Sprint naar content

Ad Sport - Buurtsportcoach

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate Degree
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Vind jij het stimuleren van sport en bewegen bij diverse doelgroepen het allermooiste wat je kunt doen? Impact creëren met sport en bewegen in de buurt, wijk of georganiseerde sport? Dan is de tweejarige deeltijdopleiding Associate degree Sport, met het uitstroomprofiel Buurtsportcoach iets voor jou.
Bekijk ook de overige uitstroomprofielen eens

Over de opleiding

Het vak Buurtsportcoach heeft en stormachtige ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. De plek die deze professional inneemt in het werkveld draait om het creëren van impact door middel van sport en bewegen. Samenwerken en verbinden tussen overheid, vaak gemeentes, de (georganiseerde) sport en de doelgroep maken het vak Buurtsportcoach tot een uitdagende functie. Alleen het uitvoeren van sport en beweegactiviteiten zelf vormt nog steeds de basis, maar er is meer nodig om echt impact te maken op de gezondheid en fitheid van de samenleving. Om die reden is het belangrijk dat ook buurtsportcoaches zich blijven ontwikkelen in hun vak.

Waarom de opleiding Ad Sport met als uitstroomprofiel Buurtsportcoach?

 • Een associate degree is een twee-jarige hbo-opleiding met een eigen graad en praktisch van aard en opzet;
 • Met een Ad Sport diploma ben je inzetbaar als Buurtsportcoach in de gemeente en/of georganiseerde sport;
 • Praktijkgerichte opleiding in samenwerking met jouw leerwerkplek waar je werkzaam bent naast het volgen van de Ad Sport opleiding;
 • Keuzeruimte om die theoriemodules te volgen die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling;
 

Het werk als Buurtsportcoach

Een Buurtsportcoach stimuleert sporten en bewegen voor iedereen en verbindt door sport- en beweegactiviteiten te coördineren en organiseren. Een Buurtsportcoach is inzetbaar voor meerdere soorten doelgroepen; kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking, mensen met overgewicht of mensen die in armoede leven.

Een Buurtsportcoach zorgt voor effectief contact tussen ouders en trainers/begeleiders en stimuleert de organisatie om te werken aan kwaliteit via bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering. De belangrijkste taken die buurtsportcoaches vervullen zijn organiseren, verbinden, coördineren, communiceren en uitvoeren.

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je het vak Buurtsportcoach met operatie en strategie te verbinden. Dit doe je binnen de context van jouw leerwerkplek waar je werkzaam bent. De belangrijkste taken die je als Buurtsportcoach leert te vervullen zijn organiseren, verbinden, coördineren, communiceren en uitvoeren. Hierbij leer je theorie toe te passen, aan complexe taken te werken en jouw eigen leervragen te formuleren binnen de beroepstaken:

 • Organiseren en verzorgen van sport- en beweegactiviteiten
 • Coördineren en uitvoeren van organisatie activiteiten
 • Analyseren van wensen en behoeftes van diverse doelgroepen
 • Begeleiden van processen en (uit)bouwen van netwerken
 • Stimuleren van de professionalisering en deskundigheidsbevordering
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Op woensdag kom je naar de opleiding toe waarin je samen met andere coaches in opleiding aan de slag gaat met theorie bijeenkomsten, coaching bij de beroepstaken en praktijk. De beroepstaken voer je uit in de minimaal 20 uur die je werkt op je leerwerkplek. Voor de zelfstudie heb je verder nog 12 uur per week nodig die je vrij kunt inplannen.

 
 

Voor wie

De Ad Sport opleiding met als uitstroomprofiel Buurtsportcoach is bestemd voor jou als jij naast je (parttime) baan, jouw kwaliteiten en vaardigheden als Buurtsportcoach verder wilt ontwikkelen. De opleiding sluit met name aan bij een MBO-4 Sport en Bewegen of CIOS-achtergrond. Maar ook als je vanuit andere richtingen werkzaam bent als Buurtsportcoach kun je bij de Fontys Ad Sport aan jouw persoonlijke ontwikkeling blijven werken.

Het uitstroomprofiel Buurtsportcoach is bestemd voor:

 • De (MBO opgeleide) buurtsportcoach die nog niet is uitgeleerd als het gaat over het begeleiden en coördineren van sport en beweegactiviteiten;
 • De MBO opgeleide trainer-coach die in de breedtesport aan de slag wil in de georganiseerde sport.

  Toelatingseisen

  • Voorwaarde voor toelating tot Associate degree Sport (Ad Sport) is een mbo-niveau 4 diploma zoals Sport & bewegen of C.I.O.S., een havo of vwo-diploma;
  • Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de juiste vooropleidingseisen, maar wil je toch starten met de Ad Sport opleiding, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets;
  • Een positieve medische (basis)sportkeuring is een verplichting om te kunnen starten met de Ad Sport Opleiding. Hierdoor weten jij en wij dat je met een gedegen fysieke beginsituatie aan de opleiding begint. Deze kun je na de toelating laten uitvoeren;
  • Daarnaast ben je werkzaam op een relevante leerwerkplek voor minimaal 20 uur per week. Je kan op je leerwerkplek begeleid worden door een Hbo-opgeleide werkplekbegeleider en je kunt de beroepstaken op de leerwerkplek uitvoeren.


