Sprint naar content

Data & aanmelden

Data & aanmelden


Het aanbod aan toelatingstoetsen is er voor de volgende vakken: Bedrijfseconomie, Biologie, Duits, Economie, Frans, Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde, Spaans, Wiskunde A, Wiskunde B.


Data toelatingstoetsen 2023-2024

  • 28 maart 2024 (let op: uiterste aanmelddatum 14 maart 2024 > inzage op 25 april 2024)
  • 13 juni 2024 (let op: uiterste aanmelddatum 30 mei 2024 > inzage op 11 juli 2024)

Tijden toelatingstoetsen

  • 09:00 - 10:30 voor Wiskunde A en Wiskunde B
  • 11:15 - 12:45 voor Economie en Natuurkunde
  • 13:30 - 15:00 voor Biologie en Maatschappijleer
  • 15:15 - 17:15 voor Bedrijfseconomie, Scheikunde, Duits, Spaans en Frans

Wil jij je aanmelden voor een of meerdere toelatingstoetsen? Dan moet je in ieder geval aangemeld zijn bij Studielink voor de opleiding(en) van jouw keuze:


Kosten

De kosten zijn € 65,- per toelatingstoets. Bij afmelding na betaling is geen restitutie mogelijk. Je kunt vanaf drie weken voor de toets betalen. Uiterlijk één week voor de toets dient het volledige bedrag door ons te zijn ontvangen, anders kan je helaas niet deelnemen. De betaalinstructie staat in de e-mail die je na je aanmelding ontvangt.

Afmelden en restitutie

De uiterste afmelddatum is één week voor de vastgestelde toetsdatum. Je kunt je afmelden door een mail te sturen naar info@toelatingstoetsen.nl. Bij afmelding na betaling is geen restitutie mogelijk.