VR Motiverende Gespreksvoering en Vitaal Bedreigde Patiënt

Twee van onze ‘parels’ de VR Motiverende Gespreksvoering (MI) en VR Vitaal Bedreigde Patiënt (VBP) zijn bij PITCH onderhanden genomen.  

Motiverende gespreksvoering is een communicatiemethode die wordt ingezet om gedragsverandering bij patiënten en cliënten te bewerkstelligen. Met de kennis van experts uit de zorg, het Radboud UMC, E-infuse en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en de techniek van The Simulation Crew is een VR-applicatie ontwikkeld waarmee deze vaardigheden getraind kunnen worden in een realistische maar veilige omgeving. 

 

In het eerste deel van de training ga je aan de slag met de basistechnieken van Motiverende Gespreksvoering. 

Deze fase omvat de elementen: Open vragen stellen, Reflectief luisteren, Bevestigen en ondersteunen en Samenvatten. Vervolgens krijg je in het tweede deel de kans om deze technieken toe te passen in een echt gesprek met Anna, Joyce of Paul. Hierin komen de verschillende fases van Motiverende Gespreksvoering aan bod, namelijk: Verbinden, Focussen, Oproepen en Plannen. Dat alles op een speelse en interactieve manier. 

 

Hoe moet je handelen wanneer je te maken krijgt met een Vitaal Bedreigde Patiënt? Dit is een ontzettend stressvolle situatie waarbij je aan veel dingen tegelijk moet denken. MEWS-waarden afnemen én interpreteren, de ABCDE-methode doorlopen en alle informatie communiceren door middel van RSVP of SBAR. Dankzij de VR-training Vitaal Bedreigde Patiënt, die wij ontwikkelden samen met de Sint Maartenskliniek, kun je een levensechte situatie beleven binnen de veilige muren van Virtual Reality. Een compleet nieuwe en innovatieve manier om te trainen! 

De verbeterpunten die we hier uit ophalen zijn: 
Gebruikers studenten:
  • Hoe komen zij in de VR?
  • Welke onboarding problemen ervaren zij?
  • Hoe leren ze in de VR?
  • Wat zien zij als krachtig?
  • Wat moet verbeterd worden?

Gebruikers docenten:
  • Hoe ervaren zij de de VR programma’s? 
  • Hoe zien zij de inpassing in het onderwijs?
  • Welke hobbels ervaren zij bij het inzetten van de VR programma’s?