Sprint naar content

Doel

Het doel van de minor is om studenten in staat te stellen op grond van kennis, inzicht en vaardigheden een veilige en krachtige omgeving voor zichzelf en voor anderen te kunnen scheppen met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit. De minor is vooral gericht op het verwerven van en flexibel gebruiken van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken in toekomstige beroepssituaties. Met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit in het algemeen, hanteert de minor het volgende doel: De student kan mondiale ontwikkelingsvraagstukken signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, vanuit de eigen professie, de vier zogeheten bestaansdimensies en een interculturele omgeving. Met dit doel is de minor in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van verschillende bacheloropleidingen binnen verschillende beroepscontexten. Studenten gaan de laatste vier weken van de minor naar een ontwikkelingsland voor hun meesterproef (stage). Deze Meesterproef mag dienen ter verdieping of juiste ter verbreding van de major. Voorbeelden van stages:

  • Een student Bestuurskunde organiseert activiteiten voor jongeren in Malawi.
  • Een student van de Fontys Academy for Creative Industries maakt , in opdracht van de Stichting Gandong Kariu, een videoreportage over het duurzaam landbouwproject ‘Dusun Seihutu’ in de gemeente Kariu (Molukken).
  • Een student van de opleiding journalistiek loopt stage in het buitenland en stelt hierover een artikel op met duurzame tips voor het maandblad One World.
  • Een student van de lerarenopleiding verblijft in Roemenië en ondersteunt hiermee een uitwisselingsproject tussen scholen in Nederland en Roemenië.
  • Een student Journalistiek interviewt studenten met een studiebeurs van een studiebeurzenproject op het platteland van India.
  • Studenten met een economische achtergrond begeleiden projecten in Nepal op het gebied van microfinanciering.

N.B.: Je bent vrij in het kiezen van een stageplaats. Echter, in verband met hechtingsproblematiek is het niet toegestaan om stage in een kindertehuis te lopen.