Sprint naar content

Toegepaste Psychologie (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Heb jij al werkervaring? Ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen en heb je een onderzoekende houding? En heb je gevoel voor exacte vakken? Ga dan voor de deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie. Het onderzoeken en beïnvloeden van menselijk gedrag en het praktisch toepassen van deze kennis staat centraal in deze opleiding.

Over de opleiding

Je leert in de opleiding Toegepaste Psychologie de talenten van mensen te benutten en weet hoe je die goed kunt waarnemen, interpreteren en versterken. Als professional draag je bij aan een duurzame en inclusieve samenleving. In deze flexibele deeltijdopleiding combineer je werk met studie. Dat is hard werken, de opleiding vergt naast de contacturen behoorlijk wat tijd om zelfstandig te studeren. Wel stel je zelf je persoonlijke studieroute samen, aangepast aan jouw situatie en interesses. Vanaf het tweede jaar heb je een geschikte werk-/praktijkplek nodig.

Waarom de opleiding Toegepaste Psychologie?

 • Persoonlijke aandacht
 • Een studiecoach die feedback geeft
 • Het geleerde direct inzetten in de praktijk
 • Samen de optimale leerroute bepalen

 

Wat ga je leren?

In de opleiding Toegepaste Psychologie verdiep jij je in menselijk gedrag en beleving. Je doet psychologische kennis op, bijvoorbeeld over leren, het geheugen, motivatie en persoonlijkheid. Daarnaast leer je vaardigheden zoals het voeren van gesprekken, het afnemen van psychologische tests of het doen van onderzoek.

 • Basismodules Body of Knowledge en Beroepsvaardigheden
 • Verdiepingsmodules naar eigen interesse, zoals Coachen, Preventie of Mind the Gap
 • Ontwikkelen en verbeteren van gespreksvaardigheden en het afnemen van testen
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Esther van Deijk

Ik merk dat ik behoefte heb aan verbreding en verdieping.
 

Hoe ziet je week eruit?

In jaar 1 vinden de onderwijsactiviteiten wekelijks plaats op dinsdag van 15.00 tot 21.45 uur. Vanaf jaar 2 heb je 1x per 3 weken een bijeenkomst op donderdag en/of dinsdag vanaf 15.00 uur. 

Tijdsinvestering
Je bereidt de lesstof voor door middel van het bestuderen van literatuur, het bekijken van filmmateriaal en het maken van (praktijk)opdrachten. Gemiddeld besteed je zo’n 25 tot 35 uur per week aan je studie (inclusief de contacturen). De tijdsinvestering is sterk afhankelijk van je ervaring, voorkennis en werk-/praktijkplek.

De opleiding vraagt van studenten een behoorlijke dosis discipline en zelfredzaamheid. Maar je staat er niet alleen voor. Het contact met medestudenten, bijvoorbeeld door samenwerking in projecten, is een goede stimulans. Bovendien kun je met specifieke vragen altijd terecht bij de docenten.

In wat voor groep/klas kom ik?
In het eerste jaar kom je in een groep van 20 tot 25 studenten (maximaal 30) met verschillende docenten. Vanaf jaar 2 krijg je per module les in groepen van circa 15 personen met 1 vaste docent/begeleider per module.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij met wiA of wiB
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Leon Langenhuizen

Ik werk al jaren bij Defensie en ben altijd bezig met de vraag waarom mensen bepaalde keuzes maken, waarom doen mensen wat ze doen?

 

Opbouw

De kracht van flexibel studeren: doordat de opleiding is opgebouwd uit modules kun jij zelf je studieprogramma bepalen, net als je studietempo en studieduur. Dit betekent dat je zelf een traject kunt samenstellen dat aansluit op jouw persoonlijke situatie en professionele ambities. Je krijgt hierin ondersteuning van een persoonlijk coach.

Kennis & vaardigheden Toegepaste Psychologie
De deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie start in jaar 1 met de basismodules Body of Knowledge en Beroepsvaardigheden. Na afronding van deze modules kun je een keuze maken uit diverse modules.

Praktijkgerichte modules rondom beroepsrollen en competenties:

Module Body of Knowledge
Deze module bestaat uit 5 kennisvakken waarin je belangrijke psychologische kennis opdoet. Dat zijn:

 • Algemene psychologie
 • Doelgroep jeugd
 • Doelgroep volwassenen
 • Persoonlijkheidspsychologie
 • Sociale psychologie

Je creëert hiermee een brede kennisbasis op het gebied van de psychologie, die voor alle beroepsrollen van de toegepast psycholoog relevant is. Het is daarom van belang deze module in het eerste jaar van je opleiding te volgen.

