Sprint naar content

Certificering

Het certificaat theorietoets Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester van Fontys is noodzakelijk voor de inschrijving vaardigheidstraining.


Professionals uit groep A hebben voorrang op de inschrijving voor de vaardigheidstraining. Je kunt hiervoor geen accreditatie ontvangen omdat dit een verplicht onderdeel is van de training Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester.

Na het met succes afronden van de vaardigheidstraining ontvang je het landelijke certificaat Structureel Echoscopisch Onderzoek 1e trimester van het opleidingsinstituut waar de vaardigheidstraining gevolgd is. Met dit certificaat kun je een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij een van de Regionale Centra.


Professionals die vallen onder de groep B en C zijn in principe vrijgesteld voor de vaardigheidstraining. Je ontvangt het certificaat 'Structureel Echoscopisch Onderzoek, eerste trimerster' na het met succes afsluiten van de theorietoets en je kunt hiermee een contract aanvragen bij een van de regionale centra.

Wanneer je bent vrijgesteld voor de vaaridgheidstraining, dan krijg je bij facultatieve deelname aan de vaardigheidstraining een Bewijs van Deelname uitgereikt. Accreditatie wordt aangevraagd.