Sprint naar content

Ad Sport - Topsport- en Talentcoach

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate Degree
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Behoort het begeleiden en coachen van (top)sporters en talenten, een begeleidingsteam managen of het ontwikkelen van topsportbeleid van je organisatie, tot je ambities? Dan is de tweejarige deeltijd- opleiding Associate degree Sport, met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach (TTC), iets voor jou.
Bekijk ook de overige uitstroomprofielen eens

Over de opleiding

Goed opgeleide trainer-coaches, op alle niveaus, zijn nodig in een prestatiegericht, verantwoord en veilig (top)sportklimaat. De toenemende complexiteit van de werkzaamheden van trainer-coaches zorgt ervoor dat de eisen steeds hoger worden. Een begeleidingsteam bestaat uit steeds meer specialisten, de technologische toepassingen worden uitgebreider en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk worden steeds belangrijker. Om die reden is het belangrijk dat ook trainer-coaches zich blijven ontwikkelen in hun vak.

Waarom de opleiding Associate degree Sport?

 • Een associate degree is een twee-jarige hbo-opleiding met een eigen graad en praktisch van aard en opzet;
 • Met een Ad Sport diploma ben je inzetbaar als topsport- en talentcoach in de sport;
 • Praktijkgerichte opleiding in samenwerking met jouw leerwerkplek waar je werkzaam bent naast het volgen van de Ad Sport opleiding;
 • Keuzeruimte om die theoriemodules te volgen die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling;
 

Het werk als Topsport- en Talentcoach

De Ad Sport topsport- en talentcoach is werkzaam in de topsport. Zowel vanuit de sportbonden bij de landelijke en regionale topsportcentra (binnen instroom-/ topsportprogramma’s), bij professionele sportploegen, maar zeker ook bij (topsport)verenigingen waar de sportcarrière van topsporters feitelijk begint.

De topsport- en talentcoach traint en coacht topsporters en talentvolle sporters passend bij de fase in hun topsportloopbaan en binnen het beleid van de organisatie. Afstemming en coördinatie van activiteiten rondom de topsporters en talenten is hierbij van belang. De topsport- en talentcoach begeleidt topsporters bij het op reglementaire en verantwoorde wijze verleggen van hun grenzen. Communiceren hierbij met verschillende belanghebbenden zoals sporters, ouders, bestuurders/directies van topsportorganisaties, sponsoren, supporters, publiek en media behoort tevens tot de taken.

De topsport- en talentcoach moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende rol in de omgeving door leervragen te stellen en te delen, flexibiliteit en lerend vermogen zijn daarom van belang. Bij Fontys richt dit uitstroomprofiel van de Ad Sport zich breed op verschillende sporten waarbij de basis gevonden wordt in pedagogisch, ethisch en integer handelen.

Wat ga je leren?

In de Ad Sport opleiding leer je het vak Trainer-coach met operatie en strategie te verbinden. Dit doe je binnen de context van jouw leerwerkplek waar je werkzaam bent. In deze context ga je verschillende beroepstaken leren uitvoeren. Hierbij leer je theorie toe te passen, aan complexe taken te werken en jouw eigen leervragen te formuleren binnen de beroepstaken:

 • Geven van Trainingen;
 • Coachen bij Wedstrijden;
 • Ontwikkelen van sporttechnisch beleid;
 • Opleiden tot topsporter;
 • Managen van het begeleidingsteam.
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Op woensdag kom je naar de opleiding toe waarin je samen met andere coaches in opleiding aan de slag gaat met theorie bijeenkomsten, coaching bij de beroepstaken en praktijk. De beroepstaken voer je uit in de minimaal 20 uur die je werkt op je leerwerkplek. Voor de zelfstudie heb je verder nog 12 uur per week nodig die je vrij kunt inplannen.

 
 

Voor wie

De Fontys Ad Sport opleiding is bestemd voor jou als jij naast je (parttime) baan, jouw trainer-coach kwaliteiten en vaardigheden verder wilt ontwikkelen. De opleiding sluit met name aan bij een MBO-4 Sport en Bewegen of CIOS-achtergrond. Maar ook als je vanuit andere richtingen werkzaam bent als topsport- of talentcoach kun je bij de Fontys Ad Sport aan jouw persoonlijke ontwikkeling blijven werken.

Het uitstroomprofiel Topsport- en talentcoach is bestemd voor:

 • De getalenteerde coach die zich verder wil bekwamen en serieus werk wil maken van het trainer-coach vak;
 • De topsporter die zijn eigen sportieve carrière binnenkort afsluit en zijn kennis en ervaring wil inzetten om zicht te ontwikkelen naar trainer-coach;
 • De MBO opgeleide trainer-coach die nog niet is uitgeleerd als het gaat over het trainen van topsporters en talenten.

