Sprint naar content

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Associate degree)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate Degree
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen

Heb jij de balans gevonden in je eigen herstelproces en wil je leren om jouw ervaringskennis in te zetten voor anderen? Dan is de Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn iets voor jou! Met je warme hart heb je aandacht voor het welzijn van de ander. Tegelijkertijd houd je je hoofd koel, zodat je ingewikkelde situaties goed kunt ontrafelen. 

Over de opleiding

Je wilt jezelf vanuit je eigen levenservaringen ontwikkelen tot een professionele ervaringsdeskundige, zodat je mensen optimaal kunt ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg in de samenleving. In deze opleiding leer je vanuit verschillende perspectieven naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken te kijken. Je leert krachtgericht te denken en te handelen. Je combineert individuele en collectieve ervaringskennis met theoretische invalshoeken van social work, in afstemming met de context van de sociale beroepspraktijk. Zo ontwikkel je jezelf tot de professionele ervaringsdeskundige die je graag wilt zijn!   

Je hebt tijdens je studie een praktijkleerplaats nodig als ervaringsdeskundige in opleiding binnen de ggz-sector, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, zorg, welzijn, gemeente, bedrijfsleven of jeugdzorg. 

Waarom de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn?

 • Een inspirerende en uitdagende onderwijssetting gebaseerd op actuele maatschappelijke vraagstukken en afgestemd op jouw eigen werkveldpraktijk
 • Betrokken en bekwame docenten en een frequente en flexibele inzet van ervaringsdeskundige gastdocenten uit de beroepspraktijk.
 • De opleiding kent een rijke historie op het gebied van ervaringsdeskundigheid, met warme samenwerkingsverbanden en netwerkpartners in de regio Zuidoost-Brabant

Benieuwd wat de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn precies inhoudt? Onze docent Lonneke vertelt je er graag meer over in dit filmpje.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

 

KWF en Fontys

Vanaf het nieuwe schooljaar 2024-2025 starten we bij Fontys met het opleiden van ervaringsdeskundige professionals die leven met of na de ziekte kanker. Wij zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling omdat de wij een duidelijke meerwaarde zien van ervaringsdeskundigen ook binnen het gebied van oncologie.

Dit plan wordt mogelijk gemaakt door het KWF en we werken hierin samen met andere hogescholen die de Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn aanbieden. Het KWF betaalt voor de studie van de studenten in ruil daarvoor doen deze studenten mee aan een onderzoek om het effect van hun inzet in de praktijk van oncologie te onderzoeken.

Heb jij zelf te maken met kanker? Denk je erover om jouw ervaring met kanker professioneel te gaan inzetten? Neem dan contact met ons op!


Wat ga je leren?

Binnen de opleiding krijg je de ruimte om de basisprincipes van ervaringsdeskundigheid te bestuderen, te ervaren en op professionele wijze in te zetten. Je werkt aan het ontwikkelen van je persoonlijke professionele identiteit als ervaringsdeskundige. Je leert hoe je je eigen ontwrichtende levenservaringen kunt inzetten om anderen te ondersteunen bij het vinden van ruimte voor hun persoonlijk (herstel)proces, het hervinden van maatschappelijke rollen en emancipatie. Je leert om ervaringskennis, praktijkkennis en theoretische kennis met elkaar te integreren om dit praktisch en beleidsmatig in te zetten ter bevordering van een (herstel)ondersteunende omgeving.

Placeholder for Fontys video
We leren samen met én van elkaar. Wat we in de opleiding leren is direct uitvoerbaar in de praktijk
 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één vaste lesdag per week. Voor het studiejaar 2024 - 2025 is dat op maandag. 

Daarnaast heb je minimaal 16 uur per week een praktijkleerplaats als ervaringsdeskundige in opleiding (betaald of onbetaald). Voor zelfstudie moet je rekening houden met zo’n 8 tot 16 uur per week.  

Deze combinatie van werken, leren en een privéleven kan pittig zijn. Onze studiebegeleiders, de zorgcoördinatoren en Fontys-decanen staan voor je klaar wanneer je voor uitdagingen komt te staan.

 
 

Toelatingseisen

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Cultuur & Maatschappij

Direct instroombaar

Economie & Maatschappij

Direct instroombaar

Natuur & Gezondheid

Direct instroombaar

Natuur & Techniek

Direct instroombaar

Mbo

Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Toelatingseis (cliënt)ervaring  
Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding is dat je levensontwrichting hebt ervaren en daarvan bent hersteld*. Hoewel het geen harde instroomeis is, is het zeer aan te bevelen dat je je verdiept in activiteiten en/of werkzaamheden met betrekking tot ervaringsdeskundigheid. Dit kan door het doen van vrijwilligerswerk gericht op ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein of door het volgen van zogenaamde voorschakeltrajecten in de vorm van cursussen. Bijvoorbeeld: Herstellen Doe Je Zelf, Werken Met Eigen Ervaring en de WRAP. Deze worden landelijk door verschillende organisaties aangeboden.  

