Studentcoaching en inclusie

Of je nu een groepsdier of graag op jezelf bent: de mens is een sociaal dier. We gedijen in een omgeving die ons het gevoel geeft erbij te horen. Waar we ons thuis voelen. Juist wanneer je een opleiding volgt, werk je aan de ontwikkeling van je identiteit. In de coaching aandacht hebben voor a sense of belonging is daarom extra belangrijk en kan leiden tot een beter welzijn, verhoogde motivatie, en een grotere betrokkenheid bij studieactiviteiten.

vlechtwerk Movisie vlechtwerk Movisie

Als studentcoach krijg je te maken met een grote verscheidenheid aan studenten. Het kan een uitdaging zijn om sensitief te zijn voor al deze verschillen. Binnen Fontys kiezen we ervoor om het ‘vlechtwerk van Movisie’ te gebruiken als hulpmiddel om diversiteit te herkennen. In het diversiteitsvlechtwerk staan twaalf diversiteitsfactoren. Iedereen heeft een leeftijd, een mate van gezondheid, uiterlijke kenmerken en een financiële situatie. Het diversiteitsvlechtwerk helpt om bewust te worden van de verschillende diversiteitsfactoren die er zijn.

Uit onderzoek van het lectoraat Waarderen van diversiteit in 2021 blijkt hoe divers studenten en medewerkers bij Fontys zijn. Opvallend is dat 127 van de 180 studenten aangeven dat zij tot één of meerdere specifieke groepen behoren. De groep eerste generatiestudenten is het grootst met 62 studenten, gevolgd door studenten met een diagnose zoals dyslexie, ASS of ADHD (52) en studenten bij wie seksuele of genderdiversiteit een rol speelt (51).

Andere bijzondere omstandigheden die genoemd worden zijn divers, studenten noemen hierbij bijvoorbeeld psychische problemen, fysieke klachten, zorg voor familieleden thuis of zwanger zijn. Lees meer over het onderzoek

Binnen het instituut en Fontysbreed

Bij iedere opleiding heeft iedere student één of meerdere coaches die toegankelijk en laagdrempelig benaderbaar zijn en helpen de studenten deel uit te laten maken van de leergemeenschap en waar nodig extra te begeleiden. Hierdoor voelen studenten zich gemakkelijker thuis en voelen ze zich eerder actief betrokken (sociale integratie). Ook Fontysbreed bieden we een scala van aanvullende persoonlijke begeleiding, ondersteuning en faciliteiten aan die aansluiten op de verschillende lijnen van het Movisie vlechtwerk.

Persoonlijke begeleiding

Aansluitende op het vlechtwerk kun je in je coaching te maken krijgen met diverse vraagstukken. Te denken valt aan hulp bij: familie-, bijzondere of (inter)culturele omstandigheden, financiële zorgen, mantelzorg en/of ouderschap, topsport - en al andere persoonlijke situaties. auditieve of visuele beperkingen, AD(H)D, dyslexie e.d.

Bekijk hier alle handreikingen voor de studentcoach

Doorverwijzen binnen Fontys

De docent en de studentcoach hebben een belangrijke signaleer- en doorverwijsfunctie naar de tweedelijns begeleiding en naar Fontys Helpt. In de infographic voor de studentcoach (Nederlands en Engels) vind je welke extra ondersteuning de begeleider in diens rol geboden wordt, extra tools voor begeleiding bij bijzondere omstandigheden, handelingsrichtlijnen en het netwerk studentcoaching om bij aan te sluiten.

Alle informatie voor de student is te vinden op Fontys Helpt Download de studentenwelzijnkaart

Sfeerafbeelding Fontys
Het streven naar gelijke kansen is van groot belang, omdat het bijdraagt aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het erkent dat mensen verschillende startpunten hebben en dat gelijke behandeling niet altijd leidt tot gelijke uitkomsten. Daarom is het noodzakelijk om extra inspanningen te leveren om belemmeringen weg te nemen die sommige groepen kunnen ervaren.

Financiële ondersteuning voor studie of stage in het buitenland

Om iedereen de kans te geven naar het buitenland te gaan, kunnen studenten van Fontys een Erasmus+ aanvullende beurs aanvragen. Dit is tere ondersteuning bij het volgen van een deel van hun studie of stage in het buitenland. Er zijn aanvullende beursmogelijkheden voor studenten met economische- of gezondheidsomstandigheid.

