Sprint naar content

Toelatingsonderzoek

Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? En ben je 21 jaar of ouder?

Dan kun je toelating aanvragen middels het 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) voor de Fontys-opleiding van je keuze, met uitzondering van de Fontys-opleidingen HBO-Rechten, de Nieuwste Pabo en de Technische stroom van de opleiding Verpleegkunde.

Wat houdt het toelatingsonderzoek 21+ in?

Het Fontys 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit de ACT (Adaptieve Capaciteiten Test) Algemene Intelligentie van Ixly.  

 • Als je een Nederlandstalige opleiding wilt gaan volgen, maak je naast de capaciteitentest ook een Nederlandse taaltoets. De Nederlandse taaltoets vindt plaats na de capaciteitentest. Je dient beide onderdelen te behalen.   
 • Als je wilt instromen bij een Engelstalige opleiding, maak je alleen de capaciteitentest (ACT algemene intelligentie). Indien je deze behaald hebt, dien je daarnaast op eigen gelegenheid een Engelse taaltoets (IELTS, TOEFL of Cambridge certificaat) te behalen. Deze toets wordt niet door Fontys aangeboden. De eisen voor het te behalen certificaat (en onder welke voorwaarden je vrijstelling kunt aanvragen voor de Engelse taaltoets) kun je navragen bij de opleiding die je wilt gaan volgen. De opleiding is vervolgens jouw contactpersoon voor de afhandeling van de Engelse taaltoets. Je stuurt je certificaat of een eventuele aanvraag voor vrijstelling naar de opleiding die je wilt gaan volgen.  

Om te bepalen of je het 21+ toelatingsonderzoek behaald hebt, worden jouw resultaten vergeleken met een normgroep op hbo-niveau. Met het onderzoek wordt vastgesteld of je over het vereiste werk- en denkniveau beschikt voor een opleiding bij Fontys Hogescholen en wordt beoordeeld of je taalniveau voldoende is om bij een Nederlandstalige Fontys opleiding in te kunnen stromen.

Onderdelen van de ACT Algemene Intelligentie

De ACT (Adaptieve Capaciteiten Test) Algemene Intelligentietest bestaat uit drie subtests: cijferreeksen, figurenreeksen en verbale analogieën. De moeilijkheidsgraad van de volgende opgaven wordt bepaald door de goede of foute antwoorden die je geeft. Op basis van de drie subtests wordt door het testsysteem van Ixly een (stanine) totaalscore berekend. De totaalscore geeft inzicht in je werk- en denkniveau in vergelijking met een hbo-normgroep en is leidend voor het behalen van het capaciteitenonderdeel.  

Je hebt dit onderdeel behaald bij een (stanine) totaalscore van 4 of hoger.  

  Het is mogelijk om je voor te bereiden op de ACT Algemene Intelligentie door een aantal oefenopgaven te maken via deze link: Gratis Oefentesten | Ixly 

  De ACT Algemene Intelligentietest wordt aangeboden in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Turks, Chinees.  
  Standaard wordt de ACT aangeboden in de taal van de opleiding die je wilt gaan volgen (Nederlands of Engels). Als je de ACT in een andere taal dan de standaardtaal wilt afnemen, kun je dit na aanmelding doorgeven.  

  Gemiddelde duur van de afname

  De afnameduur kan verschillen per persoon. De gemiddelde afnameduur van het capaciteitenonderdeel (ACT Algemene Intelligentie) varieert tussen de 20-25 minuten. Je krijgt per onderdeel ca.15-20 vragen. Per vraag heb je 45 seconden de tijd om deze te beantwoorden.

  Zorg in ieder geval dat je uitgerust aan de test begint.

  Onderdelen van de Nederlandse taaltoets

   De taaltoets bestaat uit de onderdelen: begrijpend lezen, woorden en zinnen. 

  • Begrijpend lezen (gemiddeld 20 - 25 minuten)

  In de adaptieve Begrijpend lezen test krijg je steeds een korte tekst te zien met een bepaald moeilijkheidsniveau. Over die tekst worden vier vragen gesteld. In totaal krijg je zeven teksten aangeboden. Afhankelijk van het aantal goed beantwoorde vragen wordt door het testsysteem een volgende opgave geselecteerd.  

