Werkveldcoaching

OpleidingToegepaste Gerontologie, Bedrijfsmanagement MKB en Sociale Studies
ThemaLoopbaanketen – aansluiting arbeidsmarkt /studentcoaching
Soort Project – practice based
DoelgroepStudenten
ContactpersoonLianne Maas

In deze pilot betrekken we het werkveld bij de ondersteuning van studenten bij hun sociale landing op de arbeidsmarkt. Studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de overgang naar de arbeidsmarkt te versoepelen.
Het coachingstraject is zowel van waarde voor de persoonsvorming van de student tijdens zijn studententijd als voor de wendbaarheid van de student bij het starten op de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Studenten in de hoofdfase.

Belangrijkste opbrengsten

In de exploratiefase is een gesprekstool ontwikkeld ten behoeve van de interviews met studenten en alumni. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn beschreven in bijgaand artikel.

Bereid jij jouw studenten al goed voor op hun carrière?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Werkend principe

Verbinding tussen student en arbeidsmarkt versterken.

Ontwikkelen van evidence based programma(s) die inhoud geven aan werkveldcoaching waarbij een positief effect ontstaat op persoonsvorming en wendbaarheid in de overstap naar de arbeidsmarkt.

Belangrijkste randvoorwaarden

Coaching door beroepsbeoefenaars uit het werkveld los van stage- en afstudeerbegeleiding.

Bronnen

Trilling, B., & Fadel, C. (2012). 21st century skills: Learning for life in our times. New York: John Wiley & Sons.

Artikel: "Hoe het gat tussen studie en beroepspraktijk dichten", bron.nl

Gespreksinstrumenten

Teneinde het onderzoek in de exploratiefase uit te kunnen voeren zijn gespreksinstrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de ’21st century skills’ . De drie pilot opleidingen hebben ieder een eigen gespreksinstrument ontwikkeld en gebruikt, passend bij de situatie van de opleiding en de uitvoer van het onderzoek.

Alle gespreksinstrumenten zijn bruikbaar voor andere opleidingen om met alumni in gesprek te gaan over de eventuele mismatch tussen vaardigheden waartoe de opleiding opleidt en welke nodig zijn bij een eerste baan. Daarnaast zijn de instrumenten in zekere mate bruikbaar als onderwijsmiddel om met studenten in gesprek te gaan over de vaardigheden die ze nodig hebben in het werkveld, die ze reeds bezitten en die ze nog moeten ontwikkelen.