Sprint naar content

Overzicht onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Het uitvoeren van het toegepast onderzoek van het lectoraat heeft als doel (toekomstige) werknemers en werkgevers te ondersteunen bij enerzijds het benutten van (arbeids)marktkansen en anderzijds het wegnemen van grens-gerelateerde barrières in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Het toegepast onderzoek en de projecten die worden uitgevoerd door het lectoraat kunnen worden verdeeld over drie programmalijnen. Overeenkomstig aan deze programmalijnen is enerzijds het grensoverschrijdende karakter en anderzijds de relatie met het werkveld. Per lijn is te zien welke onderzoeken en projecten worden uitgevoerd. Behalve een vaste onderzoeks- en projectgroep, zijn er ieder semester stagiaires en/of werkstudenten voor het lectoraat actief.

Learning organizations in an innovative Dutch-German borderland​

- Duitslandscan / Niederlande Scan

- Bruggenbouwers versterken de lerende organisatie in het grensland
- Competentiespel
- Typologieën en profielen van grensondernemers

Futureproof cross-border ecosystems​

- Cross-border hybrid learning environments

- Euregional Sustainability Center

- Grensretailers
- Het grensland vanuit een breed welvaarts perspectief
- Duurzame samenwerking in grensoverstijgende netwerken