Sprint naar content

Human Resource Management (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start februari en september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...Ben jij iemand die zowel gedreven wordt door menselijk contact als het succes van een organisatie? Werk je momenteel al in het HR-vakgebied en ben je toe aan een volgende stap? Of heb je altijd al ambitie gehad om richting HR te gaan? Dan is de deeltijdopleiding Human Resource Management (HRM) dé keuze voor jou. Deze opleiding biedt niet alleen flexibiliteit, zodat je het in je eigen tempo kunt volgen, maar ook de mogelijkheid om je carrière naar een hoger niveau te tillen.

Over de opleiding

Kies voor de deeltijdopleiding Human Resource Management (HRM) als je gedreven wordt door zowel mens als organisatie. Deze flexibele opleiding stelt je in staat om in jouw eigen tempo te studeren en werk & studie te combineren. HRM omvat het in goede banen leiden van arbeid, waarbij je werkt met mensen vanuit een zakelijk perspectief en het management helpt om de juiste persoon op de juiste plek in te zetten. Daarnaast denk je mee over onder andere verzuimbegeleiding, re-integratie, veranderprocessen en loopbaankeuzes. Als HR-professional opereer je in het spanningsveld tussen mens, organisatie en samenleving, met oog voor ieders belangen. Met deze opleiding maak jij het beleven van meer werkgeluk mogelijk. Ben je al actief op het HRM-vlak en heb je behoefte aan een verdiepingsslag? Dan kan het volgen van de bachelor opleiding of losse modules interessant voor je zijn.

Waarom de deeltijd HRM?

 • Het biedt veel ruimte om in eigen tijd te studeren waarbij zowel online (voorbereiding op lesdagen, individuele begeleiding) en offline (schooldag en uitvoering tijdens je werk) gewerkt wordt
 • Je stelt voor een groot gedeelte jouw persoonlijke studieroute samen door het kiezen van modules die passen bij jouw interesse en talenten
 • Er is aandacht voor zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als jouw professionele ontwikkeling als HRM’er
 • Ons kleinschalig onderwijs zorgt voor een leeromgeving waarin je van én met elkaar kunt leren

 

Inhoud en vorm

Gedurende de bachelor-opleiding volg je twee verplichte basismodules die het fundament van het HR-domein behandelen. Daaropvolgend geef je in het tweede en derde studiejaar zelf vorm aan je studieprogramma door drie advanced modules te kiezen. Tenslotte is er in het vierde jaar een verplichte advanced module 'Onderzoek', waarbij je een onderzoek uitvoert en hierover adviseert of een interventie test en evalueert op basis van een vraagstuk binnen de eigen organisatie.

Voor elke module ontvang je een certificaat.

Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO)

Bij onze HRM opleiding neemt, naast aandacht voor kennis en vaardigheden, de ontwikkeling van jouw eigenheid en beroepsidentiteit een expliciete plaats in. Het (verder) ontwikkelen van jouw reflectief vermogen is hierbij een rode draad. Je gaat elk semester gedurende de gehele opleiding met een ander thema aan de slag.

Zo staat bij het thema Talent en Draak het ontdekken en verder onderzoeken van jouw eigen talent centraal. Daarnaast ga je op drakenonderzoek. Je krijgt inzicht in hoe dit voor jou werkt en wat jou gaat helpen bij je verdere ontwikkeling en groei.Bij het thema Leerwens en Energie ga je energiek aan de slag met (het formuleren van) je eigen leerwens en ontdek je welke hulpbronnen je daarbij kunnen ondersteunen.

