Sprint naar content
English

Artikel aanpassen

Een artikel (in een Content Overzicht) aanpassen

Nu je weet hoe je een artikel kan maken en kan plaatsen, is het ook van belang om te weten hoe je een artikel kan aanpassen. Het voordeel van een artikel is dat je het maar op een plaats hoeft bij te werken en dat dan de nieuwe versie overal zal verschijnen. Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe je een artikel kan wijzigen.

  • Ga naar de pagina waar het artikel wordt ontsloten.
  • Klik op 'Bewerken'
Sfeerafbeelding Fontys
  • Ga naar het betreffende Content Overzicht (element)..
  • Dubbelklik op het 'artikel' dat je wilt bewerken.
Sfeerafbeelding Fontys
  • Je hebt nog geen wijzigingen gemaakt, dus kies voor 'Niet opslaan'.
Sfeerafbeelding Fontys
  • Je komt nu in het artikel, waar je dit kunt wijzigen of vervangen.
  • Door het artikel te wijzigen, wijzigt het op elke plaats mee waar dit geplaatst stond.