  Voor het uitstroomprofiel Buurtsportcoach dien je een leerwerkplek te hebben waar:

  • Je sport en beweegactiviteiten kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren (voor verschillende doelgroepen);
  • Je kunt bijdragen aan organisatie activiteiten en/of evenementen.


  Onderzoek Aanvullende Eisen

  Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je bij Fontys Ad Sport komen studeren, dan volgt het Onderzoek Aanvullende Eisen om te beoordelen of je ook toelaatbaar bent voor de opleiding. Na aanmelding via Studielink krijg je van ons meer informatie over hoe je kunt deelnemen aan het Onderzoek Aanvullende Eisen. Dit betreft een persoonlijkintakegesprekmet een docent waarbij wij een beeld krijgen van jouw talenten, ambities en studiegeschiktheid en jij krijgt een duidelijker beeld van de opleiding. Dit gesprek vindt op de Fontys locatie plaats.Daarnaast doen we een werkplekcheck waarbij we een beeld krijgen van jouw leerwerkplek.

  Je maakt in voorbereiding op dit gesprek een aantal opdrachten die je een week voor aanvang van het intakegesprek digitaal kunt inleveren via MijnFontys dashboard:

  • Motivatie en CV;
  • Werkplekcheck.


  Ter voorbereiding op het gesprek maak je tevens een video of met beelden die je gebruikt om jouw ervaringen als coach toe te lichten aan de docent.

  Medische keuring

  Voor de start van de opleiding moet je een medische (basis)sportkeuring ondergaan. Deze is verplicht. Doel daarvan is dat zowel jij als de opleiding weet met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. Wij adviseren om de medische keuring te plannen na je toelating. Voor deze keuring kun je terecht bij een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Op deze site kun je zoeken naar een SMA bij jou in de buurt. De kosten zijn zo’n € 121,-. Het bewijs van deze medische keuring lever je vóór 15 augustus 2024 aan.

    

   Placeholder for Fontys video
   "Als Buurtsportcoach word jij de aanjager om sport, bewegen en gezondheid voor iedereen haalbaar te maken".
   Roel, docent

    

   Opbouw

   Associate degree Sport is een tweejarige deeltijd opleiding van 120 studiepunten. Je volgt hierbinnen 20 uur per week onderwijs bestaande uit een dag contactonderwijs en anderhalve dag zelfstudie.

   Binnen de opleiding je aan verschillende beroepstaken verdeeld over de beide jaren. Je volgt een deel van de opleiding samen met de studenten van de andere uitstroomprofielen.

   Iedereen start met de beroepstaak 'Sport in de Maatschappij' waarin je jouw rol als coach in de nationale- en organisatie context van sport en bewegen gaat verkennen en beschrijven. De beroepstaken ‘Organiseren en verzorgen van sport- en beweegactiviteiten’ en ‘Coördineren en uitvoeren van organisatie activiteiten’ werk je gedurende het gehele jaar aan. Je rondt deze beroepstaken af met een portfolio en performance assessment.

   Daarnaast doe je de beroepstaak 'Analyseren van wensen en behoeftes van diverse doelgroepen' in het tweede semester. Deze beroepstaak rond je af met een product. Voor alle beroepstaken geldt dat je verschillende ontwikkelopdrachten maakt die leiden tot het afronden van de beroepstaak. In de wekelijkse begeleiding met jouw medestudenten en begeleidend docent is aandacht voor deze ontwikkelopdrachten.

   Daarnaast kies je uit het totale aanbod van theoriemodules een 9-tal modules waarmee jij jouw kennis als Buurtsportcoach kunt vergroten, passend bij jouw leerbehoeften. Deze kennis laat je vervolgens terugkomen in (ontwikkelopdrachten van) de beroepstaken.

   Je rond het eerste jaar af met een eindgesprek waarin jij jouw doorgemaakte ontwikkeling en de verbinding tussen alle beroepstaken laat zien.
   Jouw tweede studiejaar staat wederom in het teken van het ‘Organiseren en verzorgen van sport- en beweegactiviteiten’ en ‘Coördineren en uitvoeren van organisatie activiteiten’. Je blijft deze taken immers uitvoeren op de leerwerkplek. De focus van deze beroepstaken en bijhorende ontwikkelopdrachten gaat wel meer liggen in het toepassen van onderzoek en het delen van kennis. Tevens krijg je zelf meer regie over deze opdrachten en jouw leerproces middels de ontwikkelopdrachten. Deze beroepstaken rond je af door het delen van jouw kennis op het eindsymposium, wat tevens het performance assessment is voor deze beroepstaken.