Een ander thema dat aan bod komt is Bewustzijn en Lichaamstaal waarbij je jezelf verdiept in de grote rol die je onbewuste speelt in je doen en laten. Hoe neem jij de buitenwereld en jezelf waar, welke onderliggende schema’s/patronen herken je, welke oordelen heb je en hoe bewust ben jij met je aandacht in het hier en nu? Daar ga je actief naar op zoek om daarmee je rol als HR professional bewuster in te kleuren. Aanvullende thema’s zijn Diversiteit, Spanningsdriehoek & ethische dilemma’s en Werkgeluk. In het afstudeerjaar vindt een ‘wrap-up’ plaats van jouw conclusies ten aanzien van je persoonlijke identiteit (talent, draken, leerwens, persoonlijkheid, waarden en normen) en de relatie die je van daaruit kunt leggen naar de bij jou passende HR-rollen en praktijkomgevingen.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Helma van der Wilt

Na jaren in mijn bedrijf te hebben geïnvesteerd, heb ik er nu voor gekozen om in mezelf te investeren.
 

Lesdagen en studiebelasting

De lesdagen zijn als volgt:

LeerjaarLesmomentLocatie
Jaar 1Dinsdag van 12.30 tot 19.30 uurCampus Stappegoor Tilburg
Jaar 2Donderdag van 12.30 tot 19.30 uurCampus Stappegoor Tilburg
Jaar 3Donderdag van 12.30 tot 19.30 uurCampus Stappegoor Tilburg
Jaar 4Dinsdag van 12.30 tot 19.30 uurCampus Stappegoor Tilburg

Gedurende de week voer je studieopdrachten uit op je eigen werkplek, bereid je de lesdag voor en bestudeer je theorie via boeken en video's. Gemiddeld besteed je 20 uur per week aan je studie (inclusief de lesdag).

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

 

Opbouw

In het eerste jaar volg je twee verplichte basismodules:

 • Basismodule 1: Matching en Beleid
  Bij Matching leer je een goede taak- en functieanalyse te maken en daar de juiste mensen voor te vinden door deze beide elementen met elkaar te verbinden. Je stelt daarbij vanuit recruitment een wervingsplan op en vraagt jezelf af wat de organisatie zelf aan acties onderneemt en of je de arbeidsbemiddeling in-house doet of door een externe partner laat uitvoeren. Tenslotte verkrijg je inzicht in welke vorm van samenwerking het beste passend is in verschillende casussen op basis van arbeidsrecht: een arbeidsovereenkomst of toch een andere vorm. Bij Beleid ga je op basis van relevante maatschappelijke trends leren om een consistent HR beleidsplan binnen het thema verzuim / duurzame inzetbaarheid op te stellen. Hierbij zoek je naar de samenhang met het HR beleid binnen de organisatie en hoe je mensen motiveert dit beleid te gaan volgen. Ook vraag je jezelf af of je voorgestelde beleid betaalbaar is met behulp van o.a. een kosten en baten analyse. Om vaardig te worden in bovenstaande thema’s nemen we je mee in het kritisch zoeken naar relevante bronnen en hoe je beleid zakelijk passend kunt schrijven.

 • Basismodule 2: Veranderen en Ontwikkelen
  Organisaties veranderen voortdurend. In deze basismodule leer je om een analyse te maken van de huidige en gewenste situatie van je afdeling / organisatie. Om te komen tot de ‘gewenste situatie’ ontwerp je een veranderplan waarbij je leert rekening te houden met alle betrokken partijen en invloeden die geraakt worden door het veranderplan. Bij verandering zijn spelen je medewerkers een sleutelrol. Daarom leer je in deze module vanuit verschillende ontwikkelperspectieven te kijken. Een thema als talentmanagement kan hierbij niet ontbreken. Op grond van het achtveldenmodel werk je een ontwikkelinterventie verder uit en leer je hoe je mensen binnen het werk kunt motiveren en hoe je hun leervermogen kan beïnvloeden. Om je omgeving mee te krijgen in je plannen, leer je vaardiger te worden in zakelijke gespreksvoering en presenteren. Al om al brengt deze module je een toenemende impact van je plannen en de uitvoering daarvan.