Toelatingseis praktijkleerplaats  
Een voorwaarde om te mogen starten met de opleiding is dat je vóór aanvang van het studiejaar een - door de opleiding goedgekeurde - praktijkleerplaats hebt. Je hebt een taakomschrijving/functieprofiel gericht op de functie van ervaringsdeskundige in opleiding, voor minimaal 16 uur per week (betaald of onbetaald). Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een praktijkleerplaats bij een relevante organisatie in het sociaal domein, in de zorg, bij de gemeente of in het bedrijfsleven. Praktijkbegeleiding dient plaats te vinden door een sociaal-agogisch professional met minimaal hbo- werk- en denkniveau, bij voorkeur een ervaringsdeskundige. Verder dient de praktijkleerplaats begeleiding, feedback en coaching door een ervaringsdeskundige te faciliteren. Voor het tweede studiejaar geldt minimaal 18 uur per week. Dit mag een andere organisatie zijn dan in het eerste studiejaar.  

Adviesgesprek  
Na aanmelding via Studielink ontvang je per mail een uitnodiging voor het aanleveren van een motivatiebrief en CV. Aan de hand daarvan nemen we persoonlijk contact met je op voor een adviesgesprek, om samen in te schatten of we denken dat de opleiding bij je past. In dit gesprek komen onderwerpen aan bod zoals je motivatie voor het beroep van ervaringsdeskundige en deze specifieke opleiding, de evenwichtige balans in je eigen (herstel)proces, je capaciteiten op het gebied van (leren) leren en studeren, op het gebied van ervaringswerk en je privésituatie. 

 

Placeholder for Fontys video
Ik wil mijn ervaringsdeskundigheid professioneel inzetten om anderen te ondersteunen

 

Opbouw

 • In het eerste jaar bestaan je weken uit de volgende verdeling:    
 • Één lesdag van 8 uur
 • 8 tot 16 uur zelfstudie
 • 16 uur praktijk

Je volgt specifieke vaardigheidstrainingen rondom ervaringsdeskundigheid, zoals herstel en communicatie, herstelondersteunende zorg en coaching en zelfhulp.  

Daarnaast volg je theoretische vakken zoals psychologie, sociologie, agogiek en ethiek. 

Tevens werk je gemiddeld 16 uur per week als ervaringsdeskundige in opleiding in de beroepspraktijk. 

In het tweede jaar vindt er een verdieping plaats op de specifieke thema’s krachtgericht werken, stigma, innoveren, profileren en kwartiermaken. Daarnaast volg je theoretische vakken zoals psychopathologie, seksualiteit, intimiteit, huiselijk geweld en afstand en nabijheid. In het tweede jaar werk je 18 uur per week als ervaringsdeskundige in opleiding in de beroepspraktijk. 
 
 

Werk/praktijkleren

Je bent tijdens de hele opleiding in de praktijk werkzaam als ervaringsdeskundige in opleiding binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld in de GGz-sector, maatschappelijke opvang, zorg, verslavingszorg, jeugdzorg of gemeentelijke instanties). In het eerste jaar ben je minimaal 16 uur per week en in tweede jaar 18 uur per week verbonden aan deze praktijk. Voordat je start met de opleiding moet je praktijkleerplaats door ons zijn goedgekeurd.

Je Ad-diploma Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn gehaald? Gefeliciteerd! Nadat je de Ad-EdZW hebt afgerond kun je aan de slag als professionele ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein. Vanwege de toegevoegde en complementaire waarde van ervaringsdeskundigheid in de reguliere sector is er voldoende beroepsperspectief voor professionele ervaringsdeskundigen.  

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij:

 • GGz-sector
 • Maatschappelijke opvang
 • Verslavingszorg
 • Jeugdzorg
 • Zorg
 • Gemeentelijke instanties (Wmo)

Na deze Associate degree kun je doorstromen naar het derde studiejaar van de hbo-Bachelor Social Work. Het programma beslaat maximaal 150 studiepunten en staat gelijk aan maximaal 2,5 jaar doorstuderen in de deeltijdvariant van de Bachelor Social Work in Eindhoven.  

 

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

Heb je vragen? Mail dan met Michel, hij gaat graag met je in gesprek.

Mail naar Michel

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

   

  Locaties en contact

  Contact met Michel

  Stel mij al je vragen over de Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn.