Sprint naar content

Pedagogiek (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg, Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Proefstuderen
 • En meer...

Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkeling en vorming van kinderen en jongeren? Werk je al langere tijd met kinderen en jongeren en wil je jezelf verder professionaliseren? Of sta jij misschien op een punt in je leven dat je een nieuwe uitdaging wilt aangaan? Sta je stevig in je schoenen en kun jij je goed inleven in anderen? Wil je tegelijkertijd werken én leren? Dan is de deeltijdopleiding Pedagogiek iets voor jou!

Over de opleiding

Als pedagoog werk je met (jonge) mensen in een breed werkveld zoals gezin, school, opvang, jeugdhulp, sportclub, gehandicaptenzorg, gezinshuis of ziekenhuis. Je zet je in voor het goede leven van (jonge) mensen. Je hebt oog voor hun behoeften, belangen en vragen en bent oprecht in hen geïnteresseerd. Als pedagoog draag je bij aan de ontwikkeling en vorming van (jonge) mensen en ondersteunt hen wanneer het opgroeien of leven minder voorspoedig verloopt. Dat doe je in samenspel met de kinderen en jongeren en ook werk je samen met andere opvoeders.

Waarom de deeltijdopleiding Pedagogiek?

 • Jouw werkplek en interesses vormen het uitgangspunt van de opleiding
 • Je leert met en van andere professionals en studenten
 • Je volgt onderwijs in een kleinschalige setting
 • Prettige, open en toegankelijke sfeer

Bekijk hier ook ons andere aanbod.

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding werk je aan pedagogische kwesties die beroepsproducten voor de praktijk opleveren. Je vergroot je kennis over pedagogische theorie en visies. Je ontwikkelt gespreksvaardigheden (bijvoorbeeld met ouders en kinderen) en onderzoeksvaardigheden. Je hebt een open, kritische houding. Met ondersteuning van docenten, medestudenten en professionals leer je de regie te nemen over je eigen professionalisering.

 • In de propedeuse ontwikkel je basiskennis, houding en vaardigheden
 • Vanaf het tweede leerjaar kies je naast 2 verplichte modules 4 modules die van belang zijn voor jouw ontwikkeling
 • Je krijgt geïntegreerd in de modules vaardigheidstrainingen zoals gespreksvoering, progressiegericht coachen en methodisch handelen
 • Je leert reflecteren en ontwikkelt kennis van jezelf als persoon en professional
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

"Studeren en een fulltime baan is zeker te combineren, maar je moet wel goed plannen"

Student Rebecca Baldé
 

Hoe ziet je week eruit?

In het eerste jaar kom je 1 keer in de 2 weken naar de opleiding. Zowel in Tilburg als Sittard zal dit op dinsdag (middag en avond) zijn. De laatste drie jaar van de opleiding kom je 1 keer in de 3 weken naar Fontys op donderdag (middag en avond).

De studielast is tussen 20-25 uur per week (contacttijd, zelfstudie, samen leren). Daarnaast besteed je minimaal 8 uur per week aan werkplekleren. Online bieden we lesmateriaal aan in de vorm van weblectures, artikelen, kennisclips, TEDtalks, etc.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Met een associate degree diploma (niveau 5) word je toegelaten tot deze bacheloropleiding.

Met een afgeronde associate degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP) kun je zelfs instromen in jaar 2 van deze bacheloropleiding Pedagogiek. Je hoeft in dat geval nog maar 150 studiepunten van de bachelor te halen om ook je bachelordiploma te bemachtigen.

Doorstroom naar de opleiding Pedagogiek is mogelijk na het volgen van de keuzerichting Pedagogisch Specialist gedurende het tweede leerjaar van de Ad PEP-opleiding. Er zijn daarnaast geen andere voorwaarden voor doorstroom naar deze opleidingen.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Werkplek
Je bent tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch/didactisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Voor studenten die nog geen of weinig ervaring hebben in het pedagogisch werkveld, is het dringende advies om minstens 16 uur per week op de werkplek aanwezig te zijn.

Voor de propedeuse modules kan je hierbij denken aan een werkplek in kinderopvang, jongerencentrum, basisonderwijs of buitenschoolse opvang (BSO). Verder kan je denken aan een werkplek waar jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen en/of dagbesteding krijgen. Een werkplek in de (ambulante of residentiële) jeugdhulp kan ook.
Voor de verplichte module Jeugdhulp in de postpropedeuse is een specifieke werkplek nodig.

Contract tussen Fontys, student en werkplek
We vinden het belangrijk dat we goed contact hebben met jouw werkplek. Daarom stellen we een contract op. Van belang is dat de werkplek eerst door ons wordt goedgekeurd (werkplekscan). Het contract maak je voor de start van je opleiding in orde. Zo weten zowel Fontys, de begeleider van de werkplek en jij als student wat er van je verwacht wordt.

Verkorte trajecten
Op basis van elders verworven competenties (uit eerdere opleidingen bijvoorbeeld AD Pedagogisch Educatief Professional bij Fontys) kun je in aanmerking komen om de opleiding in verkorte tijd af te ronden of met minder studiebelasting.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Student Josje Hermans

"Je leert vooral door praktijkervaring te bespreken en met elkaar tot nieuwe inzichten te komen"

 

Opbouw

De deeltijdopleiding Pedagogiek is opgebouwd uit modules. Je volgt in totaal acht modules. Je start met twee vaste modules in de propedeuse. Ook na het behalen van de propedeuse volg je ieder studiejaar twee modules. Je kunt de modules zowel in Tilburg als in Sittard volgen.

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de deeltijdopleiding Pedagogiek doe je basiskennis op, en werk je aan houding en vaardigheden. Je volgt deze twee modules:

Professioneel pedagogisch handelen
Je brengt je eigen pedagogisch handelen met een kind/jongere in kaart en onderzoekt de kwaliteit van deze pedagogische relatie. Je verantwoordt je eigen pedagogische handelen.

Pedagogische ondersteuning
Binnen jouw werkplek verdiep je je in vragen en behoeften van ouders/ opvoeders op het gebied van opvoeding. Vervolgens ga je specifieker/ dieper in op de individuele ondersteuning die een kind/ jongere nodig heeft.

In het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding kun je zelf modules kiezen. Alleen de modules Jeugdhulp en Onderzoekende
Professional zijn verplicht. Je kunt kiezen uit de volgende modules.

Preventie
Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een preventieprogramma. Je voert dit uit, stelt bij en evalueert. Dit preventieprogramma dient van toegevoegde waarde te zijn voor je werk- en/of praktijkplek. Competenties die aan bod zullen komen zijn o.a. oriënteren op opvoedingssituaties, signaleren en analyseren van opvoedingsvragen, vormgeven aan een pedagogisch klimaat, informeren en verzorgen van voorlichting/scholing.

Jeugdhulp (verplichte module)
Je onderzoekt een complexe pedagogische vraag samen met de betrokkenen, met als doel het creëren van een positieve opvoedsituatie. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Voor deze module is een specifieke werkplek nodig.

Mind the gap: talent, proces, traject
Je onderzoekt als ‘projectleider’ in samenwerking met relevante betrokkenen een pedagogisch/ beleidsmatig vraagstuk (van project tot nazorg) en voert dit uit. Je werkt multidisciplinair vanuit organisatorisch perspectief en gericht op (eigen) talentontwikkeling.

Visies, waarden en idealen
Je ontwikkelt op basis van bestaande markante pedagogische visies en theorieën je eigen pedagogische visie. Je bent in staat bij te dragen aan pedagogische visieontwikkeling in een team en op basis van visie (verbeter)voorstellen te doen voor pedagogisch beleid.

Pedagogisch handelen en diversiteit
Je richt je op de bevordering van sociale inclusie van kinderen en jongeren. We nodigen je uit om onderzoek te doen naar jezelf, de ander(en), jullie relatie en naar de context waarbinnen jullie samenleven. Aan de hand van je ervaringen, reflectie, theoretische concepten en visievorming kom jij tot pedagogisch handelen, waardoor alle kinderen met wie jij werkt steeds meer de ruimte voelen te laten zien wie (hoe) zij willen zijn. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