In het tweede en derde jaar maak je zelf een keuze in verdiepingsmodules. Je kiest er in totaal drie. Een mogelijkheid is om te kiezen voor de modules Re-integratie en Talentcoaching, Loopbanen en Arbeids- en organisatiepsychologie om jezelf zo meer te verdiepen in coaching en persoonsgerichte ontwikkeling. Wil je meer de kant op van HR business-partner/ de zakelijke HR-kant dan is het raadzaam om te kiezen voor modules als Verandermanagement, Strategisch HRM, Talentontwikkeling en Arbeidsrecht. Welke modules je wilt volgen bepaal je uiteindelijk zelf.

De keuze van modules bestaat uit:

 • Talentontwikkeling

 • Verandermanagement

 • Re-integratie en Talentcoaching

 • Matching in de 21ste eeuw

 • Strategisch HRM

 • Arbeidsrecht

 • Loopbanen

 • Arbeids- en organisatiepsychologie

Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen met de laatste verplichte module ‘Onderzoek’. Hierbij gaan we je uitdagen om zelfstandig een onderzoekscyclus te doorlopen of een interventie te ontwikkelen voor de organisatie of een onderdeel van het bedrijf waar je werkzaam bent. De keuze van het thema ligt bij jouzelf en je organisatie zolang het HR-gerelateerd is. Het is immers essentieel voor HR om te streven naar meer evidence-based practices: HR-praktijken waarvan we weten dat ze werken op basis van onderzoek en geteste interventies. Jij hebt een belangrijke verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen en dat ga je in het afstudeerjaar toepassen met jouw onderzoeksrapport.


 
 

Werk/stage

Praktijkopdrachten van deze studie voer je uit op je eigen werkplek. Voor het uitvoeren van deze opdrachten is het niet vereist dat je op dit moment een HR-functie bekleedt. Het draait voornamelijk om de betrokkenheid en ondersteuning van je organisatie, leidinggevende en collega’s.

Als je nog geen geschikte praktijkplek hebt gevonden tijdens de basismodules in het eerste jaar, is dat geen probleem. Indien wenselijk zullen we samen nadenken over een geschikte organisatie waar je de opdrachten kunt uitvoeren. Vanaf de advanced modules (in leraar 2) is praktijkervaring wel verplicht. Je hoeft geen aparte stage te volgen tijdens de deeltijdopleiding.

Hulp nodig in het vinden van de beste balans tussen werk en studie

Het combineren van een deeltijdopleiding met een niet-HR-gerelateerde baan en/of gezin vereist zelfstandigheid, motivatie en discipline. We begrijpen dit en stellen samen met jou een zo passend mogelijke studieroute op. Heb je voorafgaand aan je inschrijving behoefte om hier eens over te sparren? Voel je dan vrij om hiervoor contact te zoeken met Sanne, docent/ studieadviseur HRM.

Na afstuderen

Op dit moment is er sprake van een groeiende behoefte aan HRM professionals op verschillende niveaus. Na deze opleiding kun je onder andere aan de slag binnen een organisatie als HR-medewerker, HRM-adviseur, recruiter, loopbaanadviseur, coach, re-integratie / trajectbegeleider, verzuimcoach of HR beleidsmedewerker.

 
 

Overzicht van losse modules

Ben je al actief op het HRM-vlak en heb je behoefte aan een verdiepingsslag? Dan kan modulair interessant voor je zijn.

Wij bieden de volgende modules los aan:

Deze module focust op het begrip talent en maakt je als HR-professional een kritische sparringpartner op dit gebied. Je verdiept je in talent in organisaties, leiderschap, en groepsdynamiek. Vaardigheden omvatten ‘Job crafting’ en ‘Groepsdynamische interventies’.

Vragen? Mail naar Maartje van de Mortel (maartje.vandemortel@fontys.nl)Deze module leert je als HR-professional bedrijven adviseren in verandertrajecten. Je analyseert het verandervermogen van een organisatie, stelt diagnoses en geeft aan hoe de organisatie dat vermogen kan omzetten naar handelen. Vaardigheden omvatten 'Zakelijk adviseren' en 'Beweging genereren'.

