Tools en inzichten

Op deze pagina vind je projecten die bijdragen aan studiesucces. Selecteer links het onderwerp van je interesse en vind bijbehorende initiatieven.

  • Studentsucces
  • Aansluiting toeleverend veld
  • Oriëntatie, matching en toelating
  • Studentcoaching
  • Talentontwikkeling
  • Authentiek leren
  • Studeerbaar curriculum/activerende didactiek
  • Toetsing en feedback
  • Aansluiting arbeidsmarkt

Hybride leeromgevingen

Fontys maakt werk van Hybride Leeromgevingen via een vierjarig programma. Een programma dat onderwijsinnovaties en kenniscreatie voor de opzet en (door)ontwikkeling van hybride leeromgevingen bevordert, zodat iedere student als onderdeel van diens opleiding kan leren en onderzoeken in een grensoverstijgende omgeving

meer informatie

Social Labs

Social Labs zijn plekken binnen Fontys waar studenten, docenten en werkveld met elkaar samenwerken. Hierdoor vervagen de grenzen tussen werken en leren.

meer informatie