Sprint naar content

Diploma

Graden en titels

Als je afstudeert, heb je recht op een graad of een titel. De graad wordt verleend door Fontys.

Associate-degreeprogramma

  • Als je het examen van het associate-degree-opleiding hebt gehaald, krijg je de graad Associate Degree. De afkorting is Ad. Er komt geen toevoeging achter.

Bacheloropleiding

  • Als je slaagt voor een bacheloropleiding mag je een bachelorgraad voeren. Fontys heeft een register waarin alle door Fontys gevoerde graden staan vermeld. Je mag een afkorting van je graad achter je naam plaatsen: een B gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld Bachelor of Education wordt B Ed.
  • Je kunt er ook voor kiezen om de (oude) titel "baccalaureus" te voeren. Deze wordt als bc voor je naam geplaatst.
  • Afgestudeerden uit het domein techniek kunnen de titel "ingenieur", afgekort tot ing. en geplaatst voor de naam gebruiken.
  • Wanneer je een titel of graad wilt gebruiken, moet je wel kiezen tussen titel of graad. Allebei kan niet.

Masteropleiding

  • Ook de hbo mastergraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot M met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam. Voor de HBO master is géén (oude) titel beschikbaar.

Getuigschrift

Als je afgestudeerd bent, krijg je een getuigschrift hoger beroepsonderwijs. De overheid heeft voorwaarden gesteld aan het niveau, de kwaliteit en betrouwbaarheid van getuigschriften. De opleiding die je hebt gevolgd is geaccrediteerd door de NVAO en samen met de eisen die de overheid heeft gesteld, wordt de waarde van een getuigschrift duidelijk. Het getuigschrift dat je ontvangt is dan ook een waardedocument. Ieder getuigschrift dat door Fontys wordt afgegeven heeft echtheidskenmerken. Je krijgt ook een diplomasupplement

Zodra jij geslaagd bent, gaat er ook een melding naar DUO. Je bent dan bij DUO bekend als gediplomeerde.

Vermoeden van fraude

Wanneer er een vermoeden bestaat, dat iemand onterecht met een papier rondloopt dat lijkt op een Fontysgetuigschrift, dan is het belangrijk dat je dit meldt bij Fontys. Er wordt altijd een onderzoek ingesteld naar het vermoedelijk verkeerde diploma en soms leidt het onderzoek tot vervolging. Diplomafraude is een vorm van valsheid in geschrifte en is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.