Vragen? Mail naar Monique van Gorkum (m.van gorkum@fontys.nl) en/of Esse Heij (e.heij@fontys.nl)

De participatiesamenleving streeft naar inclusiviteit, met aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare werknemers. Re-integratie is cruciaal in het overbruggen van deze afstand. Deze module behandelt kennis op twee niveaus: begeleiding van individu en werkgever in inclusief werkgeverschap. Je leert gedragsverandering initiëren bij werkgevers en individuen binnen wettelijke kaders. De skills 'Coaching to the job' en 'Job hunting' worden aangeboden.

Vragen? Mail naar Frank Postelmans (f.postelmans@fontys.nl)

Deze module behandelt hoe individu en organisatie in de 21e eeuw aan elkaar moeten worden gekoppeld voor een win-win situatie. Aandacht wordt besteed aan dynamisch matchen en de VUCA-wereld. De skills 'Onderhandelen' en 'Sourcing & Selectie' worden aangeboden.

Vragen? Mail naar Esse Heij (e.heij@fontys.nl)

De wereld waarin we leven en werken wordt steeds complexer en onvoorspelbaarder. Organisaties moeten levensvatbaar en duurzaam concurrerend blijven. Strategisch HRM is van cruciaal belang, met aandacht voor de organisatie, medewerkers en de interne en externe omgeving. In deze module maak je kennis met diverse aspecten van SHRM en verdiep je je in het belang van wederkerigheid tussen organisatiebelangen en medewerkersbelangen. Je ontwikkelt inzicht in het koppelen van organisatiedoelen aan de ontwikkeling van medewerkers op korte, middellange en lange termijn. De module biedt vaardigheden in 'Managementvaardigheden' en ‘Financieel management’.

Vragen? Mail naar Esse Heij (e.heij@fontys.nl)

Deze module bespreekt diverse aspecten van het arbeidsrecht. Je leert over het Nederlands rechtssysteem, CAO, stakingsrecht, WOR, sociale zekerheid, Wet arbeid en Zorg, bedrijfsongevallen, en ontslag. Vaardigheden omvatten ‘Juridische vaardigheden’ en ‘Mediation’.

Vragen? Mail naar Patricia Majoie (p.majoie@fontys.nl)

Deze module behandelt de veranderingen in loopbanen door de tijd heen en de wetenschappelijke inzichten daarover. Je ontwikkelt inzicht in de complexiteit van de huidige loopbaan en de diversiteit aan invloeden. De skill 'Loopbaanmethodiek' wordt aangeboden, waarin je leert professionele loopbaangesprekken te voeren.

Vragen? Mail naar Esse Heij (e.heij@fontys.nl)

Deze module richt zich op Arbeid- & Organisatiepsychologie. Onderwerpen zijn de relatie tussen organisatie, veranderende omgeving en individuen binnen de organisatie, leiderschap, en organisatiestructuur en -cultuur. Skills omvatten ‘Psychodiagnostiek’ en ‘Professionele gespreksvaardigheden HRM’.

Vragen? Mail naar Joep Verhaar (j.verhaar@fontys.nl)

 
 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Human Resource Management

Wil je graag persoonlijk in gesprek met iemand van de opleiding Human Resource Management? Stuur een bericht naar: s.vandesandeprince@fontys.nl Dan nemen we zo snel mogelijk telefonisch contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogeschool.

  Voor start in februari

  Stap 1: Je meldt je aan via Studielink. Meld je uiterlijk vóór 1 februari aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren. Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen. De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

  Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven doe je in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 februari.  

  Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

  Voor start in september

  Stap 1: Je meldt je vóór 1 september aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

  Kan ik een factuur krijgen voor mijn werkgever die mijn studie betaalt?

