Hbo voorbereidings-programma's voor mbo studenten

OpleidingFontys breed*
ThemaAansluiting, oriëntatie & matching
Soort Project based
DoelgroepMbo niveau 4 studenten
Werkende principesRealistische ervaring, reflectie, ervaren kloof en verwachtingen, contact met studenten en docenten
ContactpersoonRob Doorleijers en Carola Hollander
*Individuele opleidingen maken zelf de keuze om deel te nemen.

Wat doen we?

Elke deelnemende opleiding biedt een programma aan van vijf vrijdagochtenden van 9 tot 12 uur. Gedurende deze vijf dagdelen maakt de mbo-student kennis met de manier van studeren aan het hbo, het niveau, de vak inhoud, het beroepsbeeld en uiteraard ook met studenten en docenten van een specifieke hbo-opleiding. Dit vindt plaats op de locaties van Fontys zodat ook daadwerkelijk ervaren en gevoeld kan worden hoe het is om bij Fontys aan het hbo te studeren.

Het voorbereidingsprogramma kan gevolgd worden in het kader van het Keuzedeel voorbereiding hbo en sluit goed aan bij de werkprocessen twee en drie van dat keuzedeel. Deze werkprocessen staan in het teken van samenwerking en informatieverwerking. De vijf dagdelen worden centraal vastgesteld. Studenten schrijven zich vooraf in voor een programma via de website van Fontys.

Doel

Mbo-studenten die de overstap willen maken naar het hbo een realistische ervaring op een hbo-opleiding bieden. Hiermee krijgt de student een goed beeld van de studie en de wijze van studeren en zetten we de student aan tot reflectie op de keuze.

Voor mbo-studenten hebben we alle informatie over de overstap naar het hbo gebundeld op fontys.nl/mbo.

Effecten mbo-studenten

  • Inzicht in hoe het hbo werkt en wat van hen verwacht wordt
  • Beter beeld van de opleiding
  • Bijdrage aan ervaringsgerichte reflectie
  • Lagere drempel bij start van een hbo opleiding
  • Bijdrage aan sociale en academische integratie

Uit onderzoek blijkt...

  • ...dat het hbo voorbereidingsprogramma studenten bevestigt in hun keuze, een voorbereiding op het hbo biedt en inzicht geeft in het niveau en de werkwijze op het hbo.

Hoe docenten en studenten het voorbereidingsprogramma ervaren

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wist je dat...

..het voorbereidingsprogramma onderdeel is van een breed aanbod aan (verdiepende) studiekeuzeactiviteiten? De coördinatie hiervan is belegd bij de dienst marketing & communicatie. We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden voor jouw instituut/opleiding!

Belangrijkste randvoorwaarden

Het hbo voorbereidingsprogramma kan alleen in samenwerking met het mbo worden ontwikkeld omdat het keuzedeel mbo onderwijs is.

Belangrijkste opbrengsten

Intensievere samenwerking met verwante mbo-opleidingen; mbo-studenten kunnen een betere keuze maken.

Achtergrond

Keuzedelen zijn sinds 2016 onderdeel van het mbo onderwijs. Studenten volgen elk jaar een keuzedeel van 240 SBU gericht op verdieping van de opleiding, werken en ondernemerschap en/of doorstuderen aan het hbo. In het hbo voorbereidingsprogramma staan een aantal hbo-vaardigheden centraal: samenwerking, informatieverwerking en reflectie. Daarnaast is er aandacht voor loopbaanoriëntatie. Studenten werken samen aan een opdracht en bouwen een portfolio op.

Het hbo voorbereidingsprogramma leent zich bij uitstek voor een intensievere samenwerking tussen verwante mbo en hbo-opleidingen. Samenwerking kan bijvoorbeeld betekenen dat studenten een opdracht op het hbo doen in plaats van het mbo waardoor de ervaring realistischer wordt. Ook zijn er mogelijkheden om reeds bestaande doorstroomprogramma’s in het kader van een keuzedeel aan te bieden, in samenwerking met het mbo, waardoor de activiteiten een onderdeel worden van het curriculum van de student.