Sprint naar content

Minor Exploring Health Behaviour

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Taal
Nederlands, Engels
Duur
20 weken
Contacturen
15 - 20 uur per week + 15 - 20 uur zelfstudie en aanwezig op praktijkplek

Welkom bij de minor Exploring Health Behaviour!


Veranderende kijk op gezondheid

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van (zorg)professionals. Het gaat steeds minder om het behandelen van ziekte (we kunnen de stijgende zorgkosten nauwelijks meer aan), en steeds meer om het veranderen van gedrag om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekten te voorkómen.

Veranderende kijk op inzet professionals

Professionals hebben in hun werk steeds meer oog voor de (gedrags)processen die een rol spelen bij de keuzes die mensen maken over hun gezondheid. Er wordt steeds vaker ingezet op coaching op leefstijl en gezondheidsgedrag.

Vragen die dan spelen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen mensen het beste hun gezondheid managen?
 • Hoe kun je mensen coachen tot (blijvende) gedragsverandering?
 • Hoe kunnen mensen een gezonde(re) leefstijl aan nemen en eigen maken?
 • Hoe speelt de omgeving (familie, werkgever, buurt, supermarkt) een rol bij het doorbreken van gewoonte gedrag?
 • Hoe kan je als professional coachen naar een gezonde(re) leefstijl?
 • Hoe ontwikkel je een interventie om gezondheidsgedrag-/leefstijl te ontwikkelen voor een doelgroep?

Kun je niet wachten om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan? Dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Nog meer redenen om deze minor te volgen:

 • Wij bieden je een leeromgeving waarbij studenten, docenten, professionals en coachees op gelijkwaardige basis met elkaar werken aan actuele vraagstukken. Projecten waar je aan werkt doen ertoe; jíj gaat bijdragen aan innovaties die impact hebben op gezondheid van een groep mensen in de regio.
 • We trainen je in het opzetten en rapporteren van praktijkgericht onderzoek, wat een mooie voorbereiding op je afstudeerfase is.
 • Je hebt de optie om deze minor in een internationale klas te volgen (waarbij toetsing in het Nederlands mag). Let op: dit kan alleen wanneer je in september start!

De minor is met name interessant als je een zorggerelateerde opleiding volgt of binnen jouw vakgebied te maken hebt met gezondheidskwesties. De nadruk ligt in deze minor namelijk vooral op coaching op gezondheidsgedrag, zorg en (het aanleren van) onderzoeksvaardigheden.

Volg je geen zorggerelateerde opleiding, dat is geen probleem? De minor staat namelijk ook open voor studenten van alle richtingen, of je nou student bent bij Fontys of een andere hogeschool. Dit is jóuw minor als je meer wilt leren over gezondheid, leefstijl, gedrag en coaching, en wanneer je niet bang bent om jezelf uit te dagen op het gebied van communiceren en samenwerken. Wel willen we benadrukken dat een sterke motivatie onmisbaar is, omdat we je continu vragen om zelf de link te leggen tussen de onderwijsthema’s en je eigen (toekomstige) beroep. Sterker nog, je geeft zelf mede jouw eigen route naar het behalen van de leeruitkomsten vorm. Een portie zelfstandigheid is dan ook gewenst.

“Bij de minor Exploring Health Behaviour kan een student met een cliënt bespreken wat de cliënt allemaal zelf kan doen om op gezondheidsgebiedklachten te verminderen. Door met cliënten te praten, krijgen ze meer feeling met het ‘echte werk’ later in een praktijksituatie. Als cliënten gestimuleerd kunnen worden en inzicht krijgen in hoe ze zelf klachten kunnen verhelpen en een stukje zorg op zichkunnen nemen, wordenze door hun eigen toedoen mobieler, gelukkiger en drukt het de kosten in de zorg. Het verbetert de kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord. Dit onderschrijft mijn persoonlijke missie als podotherapeut.

Als (podo)therapeut is het de uitdaging om bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Het werkveld zit te wachten op deze zorgprofessionals van de toekomst. Laat ze maar komen!”

Angelique Penders, podotherapeut, eigenaar Voetzorg Limburg

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwerpen in de minor

In de minor gaan we in op thema’s die in de zorg steeds belangrijker worden, waarbij motiverende gespreksvoering als hét instrument gekozen is om als professional in te zetten met cliënten:

 • Gezondheidsgedrag stimuleren in plaats van grijpen naar medicatie (denk aan eetgewoonten, bewegen, slapen, ontspannen)
 • Zelfmanagement en eigen regie ondersteunen (kan jouw cliënt zijn/haar eigen gezondheid en ziekte 'managen'? Zoekt hij/zij de juiste hulp?)
 • Oog hebben voor gezondheidsvaardigheden (snapt jouw cliënt alle voedingsetiketten en bijsluiters van medicatie? Begrijpt de cliënt volledig wat jij probeert uit te leggen?)
 • Evidence Based technieken om gedragsverandering te stimuleren (welk wetenschappelijk en klinisch bewijs is er voor de technieken die je kunt inzetten tijdens een gedragsinterventie?)

