Sprint naar content

Tool 'Het Speelveld LLO' - Invulkaart

Een leven lang ontwikkelen (LLO) draait om de duurzame ontwikkeling van het individu, maar de ondersteuning en facilitering van werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen is van groot belang. Vele partijen dragen hun steentje bij, maar het speelveld is zo groot dat het lastig is om een goed overzicht te krijgen van wie nu eigenlijk welke ondersteuning biedt en welke rol heeft.

Op basis van onderzoek heeft het lectoraat Dynamische Talentinterventies de tool Speelveld Leven Lang Ontwikkelen’ ontwikkeld. Hiermee krijgen werkgevers het speelveld in beeld, en kunnen zij beter bepalen met wie zij in contact kunnen treden om een bijdrage te leveren aan LLO.

Aanvullend hebben we een tweede tool ontwikkeld: de ‘Speelveld LLO-Invulkaart’. Deze tool is bedoeld voor beleidsmakers en besluitvormers bij onderwijsinstellingen, overheid en (intermediaire) organisaties. Met deze tool kunnen zij het specifieke LLO speelveld voor hun regio of sector in kaart brengen en inzichtelijk maken, en dit vervolgens delen met anderen.

Klik op de afbeelding van de invulkaart hieronder, om de invulkaart te downloaden. [Na de afbeelding volgt de uitleg over hoe de tool gebruikt kan worden]

Hoe gebruik je de Speelveld LLO - invulkaart?

Ben je nog niet bekend met de tool Speelveld LLO? Lees dan eerst de informatie op deze pagina. Volg daarna onderstaand stappenplan om de relevante actoren in jouw regio of sector in kaart te brengen.

Stappenplan

Stap 1

Je start het gebruik van de invulkaart met de vraag: Welke spelers zijn voor onze regio of vraagstuk relevant? Stel vervolgens op basis van deze verkenning een lijst met actoren op. Met deze lijst kun je op zoek naar aanvullende informatie over deze actoren: hun primaire doelgroep, werkgebied en belangrijkste rol in LLO. Soms is deze informatie makkelijk te vinden, soms vraagt het wat speurwerk of wat onderling overleg.

Stap 2

Download en open het bestand. Je vindt het bestand hier, of klik op de afbeelding hierboven. De tool is een powerpoint presentatie waarop je zelf de informatie kunt invullen en je eigen speelveld kunt gaan bouwen. Ga naar de slide met het overzicht.

Stap 3

Vul de overzichtskaart in. Gebruik daarvoor onderstaande informatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Centraal in de tool staat de ringenkaart, het overzicht met in het hart kernspelers van de tool: werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Op deze ringenkaart kun je de actoren plaatsen. De paarse ringen staan voor het werkgebied: landelijk, regionaal of sectoraal.

 • Actoren die in één werkgebied actief zijn, plaats je binnen een cirkel.
 • Actoren die actief zijn in twee werkgebieden, plaats je op de lijn tussen de twee werkgebieden.
 • Actoren die zowel een regionaal, sectoraal als landelijk werkgebied hebben (zie bijvoorbeeld de vakbonden) plaats je bovenin de figuur.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Links op de slide staan de bouwstenen om voor elke actor de juiste icoon te maken. Doorloop per actor de volgende stappen:

  • Bepaal op welke doelgroep deze actor zich richt, en kopieer en sleep de juiste cirkels op de juiste plek in de ringenkaart. Stel: de actor richt zich op werkgevers en werkenden, dan gebruik je de groene en de blauwe cirkel.
  • Kopieer en sleep vervolgens de actor-icoon naar de juiste plek in de ringenkaart, bovenop de cirkels.
  • Kopieer en sleep ten slotte het naamveld onder de samengestelde icoon en geef de actor een passende naam.
  • Doe dit voor alle actoren.

  Tip: Let erop dat je de bouwstenen kopieert en sleept en níet knipt en sleept, zodat je altijd bouwstenen overhoudt om nieuwe actoren mee samen te stellen.

  Stap 4

  Je kunt nu de spelerskaarten maken. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om eerst de spelerskaarten te maken, en op basis daarvan het totaaloverzicht in te vullen, wissel dan stap 3 en 4 om.

  Een spelerskaart is een informatiekaart over een specifieke actor, met een extra toelichting op de bijdrage die de actor levert aan LLO en op welke site(s) aanvullende informatie over deze actor gevonden kan worden.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Ga als volgt te werk:

  • Vul bovenaan de naam van de actor in. Gebruik daarbij dezelfde naam als je hebt gebruikt in de ringenkaart.
  • Links kun je de primaire doelgroep(en), werkgebied(en) en belangrijkste rol(len) aanvinken. Versleep de vinkjes om aan te geven welke informatie voor deze actor van toepassing is.
  • Vul vervolgens rechts de aanvullende informatie in: de toelichting, de bijdrage aan LLO en de namen van de partijen met bijbehorende websites (en/of contactpersonen).
   Je kunt ervoor kiezen om de spelerskaart algemeen te houden (bijvoorbeeld ‘Gemeente’), waarbij je de informatie uit ons Speelveld LLO gebruikt en alleen bij ‘onze spelers’ de regio- of sectorspecifieke informatie geeft (bijvoorbeeld: 'Gemeente Eindhoven', 'Gemeente Tilburg', etc).
   Je kunt ook een aparte spelerskaart maken voor elke unieke speler (in ons voorbeeld krijgt elke gemeente dan een eigen spelerskaart).
  • Doe dit voor alle relevante actoren.

  Met de homeknop kun je (als je presenteert of als pdf opslaat en opent) weer snel terugkeren naar de overzichtskaart. De homeknop hebben we alvast voor je klaargezet, daar hoef je niets meer aan te doen.

  Tip: dupliceer voor je begint de lege spelerskaart, zodat je altijd een blanco spelerskaart hebt om nieuwe actoren toe te voegen.

  Stap 5

  Wanneer je klaar bent met het invullen van jouw overzicht en spelerskaarten, kun je de powerpoint opslaan en/of er een pdf van maken. Deze documenten kun je met anderen delen, bijvoorbeeld om regionale of sectorale overzichten met elkaar te vergelijken.

  We stellen het op prijs als je het colofon op de laatste pagina laat staan, ook wanneer je jouw versie gaat delen met anderen.

  Wat kun je er nog meer mee?

  We raden je om aan het speelveld samen met anderen in te vullen: met verschillende collega’s binnen jouw organisatie of met partners met wie je in de regio of binnen je sector samenwerkt. Door dit met meerdere personen en organisaties te doen krijg je een beter beeld van het regionale of sectorale speelveld en kom je meteen met elkaar in gesprek over het speelveld: Wat valt ons op? Missen we actoren? Zitten we met de juiste actoren aan tafel? Et cetera. Juist dit gezamenlijke gesprek biedt weer opening voor verdere samenwerking en vervolgstappen.

  Contact?

  Beide tools (Speelveld LLO en de Invulkaart) zijn in samenspraak met enkele deskundigen op het gebied van LLO in de regio ontwikkeld door Marian Thunnissen, Mariëlle Rosendaal en Ellen Koop-Spoor, alledrie van het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys. De tools mogen door iedereen gebruikt worden, mits je gebruik maakt van bronvermelding, zoals aangegeven in de Creative Commons licentie waaronder we onze tools uitgeven.

  Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact met ons op.