  Er is geen sprake van een factuur, maar van een betalingsbewijs. Op deze pagina vind je meer informatie hierover (onder het kopje: Werkgever betaalt je collegegeld).

  Indien ik geen havo-, mbo 4- of vwo-diploma heb (maar wel ervaring), zijn er dan toch mogelijkheden om de opleiding te mogen starten?

  Ben je 21 jaar of ouder? En wil jij starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? Dan kun je bij Fontys een 21+ toelatingsonderzoek doen. Meer informatie over het 21+ Toelatingsonderzoek.

  Is het een probleem als je geen HR-functie bekleedt?

  Voor de opleiding is het geen vereiste om een HR functie te bekleden. Het kan wel wenselijk zijn om contact te kunnen leggen met een HRM afdeling om de nodige informatie voor het vormgeven van je producten op te halen. Daarnaast kan het zo zijn dat iemand een leidinggevende/coördinerende functie bekleed zonder dat er in de organisatie een HR-afdeling is. Ook zo’n werkomgeving kan voldoende handvaten bieden. Een werkkring of stageomgeving hebben, is het meest van belang

  Zijn er vrijstellingen mogelijk?

  Vrijstellingen zijn in principe niet mogelijk. Met een volledig afgeronde propedeuse Human Resource Management, behaald binnen een opleiding aangesloten bij LOO-HRM, kan je in het tweede leerjaar van de deeltijdopleiding instromen. Een eventuele afgeronde minor of ander behaald hbo-diploma kan mogelijk (indien er niet teveel overlap met de deeltijdopleiding Human Resource Management is) ingezet worden als keuzemodule in het tweede of derde leerjaar. Je dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie.

  Opgedane kennis en kunde kan altijd worden ingezet. Dit zorgt mogelijk voor minder studiebelasting en biedt een student de mogelijkheid om twee modules tegelijkertijd te doen om versneld door de opleiding te gaan.

  Kan je met een propedeuse HRM behaald bij een andere aanbieder instromen?

  Met een propedeuse behaald bij een LOO*-HRM opleiding (dat kan dus een andere aanbieder zijn dan Fontys, mits deze is aan gesloten bij het LOO) kun je instromen in het tweede jaar van de deeltijdopleiding.*Landelijk Opleidingsoverleg Human Resource Management (LOO-HRM)

  Is het een probleem als ik geen werk heb op het moment?

  Het is voor de start aan deze opleiding geen probleem als je op dit moment (nog) geen of nog niet de ideale baan hebt. Indien wenselijk zullen we samen nadenken over een geschikte organisatie waar je de opdrachten kunt uitvoeren. Vanaf de advanced modules (in leraar 2) is praktijkervaring wel verplicht.

  Zijn de opdrachten individueel of dien je ze in groepjes te maken?

  Je mag de opdrachten individueel maken. In groepsverband is mogelijk. Iedereen levert daarbij wel een individueel product aan, waarin ook zijn/haar individuele bijdrage staat vermeld. Het bijbehorende assessmentgesprek vindt altijd individueel plaats.

  Wat houdt het toetsen van het portfolio precies in?

  Dit geldt voor de Kenniskring en Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO).

  Voor de vaardigheidsvakken toon je jouw eigen vaardigheid aan door bijvoorbeeld het uitwerken van een opdracht, het voeren van een gesprek, rollenspel, opnames gemaakt in de eigen werkpraktijk.

  Ter voorbereiding op het assessmentgesprek maak je een product. In dit gesprek wordt de koppeling tussen de theorie vanuit de lessen en de eigen werkpraktijk gemaakt. De toetsing vindt plaats aan de hand van een portfolio assessment.

  Tijdens het portfoliogesprek wordt met elkaar over het product gesproken en stellen de assessoren aanvullende vragen. Het idee is dat je een aantal opdrachten/leeruitkomsten (die je uploadt in je portfolio) voltooid, die je enkel kunt maken als je werkzaam bent in de praktijk. Je hoeft daarvoor niet per se een HR-functie te bekleden. Het commitment van je organisatie is daarbij het belangrijkste.