Ieder vak betaat uit 8 bijeenkomsten. Deze staan in het teken van het verwerken en toepassen van kennis. Voorafgaand aan de lessen bestudeer je literatuur, bekijk je filmmateriaal en maak je opdrachten. Ieder kennisvak sluit je af met een toets. Toetsvormen zijn open-vragentoetsen, meerkeuzetoetsen, opdrachten of essays. Voor de kennisvakken is, in tegenstelling tot de overige modules, geen praktijkplek nodig. Uiteraard maken we wel gebruik van voorbeelden uit de praktijk, in de vorm van casuïstiek. Er is ook ruimte om eigen relevante casuïstiek in te brengen.

Module Beroepsvaardigheden
In de module Beroepsvaardigheden staan de basisvaardigheden van een psycholoog en beroepsoriëntatie centraal. De module bestaat uit 2 delen:

 • deel rondom verbale vaardigheden en beroepsoriëntatie
 • deel rondom psychodiagnostiek en onderzoek

Voor deze module is het van belang dat je de vaardigheden in de praktijk kunt oefenen, maar er is geen specifieke praktijkplek of opdrachtgever noodzakelijk. In veel gevallen kun je de opdrachten binnen je eigen werkomgeving uitvoeren.

Verdiepingsmodules rondom beroepsrollen en competenties:

 • Preventie
 • Coachen
 • Mind the Gap
 • Onderzoek
 • Trainen
 • Psychodiagnostiek

Module Preventie
In de module Preventie ga je een preventieprogramma - gericht op gedrag/beleving van mensen - ontwikkelen, uitvoeren (in de praktijk) en evalueren. Voorbeelden van preventie zijn het voorkomen van overgewicht, ziekteverzuim, schulden of schooluitval. Je hebt een praktijkplek waar daadwerkelijk behoefte bestaat aan een preventieprogramma op het gebied van menselijk gedrag. De preventie moet je ook uitvoeren binnen de organisatie. Je ontwikkelt zelf een preventieprogramma, maar tijdens de bijeenkomsten en daarbuiten werk je ook samen met andere studenten. De module Preventie is in samenwerking met de opleiding Pedagogiek.

Module Coachen
Bij coachen staat het helpen van mensen om verbetering aan te brengen in hun ontwikkeling, welbevinden of effectiviteit, centraal. In de module Coachen leer je algemene coachvaardigheden en verdiep je je in coach-methodieken die passend zijn voor de mensen die jij begeleidt. Ook ontdek je jouw eigen voorkeursstijl, die past bij jouw manier van werken. Je hebt een praktijkplek waar behoefte bestaat aan individuele coaching van mensen. De vraagstukken kunnen zowel persoonlijk, werkgerelateerd als relationeel van aard zijn.

Module Mind the Gap: talent, proces, project
In de module Mind the Gap: talent, proces, project is aandacht voor de rol die je als toegepast psycholoog inneemt binnen een organisatie. Je geeft sturing aan een project of verandering (bijvoorbeeld implementatie van nieuw beleid) in een organisatie. Je leert sensitiviteit te ontwikkelen voor belangen van de organisatie en overige betrokkenen en daar adequaat op in te spelen. Daarnaast staat jouw persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking met anderen centraal. Je krijgt inzicht in je talenten en die van anderen en leert deze in te zetten.

Voor deze module is het van belang dat je de kans krijgt een project te leiden, of er in ieder geval een prominente rol in te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn; het implementeren of evalueren van beleid, regels, methodieken of andere belangrijke veranderingen binnen je organisatie. 

De module Mind the Gap: talent, proces, project is in samenwerking met de opleiding Pedagogiek.

Module Onderzoek
In de module Onderzoek voer je zelf een praktijkgericht onderzoek uit. Vertrekpunt is een aan psychologie gerelateerde vraag of probleem uit de praktijk. Op basis van dit praktijkvraagstuk doe je, op een methodologisch verantwoorde manier, kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Hierbij hoort bijvoorbeeld het maken van een onderzoeksopzet, het doen van literatuuronderzoek, dataverzameling en uiteraard het schrijven van een onderzoeksrapport.

Module Trainen
In de module Trainen doe je ervaring op met het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van trainingen op het gebied van inter- of intrapersoonlijke vaardigheden. Je leert onder andere verschillende didactische werkvormen in te zetten en af te stemmen op de leerbehoefte, kenmerken en omstandigheden van de doelgroep. Ook leer je over je eigen voorkeuren en eventuele valkuilen. Uiteraard worden de trainingen in de praktijk uitgevoerd en geëvalueerd.

