Sprint naar content

FAQ Lerarenopleiding Basisonderwijs - ALO | Fontys

 

Veelgestelde vragen

Je kunt bij Pabo-ALO instromen met een havo, vwo of mbo-4 diploma. Je kunt met ieder profiel bij ons terecht (CM, EM, NG en NT). Op onze website, onder het kopje toelating, vind je alle informatie over de (extra) toelatingseisen voor deze opleidingsvariant.
Ja, die is er. Klik hier voor meer informatie.
We werken met tutorgroepen van maximaal 15 studenten. Daarnaast zijn er expertlessen (praktijk en theorie) die je meestal volgt met twee tutorgroepen samen. Tot slot zijn er ateliers, waar je naar toe kunt gaan als je interesse hebt in het aangeboden thema.
Gedurende de week krijg je les in theorie m.b.t. leraarschap (denk aan pedagogiek, psychologie, onderwijskunde), maar er zijn ook expertbijeenkomsten (theorie en praktijk) voor de verschillende basisschoolvakken (zoals rekenen, taal, maar ook muziek, drama, etc.) en de verschillende domeinen van bewegen (zoals turnen, spel en zwemmen).
Vrijwel alle lessen worden op de opleiding gegeven. Zo nu en dan is er een online bijeenkomst. De lessen worden hoofdzakelijk op Fontys Sporthogeschool gegeven en deels ook op de locatie van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (gebouw R13 op de Rachelsmolen in Eindhoven).
Bij Pabo-ALO is dit ongeveer 50/50.
Nee, je behaalt in eerste instantie de propedeuse voor de opleiding ALO. Daarmee krijg je toegang tot zowel de post-propedeutische fase van de opleiding ALO als die van de opleiding pabo.
Een groot deel van de opleidingen bestaat uit universele leeruitkomsten. Universeel wil zeggen dat het geldt voor het leraarschap in het algemeen, dus zowel voor leraar basisonderwijs als voor vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dit aanbod komt bij de reguliere pabo en ALO aan bod.  Denk bijvoorbeeld aan: het maken van lesvoorbereidingen, pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde.
Je kunt extra faciliteiten aanvragen via de decaan. Met het advies van de decaan doe je een verzoek bij de examencommissie voor de toekenning van extra faciliteiten, zoals extra tijd, groter formaat toetsen en een rustige ruimte.
Onze reguliere voltijd hbo-bacheloropleidingen bestaan uit een major en een minor. Met de minor geef je jouw studie een eigen gezicht. In het derde jaar kies je een halfjaar voor een interne of externe minor die je diverse mogelijkheden geeft om je keuzeruimte in te vullen en zo je opleiding te verbreden of te verdiepen. De minoren die Fontys aanbiedt, kun je hier vinden. Specifiek voor Pabo-ALO traject geldt dat er geen ruimte gereserveerd is voor een vrij te kiezen minor. Deze tijd wordt besteed om je verder te ontwikkelen als leraar basisonderwijs en leraar lichamelijke opvoeding.
In de propedeuse loopt iedereen stage in het basisonderwijs. Vanaf het tweede studiejaar krijg je de ruimte om stage te lopen in het voortgezet onderwijs of een keuze maken voor het speciaal (basis)onderwijs.
In principe loop je één dag per week stage in het klaslokaal en werk je aan de ontwikkeling tot groepsleerkracht. Eén dag per week loop je stage in de gymzaal bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs om je te ontwikkelen tot vakleerkracht LO.
Nee, die zoeken wij voor je. We hebben een groot netwerk van basisscholen en middelbare scholen waar we mee samenwerken. Je kunt wel je voorkeur voor een regio uitspreken en we proberen dan zoveel mogelijk met je mee te denken.
Dag mag. Je mag je voorkeur uitspreken en dit kan dus ook in een andere regio zijn. Het moet uiteraard wel in een regio zijn van één van de leslocaties van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Sporthogeschool (Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Veghel, Venlo).
We vinden het belangrijk dat je meteen ervaringen op doet in de praktijk. Natuurlijk verwachten we niet dat je meteen zelfstandig voor de klas staat. Je begint met opdrachten in kleine groepjes, zoals bijvoorbeeld het observeren van kinderen of het uitleggen van een spel. Je wordt begeleid door vakdocenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook staat er vanuit Fontys een opleidingsdocent voor je klaar, die je helpt met het vormgeven van jouw leerproces. 
Ja. Je krijgt zowel een diploma Leraar Basisonderwijs als een diploma Leraar Lichamelijke opvoeding 1e graads. Je mag hiermee les geven in het basisonderwijs en bewegingsonderwijs geven in elk type van het onderwijs (dus basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo).
Niet per sé specialiseren, maar je hebt wel de mogelijkheid om stage te lopen in het speciaal (basis)onderwijs. Op deze manier kun je je kans op een baan in het speciaal onderwijs vergroten.
Twee van de drie lesdagen vinden plaats in het gebouw van Fontys Sport en bewegen in Eindhoven. De derde lesdag volg je in het gebouw van Fontys pabo in Eindhoven.