Studentcoaching

Welke rol je ook hebt docent, studentcoach of coördinator: in alle gevallen zijn studentenwelzijn, toegankelijkheid en inclusie de centrale thema's waar je in jouw dagelijkse werk mee te maken hebt.
Uitgelicht

Infographic studentenwelzijn

De docent en de studentcoach hebben een belangrijke signaleer- en doorverwijsfunctie naar de tweedelijns begeleiding en naar Fontys Helpt. In de infographic voor de studentcoach (Nederlands en Engels) vind je welke extra ondersteuning de begeleider in diens rol geboden wordt, extra tools voor begeleiding bij bijzondere omstandigheden, handelingsrichtlijnen en het netwerk studentcoaching om bij aan te sluiten.

Download de studentenwelzijnkaart

Twijfel je naar wie je moet doorverwijzen?

Als studentcoach kun je een hoop zelf regelen of samen met de collega’s binnen je eigen instituut. Soms is het beter om de student daarnaast door te verwijzen naar je coördinator studentcoaching, het begeleidingsteam binnen jouw instituut of de vertrouwenspersonen, studentendecanen, studentenpsychologen en studiekeuzeadviseurs.

Kent jouw student Fontys Helpt/Helps al?

Dit is een online plek waar studenten terecht kunnen met extra ondersteuningsvragen, studietwijfels en praktische informatie vinden. Daarnaast ook mooie initiatieven die kunnen inspireren of waar ze zich bij aan kunnen sluiten.

Handelingsrichtlijnen sociale veiligheid

Handelingsrichtlijn

Handelingsrichtlijn bij (vermoeden van) suïcidedreiging

Zie handelingsrichtlijn

Coaching in het algemeen

Handreikingen en instrumenten

Online coaching

Tips en handreikingen

Coaching bij psychische ondersteuningsvraag

Handelingsrichtlijnen en inspiratie


Zoek je meer verdieping van jouw rol als studentcoach?

Door aan te sluiten bij het netwerk Studentcoaching

Bij deze netwerken delen we de nieuwste inzichten, toolkits en leren we van elkaars best practices.

Meld je aan

Door je te professionaliseren

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te professionaliseren, bv. door het volgen van trainingen en workshops.

Bekijk de mogelijkheden

Wil je graag samen naar bepaalde thema's kijken, dat kan natuurlijk altijd

Sparren over studentbegeleiding

Wil je sparren over persoonlijke omstandigheden of (studie)keuze van een student, maak online je afspraak met een studentendecaan of studiekeuzeadviseur.

Contact Dimphy Hooijmaijers

Meer weten over studentcoaching, toegankelijkheid of inclusie? Maak dan een afspraak Dimphy Hooijmaijers.

Nieuws studentcoaching