Sprint naar content

Over de vaardigheidstraining

De vaardigheidstraining maakt deel uit van de opleiding eerste trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek aangeboden door de volgende instituten:

De inhoud, de opzet en de kosten van de training zijn bij alle opleidingsinstituten hetzelfde. Je mag zelf kiezen waar je de vaardigheidstraining wilt volgen, klik via onderstaande links naar een van de instituten.


Voorwaarde deelname vaardigheidstraining

Voorafgaand aan het volgen van de vaardigheidstraining heb je de beide webinars (eerste trimester SEO) gevolgd en ben je geslaagd voor de theorietoets.


Inhoud van de training

De training bestaat uit één demonstratie en twee oefenrondes. De demonstratie wordt gegeven door een expert, waarbij het echoprotocol klassikaal wordt doorlopen. Tijdens de oefenrondes mag je twee keer zelf proberen de verschillende structuren van de foetus in beeld te brengen. Bij zowel de demonstratie als de oefenrondes worden zwangeren ingezet als proefpersoon. De training start vanaf 13.00 uur en eindigd om 17:30u.


Eindniveau

Na het volgen van de opleiding ben je in staat de verschillende structuren van de foetus in het 1e trimester te screenen en te beoordelen.

Deelname aan de vaardigheidstraining kost € 650,- en is verplicht voor sommige deelnemers. Zie hiervoor de kwaliteitseisen in de studiehandleiding, bijlage 4.