Sprint naar content

Cliëntbemiddeling in de zorg

Ben jij werkzaam als cliëntbemiddelaar of cliëntondersteuner bij een zorgorganisatie? Kom je daarbij in aanraking met mensen met een verstandelijke beperking? Wil je cliënten uit deze doelgroep beter van dienst zijn? Dan is deze cursus iets voor jou! Je leert hoe je via specifieke gesprekstechnieken aansluit bij deze doelgroep.

Over de cursus

Mensen met een verstandelijke beperking zijn veelal levenslang afhankelijk van zorg en ondersteuning. Het zoeken naar een (nieuwe) zorgaanbieder die aansluit bij de behoeften van een cliënt, vraagt een proces van afstemming tussen de cliënt zelf, diens naaste(n) en de zorgverlener. Cliëntbemiddelaars spelen in dit proces een belangrijke rol. In deze cursus leer je hoe je dit vormt kunt geven. Bij de keuze voor een zorgaanbieder is het belangrijk om zorgwensen van je cliënt centraal te stellen. Om dit goed te doen moeten bemiddelaar en cliënt elkaar begrijpen en vertrouwen. Je gaat aan de slag met kritisch reflecteren op je eigen handelen. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn van grote invloed op het zorgproces. We leren je hoe je om kunt gaan met tegenstrijdige belangen van jouw cliënt en die van de organisatie.

Waarom deze cursus

  • Goede ondersteuning kunnen bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking
  • Kennis opdoen over de LVB doelgroep en de waarde van ervaringskennis ervaren
  • Direct toepasbaar in de praktijk

 

Voor wie?

Je bent als cliëntbemiddelaar of cliëntondersteuner werkzaam en komt daarbij in aanraking met mensen met een verstandelijke beperking. Wil je meer leren over hoe je in jouw werk kunt aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep? En wil je weten welke gesprekstechnieken je daarop in kunt zetten? Dan is deze cursus geschikt voor jou!

Toelatingseisen

Er zijn aan deze cursus geen toelatingseisen verbonden wat betreft opleiding of werkervaring.

 

 

Inhoud en opbouw

Deze cursus is bedoeld voor cliëntbemiddelaars en cliëntondersteuners werkzaam bij een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en daarbij in contact komen met deze mensen. Wil je meer leren over hoe je in jouw werk kunt aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep? Dan is deze cursus geschikt voor jou! De cursus is verbonden aan Fontys Sociale Studies.

Het zoeken naar een (nieuwe) zorgaanbieder die aansluit bij de behoeften van een cliënt, vraagt een proces van afstemming tussen deze persoon zelf, diens naaste(n) en de zorgverlener. In deze cursus leer je hoe je aan zo'n afstemmingsproces vorm kunt geven. We nemen je mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Je leert door middel van gesprekstechnieken aan te sluiten bij de beleefwereld van de doelgroep. We dagen je in deze cursus uit om kritisch te reflecteren op jouw beroepscompetenties.

De cursus bestaat uit vijf dagdelen:

  • Dagdeel 1: Kennismaking en Wet- en Regelgeving deel 1
  • Dagdeel 2: Wet- en Regelgeving deel 2
  • Dagdeel 3: Presentie en Gesprekstechnieken
  • Dagdeel 4: Dilemma's, Behoeften en Belangen
  • Dagdeel 5: Terugkom-dagdeel
Na afronding van deze cursus ontvang je een certificaat: bewijs van deelname.

Annemarie Schellekens

Annemarie is sinds 2007 als docent en supervisor verbonden aan Fontys Sociale Studies. Zij heeft werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, het welzijnswerk, LVB+ en de zorg voor verstandelijk beperkten. Met haar ervaring als o.a. mediator en de doelgroep VB kan zij cursisten trainen in specifieke, passende gespreksvaardigheden en in het omgaan met uiteenlopende belangen.

Sfeerafbeelding Fontys


Lonneke Gerrits

Lonneke is docent en onderwijskundige bij Fontys Sociale Studies. Van oorsprong is zij docent in creatieve en communicatieve vakken en is zij werkzaam geweest in de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen Fontys heeft zij haar ervaringen en expertise ingezet voor de ontwikkeling van onderwijs gericht op ervaringsleren.

Het is belangrijk om te leren door te (mogen) experimenteren, uitproberen, oefenen en reflecteren. En het liefst niet alleen vanuit je eigen perspectief, maar ook door je in te leven in andere perspectieven en niveaus”.

Sfeerafbeelding Fontys

Irene de Laat

Irene is als beleidsmedewerker gehandicaptenzorg verbonden aan de CZ groep. Vanuit deze rol kan zij cursisten meenemen in belangrijke wet- en regelgeving in de gehandicaptenzorg, met name op het gebied van de WLZ.

 
 

Meerwaarde

 
Placeholder for Fontys video
'De cursus geeft je handvaten om cliënten met een verstandelijke beperking te benaderen en begrijpen. Hierdoor kun je de wensen van je cliënt vertalen naar de kaders van de systeemwereld.'

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.

 

 

Praktische info

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan! Neem contact op met Erik Kamerman. Stuur een e-mail naar nascholing-socialestudies@fontys.nl of bel naar 08850-79511.

Bekijk hier of dat je in aanmerking komt voor een lening, beurs of andere subsidie regelingen.