  Als je bijvoorbeeld een beleid dient te schrijven en je krijgt toegang tot de benodigde bestanden, je hebt support van collega’s en kunt hen om hulp/begeleiding vragen etc. en je kunt hiermee dus je opdracht voltooien dan is dat het voornaamst.

  Uiteindelijk wordt het gesprek beoordeeld, niet het ingeleverde werkstuk.

  Hoeveel uur in de week moet je werken?

  De opleiding heeft geen vereiste voor wat betreft organisatie waar je werkzaam bent, welke functie je daarbij bekleedt of hoeveel uren je in de week werkt.

  Dien je voor deze opleiding stage te lopen?

  Bij de deeltijdopleiding hoef je geen aparte stage te lopen.

  Wat is de studiebelasting?

  De gemiddelde studiebelasting is 20 uur per week. Dit is inclusief lesdag. Het aantal uren dat je daarnaast kunt werken is erg persoonsgebonden en onder andere afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die je krijgt onder werktijd om aan je opleiding te werken (bijvoorbeeld voor het bekijken van de voorbereidende filmpjes en het maken van de voorbereidende opdrachten per les of het houden van interviews binnen je organisatie om informatie op te halen voor het vormgeven van je product).

  Bieden jullie een Associate Degree aan (hbo-opleiding in 2 jaar)?

  Op dit moment bieden we geen Associate Degree aan.

  Kun je een module als minor volgen?

  De modules zijn ieder 30 studiepunten waard en in te zetten als minor (je dient hiervoor toestemming te vragen bij de examencommissie van je major opleiding).

  Hoe groot is de opleiding? Hoe groot zijn de klassen?

  De opleiding kent een februari- en een september instroom. Jaarlijks stromen er zo’n 40 á 50 personen in. Dit maakt dat de opleiding erg persoonlijk is.

  Is er een boekenlijst? Waar kan ik mijn boeken bestellen?

  Er is een aanbevolen literatuurlijst. Je bent niet verplicht (al) deze boeken (direct) aan te schaffen. Je kan er ook voor kiezen om de benodigde boeken kosteloos te lenen in onze online mediatheek.

  Wanneer komt de informatie over de boekenlijst?

  Meer informatie over de boekenlijst komt op de Goede Start pagina.

  Wanneer komt de informatie over de klassendeling / lesrooster?

  Je klasindeling wordt bekendgemaakt tijdens de kennismakingsbijeenkomst aan de start van het studiejaar. In deze bijeenkomst krijg je uitleg over je klasindeling, je lesrooster en andere belangrijke informatie die je nodig hebt tijdens je studie.

  Is het diploma wat je bij de deeltijd krijgt hetzelfde als je krijgt bij de voltijd?

  Ja het diploma dat je krijgt, is gelijkwaardig aan het diploma voor de voltijdopleiding.

  Ik kan een week/een aantal weken niet aanwezig zijn. Is dat een probleem?

  De aanwezigheid bij de lessen is zeker aan te raden. Mocht je een keer niet kunnen, bespreek dit dan met je docenten.

  Kan ik de docenten enkel op de lesdag bereiken/om hulp vragen?

  De lesdag van de basismodules is op dinsdag. Maar ook buiten deze lesdag is een docent bereid vragen per mail te beantwoorden of een afspraak op locatie en/ of via MS Teams te plannen.

   

  Contact met Sanne, docent/studieadviseur

  Aan Sanne kan je al je vragen stellen over de vakken van de studie, de indeling van de opleiding, studiebegeleiding en meer.

  via mail whatsapp

  Contact met Sabine, medewerker inschrijvingen

  Bij Sabine kan je terecht met vragen over je inschrijving, contractonderwijs (het volgen van losse modules) en collegegeld.

  via mail