Module Psychodiagnostiek
In de module Psychodiagnostiek worden gedragsvraagstukken vertaald naar psychodiagnostisch onderzoek. Het uitvoeren van  psychodiagnostisch onderzoek gebeurt onder supervisie van een gekwalificeerde professional op de praktijkplek.
De diagnostische cyclus, van intake tot en met terugkoppeling, wordt meerdere keren doorlopen. Er is aandacht voor zowel verklarende als meer beschrijvende diagnostiek. Voorbeelden van organisaties waar je deze opdracht kan uitvoeren zijn werving- en selectiebureaus, assessmentsbureaus, onderwijsadviesbureaus en onderwijsinstellingen.

 
 

Werk/stage

Relevante werk-/praktijkplek
Voor alle modules, maar in ieder geval voor de verdiepingsmodules in jaar 2, is het van belang dat je over een geschikte praktijkplek beschikt. Voor de uren die je maakt op je praktijkplek geldt als richtlijn een halve dag per week per module.

Na de opleiding
De studie succesvol afgerond? Gefeliciteerd! Als afgestudeerd toegepaste psycholoog benadruk je de veerkracht van mensen en werk je zowel met individuen (coaching) als met groepen (trainen, beleid, campagnes). Als toegepast psycholoog kun je onder andere werkzaam zijn op de terreinen arbeid, gezondheid, techniek, onderwijs & ontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en veiligheid. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als:

 • coach
 • trainer
 • psychodiagnostisch medewerker
 • adviseur
 • onderzoeker
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sylvia Koevoets

werkt naast de opleiding in het voortgezet onderwijs. Daar is ze continue met kinderen en diens ouders bezig en is altijd op zoek naar wat zij nodig hebben en wat ze hun kan aanbieden.

 

Agenda

Open avond Toegepaste Psychologie | Tilburg
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma

Wat leuk te lezen dat je interesse hebt in de deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie! We ontvangen je graag tijdens onze open avond op woensdagavond 5 juni van 18:00 - 20:30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:
18:00 - 18:15 uur:

Ontvangst met koffie, thee of water in de mediatheek van P1


18:15 - 20:30 uur:

Doorlopende algemene voorlichting in shifts in de A-vleugel en ruimte om al je vragen te stellen aan docent(en), studieadviseur, deeltijdstudenten en alumni (dit vindt plaats in de lokalen A.0.10 A0.13 en A0.14. Volg de bewegwijzering van Toegepaste Psychologie of vraag een van onze medewerkers om hulp. Wij staan de gehele avond tot jouw beschikking)

Heb je voorafgaand aan de open avond vragen? Mail deze naar communicatiehrmenp@fontys.nl.

Meer weten over de opleiding Toegepaste Psychologie

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

  Zijn er aanvullende kosten?

  Houd rekening met aanvullende kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten.

   Ik denk dat ik aan alle voorwaarden heb voldaan. Krijg ik nu een bevestiging dat ik ben toegelaten? Zo niet, wanneer weet ik dan dat ik ben toegelaten?

   Als je inschrijving compleet is, ontvang je van ons een startbrief met meer informatie over de introductiebijeenkomst en de eerste lesdag. Als je inschrijving nog niet compleet is, of je hebt nog niet aan alle voorwaarden voldaan, sturen wij jou een herinnering dat je nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Als je twijfelt over je inschrijving, of als je niet weet of je aan alle voorwaarden hebt voldaan, neem dan contact op met Team Inschrijvingen.

   Wat is contractonderwijs?

   Bij contractonderwijs volg je niet de hele deeltijdopleiding, maar slechts een (paar) module(s). Als je studeert op contractbasis ontvang je geen getuigschrift, omdat je niet de gehele opleiding volgt. Wel krijg je na het behalen van de losse module(s) een certificaat uitgereikt.

   Contractonderwijs kan geschikt zijn voor jou:

   • als je al een hbo-diploma hebt.
   • als op zoek bent naar verdieping in je vakgebied.
   • als je geen volledige hbo-opleiding meer kunt/wilt volgen.

   Als je geïnteresseerd bent in contractonderwijs en je wilt graag de voordelen en de nadelen weten, maak dan een afspraak met de studieadviseur.

    

   Contact met Sabine, medewerker inschrijvingen

   Bij Sabine kan je terecht met vragen over je inschrijving, contractonderwijs (het volgen van losse modules) en collegegeld.

   via mail

   Meer weten?

   In de modulaire deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie staat menselijk gedrag en beleving centraal. Je doet psychologische kennis op, bijvoorbeeld over leren, het geheugen, motivatie en persoonlijkheid. Daarnaast leer je vaardigheden zoals het voeren van gesprekken, het afnemen van psychologische tests of het doen van onderzoek.

   lees hier alles over de opleiding