  Toelatingseisen

  • Voorwaarde voor toelating tot Associate degree Sport (Ad Sport) is een mbo-niveau 4 diploma zoals Sport & bewegen of C.I.O.S., een havo of vwo-diploma;
  • Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de juiste vooropleidingseisen, maar wil je toch starten met de Ad Sport opleiding, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets;
  • Een positieve medische (basis)sportkeuring is een verplichting om te kunnen starten met de Ad Sport Opleiding. Hierdoor weten jij en wij dat je met een gedegen fysieke beginsituatie aan de opleiding begint. Deze kun je na de toelating laten uitvoeren;
  • Daarnaast ben je werkzaam op een relevante leerwerkplek voor minimaal 20 uur per week. Je kan op je leerwerkplek begeleid worden door een Hbo-opgeleide werkplekbegeleider en je kunt de beroepstaken op de leerwerkplek uitvoeren.


  Voor het uitstroomprofiel Topsport- en talentcoach dien je een leerwerkplek te hebben waar:

  • Je kunt werken met (een groep) sporters en/of talenten die een status (NOC*NSF, KNVB) of een ander erkende status gericht op topsport en talenten hebben (Bv, Fontys topsport status) of met topsporters en talenten die in hun leeftijdscategorie tot de top horen;
  • Je minimaal drie contactmomenten met (de groep) sporters hebt waar jij verantwoordelijk voor bent of kan gaan worden.

  Onderzoek Aanvullende Eisen

  Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je bij Fontys Ad Sport komen studeren, dan volgt het Onderzoek Aanvullende Eisen om te beoordelen of je ook toelaatbaar bent voor de opleiding. Na aanmelding via Studielink krijg je van ons meer informatie over hoe je kunt deelnemen aan het Onderzoek Aanvullende Eisen. Dit betreft een persoonlijkintakegesprekmet een docent waarbij wij een beeld krijgen van jouw talenten, ambities en studiegeschiktheid en jij krijgt een duidelijker beeld van de opleiding. Dit gesprek vindt op de Fontys locatie plaats.Daarnaast doen we een werkplekcheck waarbij we een beeld krijgen van jouw leerwerkplek.

  Je maakt daarvoor een aantal opdrachten die je een week voor aanvang van het intakegesprek digitaal kunt inleveren via MijnFontys dashboard:

  • Motivatie en CV;
  • Werkplekcheck;

  Ter voorbereiding op het gesprek maak je tevens een video of met beelden die je gebruikt om jouw ervaringen als coach toe te lichten aan de docent.

  Medische Keuring

  Voor de start van de opleiding moet je een medische (basis)sportkeuring ondergaan. Deze is verplicht. Doel daarvan is dat zowel jij als de opleiding weet met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. Wij adviseren om de medische keuring te plannen na je toelating. Voor deze keuring kun je terecht bij een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Op deze site kun je zoeken naar een SMA bij jou in de buurt. De kosten zijn zo’n € 121,-. Het bewijs van deze medische keuring lever je vóór 15 augustus 2024 aan.

    

   Placeholder for Fontys video
   "Door deze opleiding ontwikkel ik mij als deskundig trainer"
   Martijn

    

   Opbouw

   Gedurende de twee jarige Ad Sport opleiding werk je aan verschillende beroepstaken verdeeld over de beide jaren. Je volgt een deel van de opleiding samen met de studenten van de andere uitstroomprofielen.

   Iedereen start met de beroepstaak 'Sport in de Maatschappij' waarin je jouw rol als coach in de nationale- en organisatie context van Sport en bewegen gaat verkennen en beschrijven. De beroepstaken 'Geven van Trainingen en Coachen bij wedstrijden' werk je gedurende het gehele jaar aan. Je rondt deze beroepstaken af met een portfolio en performance assessment.

   Daarnaast doe je de beroepstaak 'Ontwikkelen van Sporttechnisch beleid' in het tweede semester. Deze beroepstaak rond je af met een product. Voor alle beroepstaken geldt dat je verschillende ontwikkelopdrachten maakt die leiden tot het afronden van de beroepstaak.

   In de wekelijkse begeleiding met jouw medestudenten en begeleidend docent is aandacht voor deze ontwikkelopdrachten. Daarnaast kies je uit het totale aanbod van theoriemodules een 9-tal modules waarmee jij jouw kennis als trainer-coach kunt vergroten, passend bij jouw leerbehoeften. Deze kennis laat je vervolgens terugkomen in (ontwikkelopdrachten van) de beroepstaken.


