Sprint naar content

Sneller voor de klas met de mijlpalenregeling

Met je HBO of WO achtergrond sneller voor de klas

Dankzij de mijlpalenregeling kun je sneller voor de klas in het basisonderwijs. Het is voor studenten aan de lerarenopleidingen primair onderwijs die reeds een HBO bachelor van (240 EC) of WO-diploma in hun bezit hebben mogelijk om “versneld voor de klas” te staan. Deze studenten kunnen tijdens hun opleiding aangesteld of benoemd worden (met een daarbij passende salariëring) als leraar basisonderwijs door een bestuur voor primair onderwijs. Voorwaarde hierbij is dat de studenten, naast een minimaal een HBO-bachelordiploma, een aantal voorgeschreven mijlpalen behaald moeten hebben.

Vereiste mijlpalen Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)

Een pabostudent met een al afgeronde HBO-bachelor opleiding kan als leraar in het primair onderwijs worden benoemd/aangesteld, als hij /zij:

o   al in het bezit is van een afgeronde HBO-opleiding bachelor (240 credits) of WO getuigschrift;

o   bewezen heeft ‘beroepstaken bekwaam’ te zijn (door de bijbehorende opleidingsonderdelen met succes te hebben afgerond).

Fontys Hogeschool Kind en Educatie hanteert hiervoor de volgende mijlpalen die behaald moeten zijn: Sets leeruitkomsten 1 t/m 4 afgerond inclusief de daarbij behorende stages en Fontys kennistoetsen, maar uitgezonderd een of meer van de landelijke (kennis)toetsen (LKT Taal, LKT rekenen/wiskunde en APTIS).  

Een student die aan bovenstaande mijlpalen voldoet en van het traject gebruik wil maken, moet een PO-bestuur vinden dat hem/haar wil aanstellen als leraar. Dit bestuur dient met de student en de lerarenopleiding een tripartite scholings- en begeleidingsovereenkomst te sluiten van maximaal 2 jaar. De ervaring leert dat voor een succesvol verloop van de opleiding een aanstelling van minimaal 0.4 fte en maximaal 0.8 fte wenselijk is.

In die periode van 2 jaar moet de student de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs van Fontys Hogeschool Kind en Educatie afronden. De werkplek kan daarbij als stageplek worden ingezet. Dat ontslaat de student niet van de verplichting om te voldoen aan de eisen van de leeruitkomsten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.

Student blijft student

Studenten die het traject gaan volgen, blijven student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dit betekent dat zij hun bacheloropleiding geheel moeten afronden, en een bachelor-graad ontvangen. Besturen kunnen dan ook geen beroep doen op de subsidie zij-instroom volgens de Regeling subsidie zij-instroom.