Sprint naar content
English

Beeld en geluid

Sfeerbeelden

Beelden (fotografie, media) spelen een grote rol in de Fontys webstrategie. Met beelden kun je snel en direct een sfeer neerzetten, een pagina aantrekkelijk maken en veel meer zeggen dan met woorden mogelijk is. Beelden sluiten ook beter aan bij het snelle en vluchtige klikgedrag van sitebezoekers. Lappen tekst leest niemand meer.

Bij de webstrategiën ‘Antwoord geven is het nieuwe zenden’ en ‘De juiste student op de juiste plek’ gaat het om de (persoonlijke) vragen die een sitebezoeker heeft. Kies daarom per pagina beelden die direct aansluiten bij de vraag of bij het antwoord dat daarop wordt gegeven. Met andere woorden: welke vraag staat hier centraal? Welk antwoord geven wij daarop? Welk beeld past hier dan het beste bij?

Houd bij het kiezen en (laten) maken van foto’s rekening met de volgende beeldtaal-elementen:

Het beeldonderwerp:

  • Prikkelt
  • Is vraaggericht
  • Of antwoordgericht

Het beeld (de foto, het filmpje):

  • Is realistisch en geloofwaardig
  • Is kleurrijk en contrastrijk
  • Is persoonlijk en heeft de focus op de persoon in een situatie die past bij de opleiding
  • Heeft de juiste bandbreedte / het juiste formaat
  • Afbeeldingen mogen geen tekst of logo's bevatten
  • Is nooit groter dan 0,5 mb

Beeld: realistisch en aansprekend

De sitebezoeker moet zich aangesproken voelen. Het beeld moet geloofwaardig zijn en een realistische situatie uitbeelden. Daarnaast moet het beeld natuurlijk matchen met de opleiding, samenwerking of de studieomgeving (het instituut, gebouw). Foto’s zijn bepalend voor de uitstraling van de pagina. Omdat de vormgeving sober is, met veel wit, Fontyspaars en grijze accenten moet de foto vooral ook kleurrijk en contrastrijk zijn.

Wat mooie effecten geeft in een foto is scherpte- en diepteverhoudingen: de focus op een persoon, personen of een voorwerp (afhankelijk waar het om gaat), zodat deze scherp in beeld is/zijn en de achtergrond wat vager/onscherper. Wel moet de situatie van die persoon goed te zien zijn: de vraag of het antwoord uitstralen. Ook kan een bijzonder item, product of onderwerp een mooie uitstraling geven. Zie onderstaande voorbeelden:

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys