Sprint naar content

Dashboard mobiliteit en bereikbaarheid

Fontys stuurt al jaren op duurzame bereikbaarheid. We namen veel stimulerende maatregelen op allerlei onderdelen, elk met een positief effect op de Sustainable Development Goals. Fontys registreert nauwkeurig en beschikt daarmee over veel informatie over hoe Fontys bereikbaar is. Maar de metingen laten ook zien wat goed gaat en waar knelpunten liggen. Om de resultaten op Fontys- en locatieniveau goed inzichtelijk te maken, is er een dashboard ontwikkeld.

De informatie in dit dashboard wordt vanuit de volgende invalshoeken verzameld, geanalyseerd en beoordeeld:  

  • Fysieke inrichting
  • Reisgedrag
  • Bereikbaarheid (tevredenheid)
  • CO² uitstoot
  • Kosten

Mobiliteitsenquête

Hoe ervaren onze medewerkers en studenten de bereikbaarheid van Fontys, en welke keuzes maken
zij als het gaat om vervoer van en naar locaties? Bekijk de resultaten van onze mobiliteitsenquête 2022 onder studenten en medewerkers. Voor medewerkers zijn de belangrijkste resultaten over 2020 ook samengevat in een infographic.