Veel praktijkopdrachten en contact met échte doelgroepen

Er komen gedurende de minor ervaringsdeskundigen aan het woord, zoals patiënten, praktijkhouders, onderzoekswetenschappers op het gebied van gedragsinterventies of sportpsychologen. Zij zullen je vertellen over hun ervaringen in de zorg en hoe zij de essentie van gedragsverandering zien; hoe gaan mensen om met de gevolgen van aandoeningen en wat doen ze dan precies? Wat voor invloed heeft de omgeving op mensen? Hoe complex is het veranderen van gedrag, zowel voor de cliënt als voor jou als professional?

Je gaat tijdens workshops over coachingstechnieken zien hoe je kunt werken vanuit een persoonsgerichte visie op het ondersteunen van mensen. Je gaat buiten de lessen om zelfstandig iemand coachen in gedragsverandering (bv. een cliënt uit de praktijkplek, een medestudent, familielid of huisgenoot). Zo ga je uit eerste hand ervaren hoe moeilijk en belangrijk het is om écht gelijkwaardig contact te maken met mensen, vooral als zij totaal anders zijn dan jij. Je oefent je coachingsvaardigheden en ervaart hoe een coachtraject eruit kan zien.

Je werkt gedurende de minor in een projectgroep aan een praktijkgericht onderzoek. Je gaat hiervoor aan de slag op een praktijkplek (een soort werkervaringsplek), verdiept je in de thematieken van die plek, kiest een doelgroep, doet een doelgroepanalyse, en ontwikkelt in afstemming met jouw praktijkplek een gezondheidsinterventie die je tot slot met de doelgroep gaat testen. Dit innovatieproject gaat ervoor zorgen dat de theoretische kennis uit de minor een praktische betekenis krijgt. Ook oefen je jouw onderzoeksvaardigheden en verslaglegging.


Competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen een (zorg)vrager en (zorg)professional. Het draait in de minor vooral om deze vier competenties:

 • Communiceren – Zowel tijdens het coachen als in je professionele afstemming met opdrachtgevers werk je aan vaardigheden die binnen de competentie communiceren vallen;
 • Samenwerken – Je werkt niet alleen met professionele opdrachtgevers samen, maar ook met studenten van verschillende opleidingen, waardoor je meerdere strategieën leert die je in kunt zetten in het samenwerken;
 • Onderzoeken en innoveren – Door het analyseren van praktijksituaties en het opzetten van nieuwe interventies ontwikkel je een onderzoekende en kritische houding die je goed kunt gebruiken ter voorbereiding op het doen van je afstudeeronderzoek in leerjaar 4;
 • Ondernemen en maatschappelijk handelen – Samenwerkingen en projecten tijdens de minor zijn gericht op het hebben van impact in de praktijk; jouw adviezen en of interventies zullen écht iets gaan veranderen voor de doelgroep!

Tijdens de minor werk je met behulp van zelfstudie, groepsopdrachten en praktijkervaring naar leeruitkomsten toe.

Leeruitkomsten uitdaging 1 - Coachen

De professional i.o. toont de basishouding in de gelijkwaardige samenwerking met zijn coachee. Hij kiest bewust zijn rollen om beiden als experts in een actieve samenwerkingsrelatie de beoogde gedragsverandering bij de coachee te bereiken. De professional i.o. maakt een methodische gedrag- en leefstijlanalyse en stelt gezamenlijk met de coachee passende veranderdoelen vast.

De professional i.o. verkent samen met de coachee de zichtbare én onzichtbare elementen in het leven van de coachee die van invloed zijn op de coach vraag. Hij stelt vast in welke fase van gedragsverandering de coachee zich bevindt en sluit hierbij aan door passende MGV-interventies in om verandertaal te ontlokken en te versterken om de beoogde gedragsverandering te bereiken (en te behouden).

De professional i.o. verwoordt een visie op coachen in relatie tot zijn toekomstige beroep. Hij reflecteert op zijn coach vaardigheden en beschrijft de meerwaarde voor zijn toekomstige beroep en rol als professional.

Leeruitkomsten uitdaging 2 - Onderzoeken en innoveren

De professional i.o. brengt de kenmerken en patronen van de algehele leefstijl van de doelgroep en de invloed op de gezondheid in kaart. Op basis hiervan trekt hij conclusies over het vraagstuk van de doelgroep en neemt de maatschappelijke trends hierin mee.

De onderzoeker/innovator i.o. verzamelt methodisch data bij relevante stakeholders, analyseert de resultaten methodisch en trekt een conclusie betreffende het (gedrags)vraagstuk van de doelgroep en een (mogelijke) innovatie.

