Samen leren, samen werken

Binnen ZorgInnovatieCentra (ZIC) en ZorgInnovatieNetwerken (ZIN) werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers nauw met elkaar samen. Leren, onderzoeken en innoveren gaan hand in hand. Samen wordt een uitdagende werkplek en de best mogelijke zorg gerealiseerd door praktijk en theorie dicht bij elkaar te brengen.

Een ZIC is gesitueerd binnen één bepaalde zorgafdeling of werkplek. Bij een ZIN werken studenten en andere betrokkenen samen vanuit verschillende teams of werkplekken. Denk hierbij aan een ambulante of thuiszorgsetting. In wezen verschillen beide vormen niet veel van elkaar, behalve dat men binnen een ZIN minder fysieke en spontane ontmoetingen met elkaar heeft.

De centra en netwerken zijn ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties, Fontys Mens en Gezondheid (FMG) en eventuele andere opleidingen en partners. Op het gebied van onderzoek en innovatie wordt samengewerkt met het lectoraat Professionele Werkplaatsen en eventuele andere relevante Fontys lectoraten en kennisinstellingen.

Zorginnovatiecentrum
Damast (Wever Tilburg)

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Zorginnovatie Atelier

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Een ZIC/ZIN is een hybride leeromgeving over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen. Het is een professionele werkplaats gesitueerd in de zorgpraktijk waar professionals (interprofessioneel) samenwerken met een grote groep studenten. Doelen hierbij zijn het verbeteren van de zorg- en dienstverlening en het creëren van een uitdagende werkomgeving voor professionals (in opleiding).

Het streven is een persoonsgerichte cultuur te creëren waarbinnen leren, opleiden, onderzoeken en innoveren centraal staan en geïntegreerd worden. Er vinden onderwijsactiviteiten op de werkplek plaats en er wordt samen met zorgprofessionals en zorgvragers gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen “lerende” is en dat iedereen van en met elkaar leert en ontwikkelt.

Webinar 15 april 2021

Met meer dan 70 deelnemers was het webinar een groot succes. Vanuit diverse werkvelden werden de ontwikkelingen binnen zic/zin en professionele werkplaatsen in de zorg gepresenteerd. Er kwamen veel voorbeelden uit de praktijk langs en er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Kijk hier het webinar terug