Sprint naar content

ICT & Education

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

ICT & Education

Wat houdt dat in?

Het gebruik van ICT in het onderwijs is continu in ontwikkeling en verandert de manier waarop mensen leren. Het is de kunst voor het onderwijs daarin bij te blijven en daarop in te spelen. ICT'ers die de vertaalslag kunnen maken tussen ICT en leren zijn daarbij onmisbaar. 

Bij deze specialisatie ligt de focus op het leren lesgeven. Je leert hoe je toepassingen van ICT helder kunt uitleggen aan leerlingen. Daarnaast leer je een vraag uit het onderwijsveld te vertalen naar bruikbare ICT-middelen en -concepten. De vakgebieden ICT, onderwijskunde en communicatie komen samen. Je leert in te spelen op de nieuwste trends om zo onderwijsinnovaties tot stand te brengen.  
 
Na het volgen van deze richting ontvang je het getuigschrift HBO-ICT waar op staat dat je 2e graads docent én HBO-ICT’er bent. Je mag lesgeven in het vmbo en mbo en de onderbouw van havo en vwo. Ook kun je trainingen gaan geven voor het bedrijfsleven. Na de opleiding kun je aan de slag bij onderwijsinstellingen of bij bedrijven die educatieve ICT-toepassingen ontwikkelen.