Erasmus+

Jobcoaching van studenten met ondersteuningsbehoefte

Voor (bijna) afgestudeerde studenten met een ondersteuningsbehoefte (denk aan: autisme, ADHD, angst, dyslexie, mantelzorgtaken, lichamelijke en/of psychische klachten) is extra begeleiding mogelijk richting een passende afstudeer- of werkplek. Als studenten hun eerste praktijkervaring tijdens hun opleiding op doen, of als ze richting het einde van hun studie gaan, dan komen ook vragen naar boven zoals 'wat is een passende (werk)omgeving waar hun talent verder kan bloeien'. Dit alles vraagt soms om net een iets andere begeleiding. Dan zou het kunnen inzetten van jobcoach principes wellicht passend zijn. De projecten "creëren arbeidskansen 2.0" (ICT) en "jobcoaching" (TNW, BEnT, Engineering gefaciliteerd door Studiesucces) hebben collega's in het onderwijs geprofessionaliseerd op dit gebied. We hebben de werkende principes, ervaringen uit de praktijk en expertise van ervaren externe jobcoaches samengebracht en van daaruit is een leertraject ontworpen. Het leertraject is bedoeld voor ervaren coaches in het onderwijs met als doel om jobcoach-principes te kunnen toepassen in een onderwijscontext. Dit leertraject kun jij dus nu ook volgen!

Lees meer over jobcoaching

Communities en studieverenigingen

Connected zijn tijdens de studie. Binnen Fontys zijn er verschillende communities waar studenten zich bij kunnen aansluiten, zoals de Pride community, Ad(h)d, Tint Life questions associations, meerdere studie- en sportverenigingen ed. Op allerlei manieren kunnen studenten in contact komen met gelijkgestemden?

Lees meer over de communities en studieverenigingen

Buddyplatform

Vanaf komend studiejaar kunnen studenten met praktische vragen terecht bij een buddy, een ouderejaars die aan hetzelfde instituut studeert of dezelfde studie volgt. Daarvoor is het Fontys Buddyplatform opgericht, een online plek op Fontys Helpt en op de portals van de instituten waar studenten en buddy’s zich kunnen aanmelden.

Meer over het Buddyplatform

Trainingen/workshops/events voor studenten

Elke maand worden er op verschillende locaties van Fontys allerlei evenementen georganiseerd waar studenten aan kunnen deelnemen. Van festivals of stadsactiviteiten, workshops tot aan meer inhoudelijke evenementen.

Link naar evenementen agenda

Handreikingen voor Sociale Veiligheid

Fontys zet zich actief in om een veilige omgeving te bevorderen. We doen dit onder andere door het inzetten van vertrouwenspersonen en het beschikbaar stellen van handelingsrichtlijnen.

Handreikingen sociale veiligheid Informatie op Fontys Helpt voor studenten over sociale veiligheid

Living in the Netherlands

Zoek jouw student naar informatie over het verblijf in Nederland? Hoe werkt het sociaal in Nederland: (uit)schrijven op het gemeentehuis, een Nederlandse bankrekening openen, huisvesting, werk, stage, gezondheidszorg, verzekering of visum, vervoer in Nederland etc.

Living in the Netherlands op Fontys Helps

Nieuws op gebied van inclusie en toegankelijkheid, evenementen en meer

Op de Fontys hub houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen Fontys op gebied van inclusie en toegankelijkheid. Ook vind je daar collega's die je kunt benaderen met een specifieke expertise en evenementen gericht op dit thema.

Fontys Hub inclusief

'Ontwikkel jezelf' aanbod op Fontys Hub

Om jou als studentcoaches meer inzicht te geven in het inclusief begeleiden van studenten zijn er handvatten hoe te handelen bij verschillende thematieken en bieden we scholing aan, dat continue wordt uitgebreid.

Fontys Hub inclusief

Learning community Inclusieve samenleving

Vanuit de Mens en Maatschappij opleidingen binnen Fontys is een learning community opgestart om samen te leren en Fontys een toegankelijke en inclusieve leeromgeving te laten zijn, waar iedereen zich welkom en gezien voelt.

Teamsomgeving communitys