   Je rond het eerste jaar af met een eindgesprek waarin jij jouw doorgemaakte ontwikkeling en de verbinding tussen alle beroepstaken laat zien.

   Jouw tweede studiejaar staat wederom in het teken van het 'Geven van trainingen en Coachen bij Wedstrijden'. Je blijft deze taken immers uitvoeren op de leerwerkplek eventueel bij een andere groep sporters. De focus van deze beroepstaken en bijhorende ontwikkelopdrachten gaat wel meer liggen in het toepassen van onderzoek en het delen van kennis. Tevens krijg je zelf meer regie over deze opdrachten en jouw leerproces middels de ontwikkelopdrachten. Deze beroepstaken rond je af door het delen van jouw kennis op het Eindsymposium, wat tevens het performance assessment is voor deze beroepstaken.

   In semester 1 werk je verder aan de beroepstaak 'Opleiden tot topsporter' en in semester 2 aan 'Managen van een Begeleidingsteam'. De wekelijkse begeleidingsmomenten richten zich in het tweede jaar meer en meer op jouw eigen zelfregulatie met betrekking tot jouw leerproces.

   Ook in het tweede jaar volg je nog een 9-tal theoriemodules die je uit het totale aanbod kunt kiezen. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek waarin je jouw ontwikkeling als trainer-coach gaat verantwoorden in relatie tot jouw omgeving.

   Ter ondersteuning van de beroepstaken kun je ieder jaar een keuze maken voor een 9-tal theorie modules. Deze kies je zelf op basis van jouw leerbehoeften en ontwikkeling en deze zijn deels zelfstandig en flexibel te volgen.

   Een greep uit de mogelijkheden:

   - Ethiek, pedagogisch handelen, evidence based handelen;

   - Techniek-, kracht-, uithoudingsvermogen-, en mentale training;

   - Wedstrijdanalyse, techniek analyse, meten en monitoring;

   - Anatomie, energiesystemen, inspanningsfysiologie, motorische controle;

   - Talentontwikkeling, topsportbeleid, sport in de maatschappij;

   - Gesprekstechnieken, leiderschap, teamontwikkeling en sportmedia;

   - Gezondheidsbeleid, blessures, chronische ziektes, MFA.


   Een deel van deze modules wordt in samenwerking met partners vanuit het werkveld verzorgd. Bv de PSV Coaching Academy, TeamNL centrum Zuid.

    
    

   Stage

   Binnen deze opleiding loop je geen stage, maar ben je werkzaam op een relevante leerwerkplek als trainer-coach voor minimaal 20 uur per week. Je kan op je leerwerkplek begeleid worden door een Hbo-opgeleide werkplekbegeleider en je kunt de beroepstaken op de leerwerkplek uitvoeren.

   Baanmogelijkheden

   Na deze opleiding ben je in staat om (top)sporters en talenten te begeleiden, een begeleidingsteam aan te sturen of het meerjarenbeleid van jouw sportorganisatie te bepalen. Dit doe je in een functie als bijvoorbeeld:

   • Trainer-coach bij (grotere) (top)sportverenigingen
   • Trainer-coach bij betaald voetbalorganisaties
   • Trainer-coach bij regionale en nationale topsport centra
    

    

   Agenda

   Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.


   Meer weten over de opleiding Ad Sport (Topsport- en Talentcoach)

   Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

   Lees meer over subsidieregelingen:

   - Leven Lang Leren Krediet

   - Beurzen voor leraren

   - Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

    Wanneer je enthousiast bent geworden over de opleiding, kun je je tot 15 juni aanmelden.

    Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

    Stap 1:
    Je meldt je aan via Studielink. Vul bij je aanmelding in Studielink als startdatum voor de opleiding Ad Sport - Topsport- en Talentcoach '1 september 2024' in. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de leden van het kernteam van de opleiding. Dit intakegesprek is voornamelijk gericht op motivatie en leerbaarheid.

    Het studiejaar start in augustus, zorg er voor dat je je ruim voor die datum (voor 15 juni) hebt aangemeld via Studielink. Maar: hoe eerder hoe beter natuurlijk. Zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je intakegesprek rustig te plannen. Tip: Raadpleeg regelmatig je berichten in je MijnFontys-dashboard voor updates.

    Stap 2:
    Nadat alles in stap 1 rond is, is de volgende stap de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan je vanaf 15 mei in het Studielink-dashboard regelen, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso zal plaatsvinden op of rond 25 september.

    Let op: Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.


    Aanmelden met een buitenlands adres
    Heb je een buitenlands adres, dan kun je niet met DigiD inloggen op Studielink. Kijk op Studielink en kies voor 'Ik woon buiten Nederland'