Bindend studieadvies

OpleidingFontys breed
ThemaAansluiting, Oriëntatie & Matching
Soort Evidence informed, evidence based
DoelgroepEerstejaars studenten, instituten, collega hbo-instellingen en ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Werkende principesInformatievoorziening, advies
ContactpersoonRosemarie Moonen

Handreiking loslaten bindend studieadvies

Fontys heeft besloten om met ingang van het studiejaar 2024-2025 geen bindend negatieve studieadviezen meer te verstrekken. Om de opleidingen te ondersteunen bij het loslaten van het bindend negatief studieadvies, is er een handreiking opgesteld met praktische informatie over studeerbare programma's, studentcoaching en verwijzing.

Naar de handreiking

Over het BSA

Fontys wil studenten optimaal ondersteunen in hun studieloopbaan. Tijdige informatie over het verwachte studeersucces en een goede ondersteuning bij nieuwe keuzes horen daar bij. Een van de instrumenten in de propedeuse is het BSA. Om de werking van het BSA te onderzoeken is een tweetal onderzoeken uitgevoerd.

Onderzoek naar de norm, werkende principes en voorwaarden voor het BSA bij Fontys.

Resultaten

  • Verbeterde en gepersonaliseerde schriftelijke/online communicatie over BSA (tijdigheid, inhoud en toon) (zie Fontys Helpt);
  • Onderzoek naar het effect van de huidige BSA binnen Fontys op eerstejaars studenten (doorvertaling universitair onderzoek naar hbo);
  • Inventarisatie van landelijke ontwikkelingen en experimenten rondom de BSA in het hbo;
  • Het monitoren van een viertal pilots binnen Fontys: Human Resource Management en Toegepaste Psychologie (norm/geen norm), ICT (maatwerkklassen), Technische Bedrijfskunde (ontwikkeling over de jaren na opschaling naar 60 EC) en Commerciële Economie;
  • Adviesrapport op basis van bovenstaande punten.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de effecten van het uitgesteld bindend studieadvies op de studievoortgang, het welzijn en de motivatie van eerste en tweedejaarsstudenten.

Resultaten

  • Verbeterde en gepersonaliseerde schriftelijke/online communicatie over BSA (tijdigheid, inhoud en toon) (zie Fontys Helpt);
  • Onderzoek naar het effect van de huidige BSA binnen Fontys op eerstejaars studenten (doorvertaling universitair onderzoek naar hbo);
  • Inventarisatie van landelijke ontwikkelingen en experimenten rondom de BSA in het hbo;
  • Het monitoren van een viertal pilots binnen Fontys: Human Resource Management en Toegepaste Psychologie (norm/geen norm), ICT (maatwerkklassen), Technische Bedrijfskunde (ontwikkeling over de jaren na opschaling naar 60 EC) en Commerciële Economie;
  • Adviesrapport op basis van bovenstaande punten.


Sfeerafbeelding Fontys

Wil je eens in gesprek over de inzichten omtrent BSA?

Bijvoorbeeld omdat je wilt weten hoe je dit kunt vertalen naar jouw opleiding; of omdat je ondersteuning kunt gebruiken bij gespreksvoering m.b.t. studieadvies?

contact rosemarie moonen