Sprint naar content

Succesvol Studeren

Binnen het thema Succesvol Studeren intensiveert Fontys de begeleiding van studenten zodat iedere student de juiste studiekeuze kan maken. Ook intensiveert Fontys de begeleiding gericht op het ontwikkelen van de eigen talenten, zodat studenten in de eindfase van hun studie passende loopbaankeuzes kunnen maken

Fontys besteedt binnen dit thema het grootste deel van de centrale middelen aan het programma Studiesucces en aan het uitvalprogramma Empower TEC. Daarnaast is er een besteding van decentrale middelen binnen de verschillende instituten van Fontys. Vanuit deze decentrale middelen zijn er diverse, instituutspecifieke projecten waarin Fontys de intensieve begeleiding van haar studenten waarmaakt.