Sprint naar content

Online masterclass Dyslexie

  • 7 maanden
  • 19-09-2024
  • € 1.200 (BTW vrijgesteld)
Professionaliseer en specialiseer je op het gebied van signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen met lees- en/of spellingproblemen en/of het opzetten en uitvoeren van dyslexiebeleid op school. Combineer theorie en praktisch handelen met de online masterclass Dyslexie van Fontys.

Over de online masterclass Dyslexie

Deze online masterclass bestaat uit twee modules:  Module 1 gaat in op de signalering en onderzoek bij ernstige leesproblemen en dyslexie en/of het opzetten van een beleidsplan. Module 2 richt zich op het begeleiden en remediëren bij ernstige leesproblemen en dyslexie en/of uitvoeren van een beleidsplan.

 

Voor wie?

Deze masterclass is bestemd voor leraren, remedialteachers, intern begeleiders, kwaliteitscoördinatoren ambulant begeleiders, logopedisten, orthopedagogen en psychologen die werkzaam zijn ten behoeve van het primair en speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.


Toelatingseisen

Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorgetuigschrift. 

 

 

Inhoud en opbouw

De masterclass dyslexie bestaat uit twee modules van vijf bijeenkomsten.

De masterclass dyslexie bestaat uit twee modules van vijf bijeenkomsten.

Module 1: Beleid, coaching, signalering en onderzoek bij kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie

In deze module verdiep je je in:

1. de theoretische achtergrond met betrekking tot lees- en/of spellingproblemen en dyslexiehet opzetten en ontwikkelen van dyslexiebeleid (middels bijvoorbeeld de afname van vragenlijsten en QuickScans) waarbij een vertaalslag wordt gemaakt vanuit de diverse bronnen en achtergrondinformatie naar de eigen praktijkhet opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van een coachingstraject ten behoeve van collega’s en leerlingen (met name bestemd voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs);

2. de signalering en nader onderzoek van kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie; het samenstellen en interpreteren van het leerlingdossier;

3. het voeren van een oudergesprek (intake- en eindgesprek);

4. de afname van toetsen voor lezen en spelling;

5. het diagnostisch gesprek met de leerling;

6. de verslaglegging.

Tijdens de bijeenkomsten is er steeds ruimte voor uitwisseling en reflectie.

In deze module verdiep je je in:

1. het maken van een analyse aan de hand van de verzamelde informatie ten behoeve van dyslexiebeleid;

2. het maken van een plan van aanpak en begeleiding voor een periode van 3 of 4 jaar in het kader van je beleidsplan;

3. het verder opzetten, ontwikkelen, uitproberen en invoeren van een coachingstraject met betrekking tot kinderen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie (eventueel als onderdeel van een beleidsplan dyslexie;

4. het realiseren van een ondersteuningsbehoefte voor kinderen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie in het kader van remediëren, compenseren, dispenseren of stimuleren;

5. het opstellen van een handelingsplan voor kinderen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie en het uitvoeren van enkele behandelsessies;

6. het reflecteren op het veranderingsproces ten aanzien van beleid of coaching of ten aanzien van een individuele casus die je hebt doorlopen.

Tijdens de bijeenkomsten is er steeds ruimte voor uitwisseling en reflectie.

Je hebt hierbij de keuze uit:

1. het schrijven van een beleidsplan, waarbij je dyslexiebeleid voor je eigen school ontwikkelt en opzet of eventueel bijstelt;

2. een coachingstraject waarbij je beschrijft hoe je een coachingstraject ten behoeve van collega's en leerlingen opzet en uitvoert;

3. een casus waarbij je de diverse stappen van onderzoek en begeleiding in je eigen praktijk uitvoert (onderzoeksverslag, handelingsplan en de beschrijving van 4 sessies.

De masterclass wordt afgesloten met een certificaat en vermelding van de opdrachten en het aantal studiebelastingsuren (150 SBU). Hiermee is (aanvullende) registratie in het beroepsregister van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en van de NVLF (Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie) mogelijk.

 
 

Meerwaarde

Door het succesvol afronden van het opleidingstraject is registratie in het beroepsregister van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) mogelijk en registratie dyslexiebehandelaar in het beroepsregister van de NVLF (Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Met deze certificering toon je aan bekwaam te zijn om leerlingen en studenten te begeleiden bij dyslexie, zowel binnen als buiten de schoolcontext.

 

 

Praktische info

Niveau
Cursus
Kosten
€ 1.200(BTW vrijgesteld)
Studieduur
7 maanden
Startmoment(en)
19-09-2024

De bijeenkomsten zijn geroosterd op donderdag van 18.00 - 21.00 uur.

Lesdagen

19-09-2024

03-10-2024

17-10-2024

07-11-2024

21-11-2024

16-01-2025

30-01-2025

13-02-2025

13-03-2025

03-04-2025

Wil je graag een gesprek met iemand van de Masterclass Dyslexie? Dat kan. Neem contact op met de opleidingscoördinator Karin Diemel.

k.diemel@fontys.nl
0612050852

Bekijk hier of dat je in aanmerking komt voor een lening, beurs of andere subsidie regelingen.

 

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.

Startdata


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
En heb je wel interesse in deze cursus? Stuur dan een mail naar osovp@fontys.nl.

 

Locaties en contact

Online

0885077133
oso@fontys.nl
Opleidingscoördinator: Karin Diemel
0612050852
k.diemel@fontys.nl