  • Woorden (gemiddeld 10 minuten)

  Bij de ‘Woorden’ test krijg je woorden te zien waarbij aangegeven dient te worden of de spelling correct is.  

  • Zinnen (gemiddeld 15 minuten)

  Bij de ‘Zinnen’ test krijg je zinnen te zien waarbij aangegeven dient te worden in welk zinsdeel een fout zit. De drie onderdelen samen bepalen het resultaat van dit onderdeel. 

  Je hebt dit onderdeel behaald bij minimaal taalniveau B2 (3F) of hoger.   

  Resultaat van de toets

  Het 21+ toelatingsonderzoek is behaald bij een voldoende resultaat op zowel de ACT Algemene Intelligentie als de taaltoets. Het is niet mogelijk om een onderdeel te herkansen. 

  Heb je het 21+ toelatingsonderzoek niet behaald? Dan mag je vanaf 1 jaar na de afnamedatum opnieuw deelnemen.

  Vrijstelling Nederlandse taaltoets

  Indien je in het bezit bent van een erkend NT2 diploma programma II of een certificaat Nederlands op het niveau van een van de vooropleidingsdiploma’s (mbo-4, havo of vwo), dan is deelname aan de Nederlandse taaltoets niet verplicht en kan hier vrijstelling voor gegeven worden. Er wordt geen korting verleend op het factuurbedrag indien vrijstelling wordt toegekend.

  Bijzondere omstandigheden (extra tijd variant)

  Wil je in aanmerking komen voor de extra tijd variant van het 21+ toelatingsonderzoek vanwege bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, een visuele beperking of chronische aandoening)? Je ontvang na aanmelding bericht hoe je extra tijd kunt aanvragen. Goedkeuring voor deelname aan de extra tijd variant van het onderzoek wordt verleend na de beoordeling van je bewijslast door een studentendecaan.  

  Let op: Dit 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor Fontys Hogescholen. Wanneer je ergens anders geslaagd bent voor een 21+ toelatingsonderzoek of al eerder een capaciteitentest succesvol hebt afgelegd, geldt dat niet als een vrijstelling voor het 21+ toelatingsonderzoek van Fontys Hogescholen. 

  Toetsafname

  Het Fontys 21+ toelatingsonderzoek wordt afgenomen op de Fontys campus in Eindhoven. Je dient je eigen laptop mee te nemen en te zorgen voor een volle accu. Ben je niet in het bezit van een laptop, mail dan naar: 21plustoelatingsonderzoek@fontys.nl

  Breng onderstaande items mee naar het 21+ toelatingsonderzoek: 

  • Een laptop met volle accu
  • Geldig legitimatiebewijs 
  • Een pen en papier 
  • Eventueel een noise cancelling headphone

  Data 21+ toelatingsonderzoek

  Het 21+ toelatingsonderzoek vindt plaats op de volgende data en tijden (de tijden zijn nog o.v.v. wijzigingen):

  • dinsdag 22 november 2022 (tijdstip 14:00 - ca. 17:00 uur).
  • dinsdag 17 januari 2023 (tijdstip 18:00 - ca. 21:00 uur).

   Voorwaarden voor deelname

   • Je bent 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start).
   • Je bent 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start.
   • Mocht je al eerder hebben deelgenomen aan het 21+ toelatingsonderzoek bij Fontys, dan is dit minimaal 1 jaar geleden (testdatum is hierin leidend).
   • Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te overleggen bij aanvang van het afleggen van het toelatingsonderzoek 21+.
   • Voor de volgende groepen geldt een uitzondering voor de leeftijdsgrens en mag deelgenomen worden aan het 21+ toelatingsonderzoek vanaf 17 jaar:

    • indien je kiest voor een opleiding bij de Hogeschool voor de Kunsten (m.u.v. de educatie opleidingen en de opleiding vormgeving). Bij twijfel of jouw opleiding onder de uitzonderingsregel valt, check je de toelatingseisen in de Onderwijs en Examenregeling (OER). Switchen naar een andere Fontys opleiding waarvoor deze uitzondering niet geldt, is niet mogelijk voor je 21 jaar bent.
    • vluchtelingen in het bezit van een verblijfsvergunning asiel (statushouders)