Een Learning Community of Practice (LCOP), ook wel netwerk genoemd, is een groep mensen die een gemeenschappelijk doel of interesse delen en gezamenlijk leren doen door regelmatige interactie. Deze interactie kan bij Fontys zowel in fysieke omgevingen bestaan, zoals een ruimte op het werk of een hybride leeromgeving, als helemaal online in de vorm van een "virtuele community of practice".

De ambitie van Fontys is: een talentgericht, wendbaar onderzoekend organisatie te zijn. We hebben beelden bij hoe dat er uit zou kunnen zien, maar het proces er naar toe en de precieze uitkomst staan niet vast. Om hier te komen is het nodig dat we een lerende organisatie zijn.  Wij zien Fontys als een organisatie met vooral een netwerk van samenwerkende mensen. Dat elke dag in interactie met elkaar opnieuw vorm krijgt. Als we een lerende organisatie willen zijn is het logisch om ook te kijken naar de organisatie als community. Een lerende community waar ieders kennis ertoe doet, leiderschap meer situationeel en gespreid is en iedereen die er werkt medevormgever is- zowel van concrete oplossingen voor telkens nieuwe uitdagingen als van de organisatie als geheel.     

Deze visie sluiten aan bij de richting waar ons onderwijs heen gaat

Door samen uitdagingen uit de praktijk aan te gaan, kenniscreatie en kennisdeling centraal staan te zetten, te experimenteren, multidisciplinariteit in te zetten en met één voet in de praktijk te staat leren en bewegen we in de richting talentgericht Fontys. We hebben positieve ervaringen met communities binnen Fontys waar professionals het laagdrempelig samen werken, samen leren en soms ook samen creëren hebben opgepakt . Sinds een paar jaar overal ontstaan. Bijvoorbeeld eigentijds toetsen, blended learning, studentcoaching, plg’s, lectoraten. We krijgen veel vragen over waarom hoe starten, het werkt. Daarom compact vanuit theorie, ervaring opgedaan door vallen en opstaan, een uitleg hoe je een LCOP kunt starten, iedereen kunt uitnodigen om aan te sluiten en hoe te verbinden.