Sprint naar content

Curriculum

Logistics Management en Logistics Engineering hebben een gezamenlijke propedeuse. In het tweede jaar werk je verder aan een stevige theoretische en praktische basis en ga je je specialiseren. In het derde jaar loop je stage en in het vierde leerjaar voer je een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf.

Semester 1 Semester 2
Project I: Warehousing Project II: Distribution
Logistics in a Company Distribution, General & Strategic
Warehousing, General & Strategic Transport, Tactical & Operational
Warehousing, Tactical & Operational Distribution, Tactical & Operational
Tools I Tools II
Semester 3 Semester 4
Project III: Production Project IV: Integral Logistics
Production, General & Strategic Integral Logistics, Strategic & Tactical
Production, Tactical, Operational & Functional Organization Control
Production, Tactical, Operational & Product Oriented Organization Tools IV
Tools III
Semester 5 Semester 6
Beroepsopleidende stage Minor, bijv. buitenlandminor
Semester 7 Semester 8
Project VII: Supply Chain Management Stage en afstuderen
Supply Chain Management: A Strategic Perspective
Integral Control