   In semester 1 en 2 werk je verder aan de producten ‘Begeleiden van processen en (uit)bouwen van netwerken’ en ‘Stimuleren van de professionalisering en deskundigheidsbevordering’. De wekelijkse begeleidingsmomenten richten zich in het tweede jaar meer en meer op jouw eigen zelfregulatie met betrekking tot jouw leerproces.

   Ook in het tweede jaar volg je nog een 9-tal theoriemodules die je uit het totale aanbod kunt kiezen. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek waarin je jouw ontwikkeling als buurtsportcoach gaat verantwoorden in relatie tot jouw omgeving.

   Ter ondersteuning van de beroepstaken kun je ieder jaar een keuze maken voor een 9-tal theorie modules. Deze kies je zelf op basis van jouw leerbehoeften en ontwikkeling en deze zijn deels zelfstandig en flexibel te volgen.

   Een greep uit de mogelijkheden:

   - Ethiek, pedagogisch handelen, evidence based handelen

   - Jeugd en jongeren, kwetsbare groepen, chronisch zieken, mensen met een beperking

   - Samenwerken, Communiceren, Landelijk beleid

   - Techniek-, kracht-, uithoudingsvermogen-, en mentale training

   - Anatomie, energiesystemen, inspanningsfysiologie, motorische controle

   - Gesprekstechnieken, leiderschap, teamontwikkeling en sportmedia

    
    

   Stage

   Binnen deze opleiding loop je geen stage, maar ben je werkzaam op een relevante leerwerkplek als Buurtsportcoach voor minimaal 20 uur per week. Je kan op je leerwerkplek begeleid worden door een Hbo-opgeleide werkplekbegeleider en je kunt de beroepstaken op de leerwerkplek uitvoeren.

   Baanmogelijkheden

   De Ad Sport buurtsportcoach is werkzaam in de (georganiseerde) sport en/of gemeente en werkt in de praktijk met specifieke of juist meerdere verschillende doelgroepen. Dit kan in verschillende rollen zijn zoals clubkadercoach, trainer-coach, beweegcoach en uiteraard buurtsportcoach. Dit kan zowel binnen de georganiseerde sport als vanuit de gemeente zijn.

   Wil je als Buurtsportcoach je verder ontwikkelen binnen het onderwijs, kijk dan naar het aanbod van Fontys ALO. En wil je je door ontwikkelen tot manager of leidinggevende, kijk dan naar de (doorstroom) mogelijkheden bij Fontys Sportkunde.

    

    

   Agenda

   Open avond Ad Sport (Buurtsportcoach) | Eindhoven
   05 jun 2024 18:00 - 20:30
   Programma

   Leuk dat je interesse toont voor de tweejarige deeltijdopleiding Ad Sport. Binnen deze opleiding kies je voor aanvang voor één van de drie uitstroomprofielen kiezen, te weten: 

   - Topsport- en Talentcoach; 

   - Buurtsportcoach; 

   - Ondernemende leefstijlcoach. 


   Ben je geïnteresseerd in hoe deze opleiding met haar uitstroomprofielen er precies uit ziet? Onze betrokken docenten geven je graag antwoord op al je vragen. 

   Programma 

   Inloop en kennismaking: 18.00 uur - 19.00 uur

   Presentatie: 19.00 uur tot 20:00 uur

   Mogelijkheid tot het stellen van vragen: 20.00 uur - 20.30 uur

   Nb. Deze Open Avond vindt plaats op een andere Fontys locatie (te weten Rachelsmolen 1, Eindhoven) dan de leslocatie van Ad Sport (Theo Koomenlaan 3, Eindhoven).


   Meer weten over de opleiding Ad Sport (Buurtsportcoach)

   Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

   Lees meer over subsidieregelingen:

   - Leven Lang Leren Krediet

   - Beurzen voor leraren

   - Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

    Wanneer je enthousiast bent geworden over de opleiding, kun je je tot 15 juni aanmelden.

    Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.


    Stap 1:
    Je meldt je aan via Studielink. Vul bij je aanmelding in Studielink als startdatum voor de opleiding Ad Sport - Buurtsportcoach '1 september 2024' in. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de leden van het kernteam van de opleiding. Dit intakegesprek is voornamelijk gericht op motivatie en leerbaarheid.

    Het studiejaar start in augustus, zorg er voor dat je je ruim voor die datum (voor 15 juni) hebt aangemeld via Studielink. Maar: hoe eerder hoe beter natuurlijk. Zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je intakegesprek rustig te plannen. Tip: Raadpleeg regelmatig je berichten in je MijnFontys-dashboard voor updates.

    Stap 2:
    Nadat alles in stap 1 rond is, is de volgende stap de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan je vanaf 15 mei in het Studielink-dashboard regelen, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso zal plaatsvinden op of rond 25 september.

    Let op: Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.


    Aanmelden met een buitenlands adres
    Heb je een buitenlands adres, dan kun je niet met DigiD inloggen op Studielink. Kijk op Studielink en kies voor 'Ik woon buiten Nederland'