Fleur vertelt over haar PW

Fleur liep als vierdejaars studente Logopedie van september 2019 tot januari 2020 stage bij Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark.

Wat is volgens jou het verschil tussen een reguliere stage en praktijkleren in een Professionele Werkplaats?

“Er zijn best veel verschillen, zoals de klinische lessen op woensdagmiddag. Deze lessen bieden je wat meer verdieping in je eigen vakgebied, maar ook op andere vakgebieden. Je leert daardoor steeds meer wat andere disciplines doen. Je krijgt bijvoorbeeld ook les van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, et cetera. Je begrijpt daardoor beter wat hun werk nu precies inhoudt. Zo heb ik wel eens met een andere fysiotherapiestudent overlegd, omdat we elkaar al kenden. Het is gemakkelijker om op een andere stagiair af te stappen die een bepaalde cliënt ook kent. Ik had veel contact met andere stagiairs die er waren. Ook in de pauzes, dat was gezellig.”

Sfeerafbeelding Fontys

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

"De begeleiding is anders dan in een gewone stage. Je moet goed kunnen schakelen, van de ene naar de andere doelgroep, soms binnen een half uur. Dit terwijl je bij andere stages vaak één begeleider hebt op één dag. Het is dus fijn als je tegen veel wisselingen kunt en tegen veel verschillende dingen op een dag. De begeleiders dachten heel goed mee, maar verwachtten ook veel zelfstandigheid. Libra is een grote organisatie, dus je moet wel veel zelf organiseren. Er is een kantoortuin, dus als je even privé wilt overleggen met je begeleider, moet je die soms een mail sturen om een afspraak te krijgen om in een rustige ruimte te kunnen zitten. Het helpt als je als student goed weet wat je zelf wilt en wat je aankunt.”

Hoe zie je jouw persoonlijke ontwikkeling?

“Er wordt veel van je gevraagd. Want naast het schakelen in een grote organisatie, kost het MZIC ook nog tijd, omdat er een lesprogramma op woensdagmiddag is. De intervisie die je in groepjes hebt met studenten van verschillende opleidingen is heel fijn. Je kunt dan even rustig stilstaan en reflecteren. Doordat je reflecteert met studenten van verschillende disciplines, heb je heel verschillende gezichtspunten. Dingen zijn dan minder vanzelfsprekend, waardoor je meer moet uitleggen en dan zelf ook weer tot nieuwe inzichten komt. Omdat het niet over vakspecifieke zaken kan gaan, gaat het eerder over overkoepelende zaken en over je eigen ontwikkeling.”

De samenwerking met medewerkers en studenten: hoe zag die er uit?

“Het samenwerken is veel laagdrempeliger, omdat je de stagiairs van de verschillende afdelingen al kent. Toch is er ook een valkuil, want je gaat snel wat meer optrekken met de studenten, waardoor je soms wat minder bij je eigen team gaat zitten, bijvoorbeeld in pauzes. Via de stagiairs leer je ook de begeleiders sneller kennen. Ook kunnen andere stagiairs je introduceren bij hun begeleider, zodat je laagdrempeliger met die medewerker kunt overleggen.”

Onderwijs op locatie?

“Het is heel fijn dat het allemaal op de stageplek plaatsvindt. Dat maakt het leren gemakkelijker en laagdrempeliger. Je hoeft niet naar de opleiding voor reflectielessen of terugkomdagen.”