Sprint naar content

Algemene informatie over de training

Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren in Nederland – naast het tweede trimester SEO – ook deelnemen aan het eerste trimester SEO. Dit gebeurt in het kader van de landelijke wetenschappelijke IMITAS studie.

Het doel van de wetenschappelijke studie is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. Het onderzoek richt zich op ervaringen van zwangeren en professionals.


Opleiden van echoscopisten

De training voor echoscopisten voor het eerste trimester SEO is ontwikkeld in samenwerking met het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek en wordt uitgevoerd door ervaren SEO-opleidingen (zie de handleiding ). Als echoscopist kun je je alleen laten opleiden voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO als je voldoet aan bepaalde voorwaarden en je bereid bent om na de opleiding deel te nemen aan de wetenschappelijke studie. Voor wie is deze training?

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Twee webinars gericht op de theorie rondom het eerste trimester SEO
  • Online theoretische toets
  • Vaardigheidstraining

De Webinars

Er wordt een algemeen webinar aangeboden waar ook de counselors aan deelnemen en een verdiepend webinar alleen voor echoscopisten. Dit laatste verdiepende webinar wordt op twee verschillende data live aangeboden. Echoscopisten zijn verplicht deel te nemen aan het algemene webinar en eenmaal  aan het verdiepende webinar. De webinars worden verzorgd door de Regionale Centra. Tijdens de webinars worden de theoretische achtergrond en de praktische uitvoering van het eerste trimester SEO behandeld. Iedereen die in aanmerking komt voor de opleiding eerste trimester SEO ontvangt een uitnodiging en kan zichzelf aanmelden.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Na deelname aan de webinar ontvang je een bewijs van deelname. Dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de theorietoets eerste trimester SEO.


De theorietoets

De theorietoets wordt verzorgd door Fontys Pro/ Fontys Paramedische Hogeschool.

Deze toets wordt online afgenomen via de toetsapplicatie Testvision en bestaat uit 40 vragen die gebaseerd zijn op de theoretische stof die behandeld is tijdens de webinars, de vragen zijn geformuleerd vanuit de leerdoelen (zie handleiding). Voorafgaand aan de toets heb je de mogelijkheid om een proeftoets te maken.


De vaardigheidstraining

Tijdens de vaardigheidstraining leer je de verschillende structuren van de foetus in beeld te brengen (zoals vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard eerste trimester SEO).

De vaardigheidstraining duurt één dagdeel en wordt aangeboden door

De inhoud, de opzet en de kosten van de training zijn bij alle opleidingsinstituten hetzelfde. Je mag zelf kiezen waar je de vaardigheidstraining wilt volgen.