Sprint naar content

Februari instroom Leraar Basisonderwijs (pabo) deeltijd

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt aan deeltijdstudenten de mogelijkheid om in februari en september te starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs. Hieronder lees je wat er van jou verwacht wordt, als je in februari wilt starten met de deeltijdopleiding.

Voor wie?

Dit traject is toegankelijk voor studenten die willen instromen op de locatie Eindhoven of Tilburg en die:

  • voldoen aan de vooropleidingseisen.
  • voldoen aan de landelijke toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Let op! Wanneer je in februari 2024 wilt starten met de pabo en je één of meerdere toelatingstoetsen moet maken, dan kan dat in de toetsperioden van oktober/november 2023 en januari 2024. Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor de meest actuele informatie. Ook op onze website lees je meer en vind je informatie over een digitaal zelfstudiepakket.

Lesplaatsen

Bij te weinig aanmeldingen kan besloten worden om de groep op een andere lesplaats te laten starten. We streven ernaar om hierover medio december duidelijkheid te bieden.

Aanmeldprocedure

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink. De uiterste aanmelddatum via Studielink valt in januari 2024. Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  • LET OP: kies in Studielink expliciet voor de FEBRUARI INSTROOM op leslocatie Eindhoven of Tilburg.
  • Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen. Voor deeltijdstudenten is de Studiekeuzecheck niet verplicht. Bij de aanmelding in Studielink geef je zelf aan of je wel of niet wilt deelnemen aan de Studiekeuzecheck.

De Studiekeuzecheck bestaat uit :

  • een digitale vragenlijst;
  • een persoonlijk contactmoment in de vorm van een intakegesprek.

Hoewel de Studiekeuzecheck voor deeltijdstudenten niet verplicht is, raden wij wel sterk aan er wel aan mee te doen. Het geeft meer duidelijkheid of dit de juiste opleiding voor jou is. Het advies dat gegeven wordt n.a.v. de Studiekeuzecheck is niet bindend, maar natuurlijk wel een advies waar je goed naar moet kijken.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven doe je in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats rond februari 2024. Meer informatie over je collegegeld vind je hier.