Kiezen na je studie

OpleidingFontys breed
ThemaAansluiting, oriƫntatie en matching
Soort Practice based
DoelgroepStudenten en studentcoaches
ContactpersoonMily Simpson en Zoƫ Verwers

Waar houden we ons mee bezig?

Onder andere met de vragen: op welk moment in hun studie bepalen studenten hun keuze voor de vervolgstap na de bachelor: gaan zij werken, verder studeren, of kiezen zij iets anders? Welke motieven spelen daarbij een rol? En vooral: hoe kan Fontys studenten beter helpen om weloverwogen die keuze te maken?

Werkende principes

- Begeleiding is maatwerk met oog voor doel, persoonlijke voorkeuren en prioritering.
- Studieonderdelen zo inrichten dat ze bijdragen aan het keuzeproces.
- Informatievoorziening over keuzes en de consequenties van keuzes die studenten maken.

Doel

Studenten een weloverwogen keuze voor hun vervolgstap laten maken, op een manier waardoor ze positief terugkijken op het keuzeproces.

Belangrijkste randvoorwaarden

Commitment instituten om curriculum af te stemmen op deze vraag en coaching in te zetten. Commitment diensten M&C en SV om informatie juist en tijdig te ontsluiten.

Belangrijkste opbrengsten

We komen dichterbij het doel door middel van de inzichten uit onderzoek rondom het keuzeproces van de student. Samen werken we aan een praktische invulling van studenten faciliteren in het maken een weloverwogen keuze voor hun vervolgstap.

Inzicht uit onderzoek

Het keuzeproces is een gradueel proces gedurende de hele studieloopbaan. Studenten krijgen een steeds beter beeld van de keuzes die binnen en na de studie bestaan en ontdekken steeds meer hun eigen voorkeuren en aanleg. De eerste jaren van de studie vormen een belangrijke fase voor keuzes na de bachelor.

Bronnen

Broek, A. van den, Cuppen, J., Warps, J., Termorshuizen, T., Lodewick, J., Brukx, D., Korte, K. de, Ramakers, C. & Mulder, J. (2019): Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2018-2019. Studenten in het hoger onderwijs: stand van zaken studiejaar 2018-2019: doorstroom, instroom, studiekeuze, studievoortgang, studieuitval en studiefinanciering. Nijmegen: ResearchNed i.o.v. OCW.

Vereniging Hogescholen (2019): Factsheet HBO-Monitor 2018. Den Haag: VH.

ROA: Kerncijfers Schoolverlatersonderonderzoeken. Geraadpleegd via: https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Home.aspx

Inspectie van het onderwijs (2019): Doorstromen van hbo naar wo. In hoeverre is de wo-master toegankelijk voor hbo-gediplomeerden? Utrecht: Inspectie.