De speelse professional
Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter begrijpen en in kunnen zetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt. Als student ga je op organisatorisch, pedagogisch en persoonlijk vlak aan de slag met spel en speelse vormen. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Orthopedagogisch handelen
Je komt in aanraking met een variatie aan stoornissen. Daarbij maak je een kritische vertaalslag naar de handelingsgerichte praktijk, afgestemd op de complex pedagogische vraag van het kind/de jongere en de ondersteuningsbehoefte van de ouders/opvoeders. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Jeugd anno nu
Je gaat in samenwerking met jongeren onderzoek doen naar een voor hen relevante pedagogische beleidskwestie, zoals prestatiedruk onder jeugdigen, risicovol gedrag, jeugd en vrije tijd, de pedagogische civil society. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Ter afsluiting van de opleiding volg je de module De onderzoekende professional. Deze module is verplicht. In deze module profileer je jezelf als pedagoog door zelfstandig een praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
 
 

Werk/werkervaringsplek

Bij de start van je deeltijdopleiding Pedagogiek ben je tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Er wordt vanuit gegaan dat studenten tijdens hun studie andere taken gaan vervullen op een ander niveau. Voor de postpropedeuse modules wordt uitgegaan van het eindniveau.

Na de opleiding

Als je je bachelor Pedagogiek behaalt, ben je breed opgeleid.
Je kunt dan aan de slag in zeer uiteenlopende functies, zoals:

 • jeugdzorgmedewerker
 • pedagogisch gezinsbegeleider
 • pedagogisch medewerker binnen de gehandicaptenzorg
 • leidinggevende binnen de kinderopvang
 • pedagogisch medewerker binnen onderwijsinstellingen

Wil je doorstuderen?
Denk dan bijvoorbeeld aan een hbo-master op het gebied van pedagogiek (zoals de Master Educational Theory) of een wo-master aan de universiteit zoals Pedagogische Wetenschappen of Orthopedagogiek.

 

 

Agenda

Open avond Pedagogiek | Sittard
05 jun 2024 18:00 - 19:30
Programma
Tijdens deze open avond vertellen we je alles over de opbouw en inhoud van onze Modulaire deeltijd opleiding Pedagogiek. Daarnaast gaan we in op de rollen/ functies die je kunt vervullen wanneer je de opleiding hebt afgerond. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen aan onze docenten en studenten.
Open avond Pedagogiek | Tilburg
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma
Tijdens deze open avond vertellen we je alles over de opbouw en inhoud van onze Modulaire deeltijd opleiding Pedagogiek. Daarnaast gaan we in op de rollen/ functies die je kunt vervullen wanneer je de opleiding hebt afgerond. Natuurlijk is er ook ruimte om je vragen te stellen aan onze docenten en studenten.
Proefcollege Pedagogiek | Sittard
18 jun 2024 13:30 - 16:30
Programma
nog 3 plaatsen
Leuk dat je komt meelopen bij onze deeltijd opleiding Pedagogiek in Sittard!
Tijdens een dagje proefstuderen willen we je een zo goed mogelijk beeld geven van onze opleiding. Je gaat mee in het ritme van de dag van onze studenten. Je maakt kennis met studenten en coaches van onze opleiding en kunt hen al je vragen stellen. Jij hebt je aangemeld voor de proefstudeerdag van dinsdag 18 juni 2024 . We verwachten je om 13.30 uur in Sittard Mgr. Claessensstraat 4 op de 2e verdieping bij de administratie Pedagogiek. De dag zal tot ongeveer tot 16.30 uur duren.
Proefcollege Pedagogiek | Tilburg
20 jun 2024 18:45 - 21:30
Programma

Leuk dat je bij ons het proefcollege komt volgen bij onze deeltijdopleiding Pedagogiek in Tilburg!

Tijdens het proefstuderen willen we je een zo goed mogelijk beeld geven van onze opleiding. Je maakt kennis met de coaches en kunt hen al je vragen stellen. Wij geven een beeld van de inhoud van de bijeenkomsten die je krijgt wanneer je bij ons komt studeren. We vertellen meer over een module uit het eerste leerjaar en meer over de module Jeugdhulp. We verwachten je om 18.45 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Whatsapp of mail ons!

Wij vinden het leuk om met jou in contact te zijn. Stuur ons gewoon een appje, wij maken graag tijd om je vragen te beantwoorden.

App met student Sybill

Stel Sybill al je vragen over de sfeer, het contact met docenten en de combinatie werk & privé. Zij kan je precies vertellen hoe zij het ervaart!

Stuur mij een appje

Bespreek jouw persoonlijke situatie

Wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken? Wij maken graag een (telefonische) afspraak om al jouw vragen te beantwoorden.

Stel je vraag