstandigheden waardoor hij studievertraging oploopt, zoals bijvoorbeeld door mantelzorg, autisme, topsport en geeft aan extra ondersteuning nodig te hebben. De student kan ook aangeven dat hij juist op zoek is naar extra uitdaging naast zijn/haar studie.

De student kan dit aangeven bij zijn studiekeuzecheck of bij inschrijving, maar niet alle studenten doen dat.
Het is belangrijk om hier in het eerste gesprek naar te vragen, zodat de student de mogelijkheid heeft om dit aan te geven en te expliciteren waar hij behoefte aan heeft. Geef aan wat het de student oplevert als hij durft te benoemen wat hij nodig heeft. Blijf in gesprek met de student!

Verwijs je studenten door naar:

Sfeerafbeelding Fontys

Student heeft klachten, zorgen of persoonlijke vragen

De student heeft klachten, zorgen of persoonlijke vragen die hem belemmeren in het dagelijks (school) leven. Te denken valt aan somberheid, angst, stress, trauma, gebrek aan zelfvertrouwen, slaapproblemen en relatieproblemen etc. Fontys biedt diverse trainingen aan die studenten kunnen helpen.

Krijgt de student ondersteuning van een externe hulpverlener? Verwijs hem dan daar naartoe. Vraag hem ook om een melding te maken bij een studentendecaan, zij kunnen de student ondersteunen bij vragen over o.a. DUO.

Verwijs je studenten door naar:

Sfeerafbeelding Fontys

Student heeft moeite met hbo vaardigheden

Deze student geeft aan dat hij bepaalde vaardigheden mist die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren te denken valt aan reflectie, samenwerken, zelfstandigheid etc. Let ook op signalen als het uitstellen van tentamens of inleveren van opdrachten of het zich terugtrekken uit de groep bij een samenwerkingsopdracht of stress rond tentamens of presentaties.

De student kan dit aangeven bij zijn studiekeuzecheck of bij inschrijving, maar niet alle studenten doen dat.
Het is belangrijk om hier in het eerste gesprek naar te vragen, zodat de student de mogelijkheid heeft om dit aan te geven en te expliciteren waar hij behoefte aan heeft. Geef aan wat het de student oplevert als hij durft te benoemen wat hij nodig heeft. Blijf in gesprek met de student!

Verwijs je studenten door naar:

Sfeerafbeelding Fontys

Student wil switchen binnen of buiten het domein

Deze student geeft aan dat hij niet (helemaal) op de juiste plek zit en van studie wil switchen. Hij voelt zich wel thuis op het hbo en heeft een duidelijk beeld van wat hij mist in zijn huidige opleiding en wat hij wel denkt te vinden in de opleiding waar hij naartoe wil switchen. Twijfelt hij aan zijn switchkeuze (of studiekeuze) verwijs hem dan door naar de begeleidingsmogelijkheden.

Voor studenten die binnen het domein willen switchen zijn er soms mogelijkheden om direct over te stappen. Je kunt daarvoor contact opnemen met de switchcoördinator van de opleiding.

Voor studenten die buiten het domein willen switchen kan doorverwezen worden naar de instroomcoördinator of studentcoach coördinator van de andere opleiding.

Verwijs je studenten door naar: