Sprint naar content

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Oud-student Pinar Yalan

"Je leert niet om leraar te zijn, maar om de leraar uit jezelf te halen"

 

Opbouw

De deeltijdopleiding Pedagogiek is opgebouwd uit modules. Je volgt in totaal acht modules. Je start met twee modules in de propedeuse. Na het behalen van de propedeuse volg je ieder studiejaar twee modules in de post propedeuse. De modules kun je zowel in Tilburg als in Sittard volgen.

Je volgt veel modules die gelijk zijn aan de opleiding Pedagogiek omdat we het belangrijk vinden dat je een goede pedagogische basis hebt.

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de opleiding leer je basiskennis, houding en vaardigheden. Je volgt 2 modules:

Professioneel pedagogisch handelen

Je brengt je pedagogisch handelen met een kind/jongere in kaart en onderzoekt de kwaliteit van deze pedagogische relatie. Je verantwoordt je pedagogische handelen.

Pedagogische ondersteuning

Binnen jouw werkplek verdiep je je in vragen en behoeften van ouders/ opvoeders op het gebied van opvoeding. Vervolgens ga je specifieker/ dieper in op de individuele ondersteuning die een kind/ jongere nodig heeft.

In het derde jaar van de opleiding volg je de twee lerarenmodules. Deze modules zijn verplicht.

Lerarenmodule Meesterschap

In deze module leer je didactische vaardigheden, oftewel de kunst van het lesgeven. Denk hierbij aan een lesvoorbereiding maken, verschillende werkvormen, toetsing en groepsdynamica. Ook is er aandacht voor jouw ontwikkeling als docent pedagogiek: wat voor leraar wil jij zijn en hoe kun je daar komen?

Lerarenmodule Pedagogisch Professional

In deze module leer je wat het leraarschap buiten het klaslokaal inhoudt. Je leert hoe je loopbaangesprekken kunt voeren met studenten en hun kunt begeleiden in het ontwikkelen van een beroepsidentiteit. Daarnaast leer je wat er speelt er in de onderwijsorganisatie en hoe kun jij daar een innovatieve bijdrage aan kunt leveren.

Jeugdhulp

Je onderzoekt een complexe pedagogische vraag samen met de betrokkenen, met als doel het creëren van een positieve opvoedsituatie. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Voor deze module is een specifieke werkplek nodig.

Preventie

Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een preventieprogramma. Je voert dit uit, stelt bij en evalueert. Dit preventieprogramma dient van toegevoegde waarde te zijn voor je werk- en/of praktijkplek. Competenties die aan bod zullen komen zijn o.a. oriënteren op opvoedingssituaties, signaleren en analyseren van opvoedingsvragen, vormgeven aan een pedagogisch klimaat, informeren en verzorgen van voorlichting/scholing.

Mind the gap: talent, proces, traject

Je onderzoekt als ‘projectleider’ in samenwerking met relevante betrokkenen een pedagogisch/beleidsmatig vraagstuk (van project tot nazorg) en voert dit uit. Je werkt multidisciplinair vanuit organisatorisch perspectief en gericht op (eigen) talentontwikkeling.

Visies, waarden en idealen

Je ontwikkelt op basis van bestaande markante pedagogische visies en theorieën je eigen pedagogische visie. Je bent in staat bij te dragen aan pedagogische visieontwikkeling in een team en op basis van visie (verbeter)voorstellen te doen voor pedagogisch beleid.

Pedagogisch handelen en diversiteit

Je richt je op de bevordering van sociale inclusie van kinderen en jongeren. We nodigen je uit om onderzoek te doen naar jezelf, de ander(en), jullie relatie en naar de context waarbinnen jullie samenleven. Aan de hand van je ervaringen, reflectie, theoretische concepten en visievorming kom jij tot pedagogisch handelen, waardoor alle kinderen met wie jij werkt steeds meer de ruimte voelen te laten zien wie (hoe) zij willen zijn. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

De speelse professional

Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter begrijpen en kunnen inzetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt. Als student ga je op organisatorisch, pedagogisch en persoonlijk vlak aan de slag met spel en speelse vormen. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Orthopedagogisch handelen

Je komt in aanraking met een variatie aan stoornissen. Daarbij maak je een kritische vertaalslag naar de handelingsgerichte praktijk, afgestemd op de complex pedagogische vraag van het kind/de jongere en de ondersteuningsbehoefte van de ouders/opvoeders. Voor deze module is een specifieke werkplek nodig en moet de module Jeugdhulp zijn behaald. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Jeugd anno nu

Je gaat in samenwerking met jongeren onderzoek doen naar een voor hen relevante pedagogische beleidskwestie, zoals prestatiedruk onder jeugdigen, risicovol gedrag, jeugd en vrije tijd, de pedagogische civil society. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Ter afsluiting van de opleiding volg je de module De onderzoekende professional. Deze module is verplicht.

De onderzoekende professional

Voor het afstuderen heb je een werkplek nodig op hbo-niveau binnen een mbo (ROC).

Je voert zelfstandig een praktijkgericht onderzoek uit binnen het (v)mbo-werkveld. Dit resulteert in een beroepsproduct (innovatie) dat relevant is voor de beroepspraktijk. In de verantwoording van het beroepsproduct komen wetenschappelijke theorie en de uitvoering van een praktijkonderzoek samen. De regie van het onderzoek ligt bij jou als student, maar je werkt daarbij samen met medestudenten en andere betrokkenen.