Waarom een LCOP

Werken in een learning community of practice (LCOP) heeft veel voordelen en wordt in ‘Naar Missie gedreven Innovatiebeleid met Impact’ zelfs gezien als dé oplossing om leren, werken en innoveren met elkaar te verbinden.

Een bestaande netwerk kan zeker ook heel gericht worden ontwikkeld tot een effectieve LCOP. Denk hierbij aan urgentie (zoals een gedeeld probleem), randvoorwaarden op gebied van tijd, kwaliteit, informatie, communicatie, activiteiten en samenstelling van de LCOP.

Sfeerafbeelding Fontys

Redenen om met een LCOP te werken:  

  • Snelle veranderingen in de samenleving en het onderwijs creëren de behoefte aan verbinding met anderen die vergelijkbare uitdagingen en vraagstukken hebben.
  • Een LCOP motiveert deelnemers om actief aan de slag te gaan vanuit urgentie, praktijkvoorbeelden en concrete situaties.
  • Door mensen met verschillende disciplines met elkaar te verbinden, verdwijnen formele en informele barrières en silo's. Dit bevordert innovatie en grensoverschrijdende samenwerking.
  • Een LCOP stimuleert professionele ontwikkeling in de hele organisatie door middelen te bundelen en samen te leren.
  • Medewerkers krijgen de ruimte om in een leerzone te komen in plaats van een prestatiezone, wat essentieel is om als professional te blijven leren en je te verdiepen.
  • Door gezamenlijk ervaringen op te doen, daarop te reflecteren, te leren, verworven kennis te delen en nieuwe experimenten uit te voeren, worden korte leercycli gebruikt.
  • Innoveren is bouwen aan een beweging. Samen leren versterkt de beweging.
  • Door kennis en ervaring te delen hoeft het wiel niet meerdere keren te worden uitgevonden.