Sprint naar content

Cultuurwetenschappen

Opbouw van de studie

Heb je interesse in het volgen van de richting Cultuurwetenschappen? Dan zijn er twee manieren om dit te doen.

Allereerst kun je je aanmelden voor de reguliere pabo en kun je na het behalen van je propedeuse starten met de premaster Cultuurwetenschappen (dit doe je in het tweede jaar). Dit totale programma duurt vijf jaar. Je volgt het bachelor programma Leraar Basisonderwijs en vakken van de premaster Cultuurwetenschappen. Na het afronden van het vierjarig bachelor programma Leraar Basisonderwijs ontvang je een Bachelor of Education en na het afronden van de premaster ontvang je een premastercertificaat van Tilburg University wat toelating geeft tot de masters Digitale Culture Studies of Jeugdliteratuur. In het vijfde jaar start je met één van de twee masteropleidingen.

Heb je een vwo-vooropleiding? Dan mag je direct in de propedeuse fase starten met de pabo en de premaster Cultuurwetenschappen.

Bachelor

In de opleiding komen alle basisschoolvakken aan bod: rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, drama, muziek, natuur & techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Ook krijg je specifieke vakken met betrekking tot het leraarschap aangeboden: pedagogiek, psychologie, onderwijskunde en algemene studievaardigheden.

Aan Tilburg University volg je de volgende vakken:

  • Transformations of the public sphere
  • De leraar als onderzoeker
  • Doing research: methodology
  • 21st Century Perspectives on Education

Als je voor Jeugdliteratuur kiest:

  • Language learning and socialization
  • Cultuuruitingen voor de jeugd

Als je voor Digital Culture Studies kiest:

  • Digital culture and society
  • The digital individual

Master

Meer informatie over de inhoud van de masters, vind je hieronder. Let op, je wordt doorverwezen naar de website van Tilburg University.

* De afstudeerrichting Cultuurwetenschappen gaat alleen door als voldoende studenten zich aangemeld hebben.

Docenten en studenten aan het woord

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.