Sprint naar content

Centrale Medezeggenschapsraad - Fontys Denktank

Denktank, medezeggenschapsraad, what’s in a name? Het gaat erom dat je een verschil kunt maken én een unieke ervaring kunt opdoen in een dynamische omgeving!

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

In de cmr werken studenten en medewerkers samen om invloed uit te oefenen op het beleid van Fontys en hierover in gesprek te gaan met het College van Bestuur. De cmr komt regelmatig bij elkaar in kleine commissies, met de studentenfractie, met de personeelsgeleding en als voltallige raad. Echt allerlei strategische en tactische onderwerpen die voor heel Fontys belangrijk zijn komen voorbij. Denk hierbij aan:

  • kwaliteit van studentcoaching;
  • welzijn van medewerkers en studenten;
  • verbetering van organisatorische zaken en de communicatie hierover richting studenten;
  • professionalisering van docenten;
  • huisvesting op alle Fontys locaties;
  • marktpositie van Fontys;
  • personeelsbeleid;
  • besteding van Fontys geld.
Onderwerpen centrale medezeggenschapsraad

Om een idee te krijgen van de onderwerpen kun je ook eens een kijkje nemen in de agenda’s van afgelopen vergaderingen. Die zijn namelijk gewoon openbaar.


Wat levert het mij op?

Naast het meedenken en meepraten levert het jou persoonlijk ook wat op! Zoals ervaring, inzichten en mogelijkheden waar je in je verdere carrière wat aan hebt. Bestuurlijke ervaring staat goed op je cv of je nu student of medewerker bent! Je traint allerlei skills zoals samenwerken, discussiëren en op strategisch niveau denken. Je krijgt echt een brede blik op de organisatie. Studenten ontvangen en financiële vergoeding, medewerkers worden gefaciliteerd om het werk te doen. En je komt in contact met medewerkers en studenten van andere instituten en diensten, die je anders misschien nooit had leren kennen.

De cmr heeft een belangrijke rol in de besluitvorming bij Fontys. Soms mag de raad meedenken, een andere keer wordt ze om advies gevraagd of geïnformeerd over ontwikkelingen. De basis van dit alles is een goede relatie met het College van Bestuur van Fontys, zij is de formele gesprekspartner van de cmr. Daarnaast gaat de cmr ook regelmatig in gesprek met experts, projectleiders, directeuren of andere betrokkenen als onderwerpen daarom vragen.

Sfeerafbeelding Fontys

Maak kennis!

Wil jij weten wie jou vertegenwoordigt in de Centrale Medezeggenschapsraad?

naar de leden van de cmr
Meer weten?

Heb je vragen, ideeën of wil je eens een vergadering van de cmr bijwonen? Neem dan contact op met het ambtelijk secretariaat van de cmr via de mail.