Rollen en aandachtspuntenee

Welke rollen zitten in een Learning Community of Practice?

Sfeerafbeelding Fontys

Het is van belang om verschillende rollen in te vullen om een effectieve en bloeiende Learning Community of Practice (LCOP) te creëren.

Hoewel één persoon meerdere rollen kan vervullen, is het ideaal om te streven naar een goede verdeling van verantwoordelijkheden binnen de community. Hier zijn enkele belangrijke rollen die kunnen bijdragen aan het succes van een LCOP:

 • Leden: De leden van de LCOP zijn de kern van de LCOP. Ze brengen hun expertise, kennis en ervaringen in en zijn bereid om te leren en te delen met anderen. Actieve deelname en betrokkenheid van de leden zijn essentieel voor het succes van de LCOP.
 • Facilitator: Een facilitator speelt een cruciale rol in het begeleiden en ondersteunen van de LCOP. Deze zorgt ervoor dat de leden betrokken en actief deelnemen, stimuleert discussies en deelt relevante bronnen en informatie.
 • Mentoren: Mentoren zijn ervaren leden die bereid zijn om anderen te begeleiden en te ondersteunen in hun leerproces. Ze bieden begeleiding, delen hun kennis en helpen anderen bij het oplossen van problemen. Mentoren spelen een waardevolle rol bij het bevorderen van de groei van de leden.
 • Experts: Het betrekken van experts op een bepaald vakgebied of onderwerp kan enorm waardevol zijn voor de LCOP. Experts kunnen presentaties geven, workshops leiden, vragen beantwoorden en diepgaande kennis en inzichten delen.
 • Verbinders: Verbinders zijn mensen die actief relaties opbouwen en bruggen slaan tussen verschillende leden en disciplines binnen de LCOP. Ze bevorderen samenwerking en netwerken, waardoor de LCOP sterker wordt.
 • Innovators: Innovators zijn leden die nieuwe ideeën, benaderingen en oplossingen brengen. Ze dagen de status quo uit, experimenteren met nieuwe methoden en helpen de LCOP vooruit te gaan door innovatie te stimuleren.
 • Evaluatoren: Evaluatoren houden toezicht op het proces en de voortgang van de LCOP. Ze verzamelen feedback, evalueren de impact van het leren en identificeren gebieden die verbetering behoeven. Evaluatoren spelen een belangrijke rol bij het continu verbeteren van de LCOP.

De lerende en samenwerkende professional is de basis. Vanuit hier ben je voortdurend bezig jezelf te ontwikkelen en uit te dagen. Je hebt een onderzoekende houding en reflecteert op eigen handelen. Hiervoor zoek je actief de samenwerking op en vraag je feedback.

Jouw ontwikkelingsgerichte houding versterkt het samen leren in jouw team, met professionals (in opleiding: studenten) en partners. De 'lerende en samenwerkende professional' is het fundament voor ontwikkeling op de 8 Fontysrollen

Bij elke LCOP is het belangrijk om na te denken over wat goed leiderschap inhoudt. Leiderschap kan worden getoond door degenen die de LCOP willen opzetten, of het kan iemand zijn die door de organisatie is aangesteld om LCOPs op gang te brengen. Deze leiders moeten deskundig, gedreven, gerespecteerd zijn en natuurlijk mandaat en voldoende tijd hebben. Leiderschap kan bij meerderen liggen maar kan ook een rol van de facilitator zijn.  

 • Streef onder leden naar een constructief zakelijke omgang. Geef aandacht aan nieuwe leden en bewaak een open en veilige omgang met elkaar. Neem tijd om stil te staan bij gezamenlijke doelen en werkafspraken.
 • Om een LCOP op stoom te brengen, is het belangrijk dat de organisatie waarbinnen de deze bestaat ondersteuning biedt. Deze ondersteuning bestaat tenminste uit voldoende tijd, mensen en financiële middelen. Leden hebben tijd nodig om zich aan de LCOP te wijden, en de organisatie dient dit te faciliteren. Er is een budget nodig voor verschillende kosten die het runnen van een LCOP met zich meebrengt.
 • Het kan nodig zijn om specifieke functies binnen de organisatie aan te stellen om de LCOP te leiden of te ondersteunen.
 • Het verkrijgen van ondersteuning van de organisatie kan het proces versnellen, maar het is ook belangrijk om de LCOP de kans te geven zich te ontwikkelen en de voordelen ervan aan te tonen voordat er een formeel verzoek wordt ingediend.

Hoe de rol- en taakverdeling ook wordt opgepakt; er zijn altijd een aantal zaken die aandacht behoeven.   

Het opbouwen, in stand houden en ontwikkelen van de LCOP is een van de belangrijkste rollen. Dit vereist veel energie in de beginfase en vereist voortdurende inzet gedurende de levensduur van de LCOP. Het omvat het aantrekken van nieuwe leden en hun ontwikkeling, evenals het bevorderen van professionele relaties binnen de LCOP. 

Het beheren van mensen en dynamiek is essentieel voor een goed functionerende LCOP. Hoewel een volwassen LCOP zelfsturend kan zijn, is er soms behoefte aan bemiddeling, met name bij nieuwe leden. Een leider die goed is in het motiveren van mensen en ervoor zorgt dat leden elkaars ervaringen respecteren, draagt ​​bij aan een positieve dynamiek. 

Om de LCOP actief te houden, is ondersteuning en facilitering nodig. Dit omvat het waarborgen van communicatie binnen de LCOP en het waarborgen dat leden waarde halen uit hun interacties. Het faciliteren van workshops en het verwijderen van obstakels behoren tot de verantwoordelijkheden van een facilitator. 

Leiders kunnen ook een rol nemen van informeren, adviseren of coachen van de LCOP-leden. Ze kunnen de richting van de LCOP bepalen, advies geven en individuen of teams ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze rol kan ook peer-to-peer plaatsvinden. 

Het vertegenwoordigen van LCOP binnen en buiten de organisatie.

Tot slot is het belangrijk om het gekozen leiderschapsmodel regelmatig te evalueren en aan te passen op basis van de behoeften van de LCOP in verschillende fasen van haar levenscyclus.