De professional i.o. ontwerpt een product (dienst - -instrument, app, etc) waarmee het vraagstuk beantwoord kan worden. Draagt zorg voor een interventie (handleiding – instructie, etc.) om het innovatieproduct effectief te implementeren. Presenteert – demonstreert – showt dit aan de eindgebruikers. De onderzoeker/innovator i.o. heeft een aantoonbaar aandeel in het proces en product en reflecteert op zijn vaardigheden en de meerwaarde voor zijn toekomstige beroep en rol als professional.

De minor bestaat uit een veelzijdig programma met veel ruimte voor jouw eigen inbreng. Je werkt intensief samen met medestudenten én lokale opdrachtgevers, zoals sportcentra, patiëntverenigingen, gezondheidscentra of woonzorginstanties.

Werkvormen

Wij bieden je onderwijs aan in meerdere werkvormen:

 • Inspiratiecolleges door experts uit de praktijk (coaches, praktijkhouders, onderzoekers, etc.).
 • Workshops waarin je aan professionele coachingsvaardigheden werkt.
 • Workshops waarin je aan onderzoeksvaardigheden werkt.
 • Het uitvoeren van projecten en oefenen van vaardigheden.
 • Momenten waarop jouw eigen professionele ontwikkeling centraal staat.

Gedragsverandering, leefstijl en motivatie zijn daarbij belangrijke aspecten. Tijdens de minor heb ik onder andere mijn gesprekstechnieken met motivational interviewing kunnen verbeteren.” – Kim, studente Fysiotherapie

The program gave me a great basis for coaching which is in my opinion, essential for becoming an all rounded physical therapist. I liked the atmosphere during classes and the teachers were always very approachable and helpful. I especially liked the practice interviews which prepared us for a professional situation. I would recommend this programme to all students who want to have a better insight in coaching a patient and to help them in achieving their goals.” – Hong, Physiotherapy English Stream student

De samenleving ontgroent en dat betekent dat we steeds beter moeten kijken naar hoe we onze medewerkers gezond houden. Deze minor leerde me hoe ik juist die doelgroep moet betrekken om dat doel te bereiken." – Jordy, student HRM

"Tijdens de minor heb ik geleerd om kritischer te kijken naar wat je aan literatuur over een onderwerp kan vinden, maar ook dat literatuur niet heilig is en dat het net zo belangrijk is om ook naar de persoon (cliënt) te kijken, omdat die nu eenmaal expert is over zijn eigen leven. Het heeft me daarnaast verrast hoe belangrijk de rol van gezondheidsvaardigheden kan zijn bij cliënten. Daardoor heb ik nu een streepje voor in mijn werk.” – Emma, student Maatschappelijk Werk

Locatie

De minor volg je bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven, op locatie Ds.Th. Fliednerstraat 2. Deze locatie is ook met het openbaar vervoer heel goed te bereiken.


Voertaal

De voertaal is Nederlands, tenzij je aangeeft in de internationale klas geplaatst te willen worden. In dat geval spreek je tijdens de lessen Engels met elkaar, maar mag je de toetsen in het Nederlands afleggen.


Contacturen

De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend). Daarnaast ga je minimaal één dag in de week naar een praktijkplek die door de minor wordt aangeboden. Praktijkplekken waar we tot nu toe mee samenwerken zijn bijvoorbeeld regionale gezondheidscentra, woonzorginstanties, stichtingen, patiëntenverenigingen en verpleeghuizen.
Je mag ook zelf een praktijkplek aandragen, neem hiervoor contact op via minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl.


Contact

minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl


Ingangseisen

 • De propedeuse behaald hebben of
 • Toestemming hebben van de examencommisie van jouw opleiding

Verplichte literatuur

 • Motivational interviewing: helping people change (3rd edition). Miller & Rollnick. ISBN: 978 16 09182 274
  Of de NL variant: Motiverende Gespreksvoering. Miller & Rollnick S. (2018) ISBN: 978 90 75569 704.
  • The Behaviour Change Wheel. A Guide To Designing Interventions. Michie, Artkins & West. 2014. Silverback Publishing. ISBN: 978 1291 84605 8Of de NL variant: het gedragsveranderingswiel. 8 stappen naar succesvolle interventies. Atkins & Michie (2018). ISBN: 978 94 62986 664

Aanbevolen Literatuur:

 • Positieve Leefstijl Verandering: wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering. Steenhuis & Overtoom (2019). ISBN: 978 90 8850 748 9.

De inschrijving voor minoren die starten in september gaan begin februari open. De inschrijving voor minoren die starten in februari gaan begin september open. Let op: dit is een populaire minor en vol = vol. Snel inschrijven voor deze minor wordt sterk aangeraden. Als je deel wilt uitmaken van de internationale klas schrijf je dan in voor de Engelse variant van deze minor.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

Locatie

Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Volg je minor bij Fontys Paramedische Hogeschool

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.