3Mensio Structural Hearts Software

De centrale vraagstelling richt zich op het verkrijgen van inzichten vanuit het perspectief van de toekomstige zorgprofessional. De tweedejaars studenten van de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) onderzoeken tijdens het project de 3mensio Structural Heart software. Dit is een pakket waarmee artsen in staat wordt gesteld de pre-operatieve planning en post-operatieve evaluatie van cardiovasculaire interventies en chirurgie uit te voeren. De vraag die de studenten beantwoorden is: ‘Wat zou je aanbevelen om verder te onderzoeken, toe te voegen, of anders te doen om de software verder te ontwikkelen?’. Er is bewust gekozen om de vraag niet verder te specificeren, zo is er ruimte voor hun eigen creativiteit en inventiviteit.

Sfeerafbeelding Fontys

Om dit vraagstuk op te lossen, hanteren ze een stapsgewijze benadering, waarbij zij worden begeleid door enkele docenten van de opleiding en het vraagstuk concretiseren. Allereerst denken ze individueel en in groepen na over welke informatie de gebruiker van de software nodig heeft om de procedure op een goede wijze te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Daarvoor bedenken ze bijvoorbeeld welke anatomie en pathologie beoordeeld worden tijdens de planning van de procedure en welke klinische vraagstellingen daarmee beantwoord worden. Op basis daarvan bedenken zij welke eisen daaruit volgen met betrekking tot verschillende onderwerpen, waaronder de benodigde beeldvorming, reconstructie- en visualisatietechnieken, en de functionaliteiten om de informatie te kwantificeren. Ook met aspecten gerelateerd aan de gebruiksvriendelijkheid en de mate waarin de software ‘intuïtief’ te gebruiken is, wordt rekening gehouden. 

De vergaarde informatie gebruiken de studenten om in groepen een protocol te schrijven, waarmee ze de software op een gestructureerde wijze daadwerkelijk gaan testen. Voldoet deze aan de eisen die zij hebben geformuleerd, en op basis van welke overwegingen is dit wel of niet het geval? De bevindingen en aanbevelingen die daaruit volgen, delen zij aan het einde van het project in een terugkoppelingsmoment waarbij de studenten, verschillende docenten van de opleiding en Pie Medical Imaging aanwezig zijn.

De studenten krijgen hiermee een inzicht in (een onderdeel van) het proces van innovatie binnen het ziekenhuis en de rol die zij als toekomstig medisch beeldvormend en bestralingsdeskundige binnen dit proces kunnen vervullen. De complexiteit van het vraagstuk biedt hen de gelegenheid om, naast de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van postprocessing en visualisatietechnieken, hun competenties op het gebied van professioneel gedrag, organisatie, samenwerking en creativiteit te ontwikkelen; er is immers niet één goed antwoord, maar er zijn meerdere oplossingsrichtingen mogelijk.

Meer weten? Kijk op de website van Pie Medical.

Sfeerafbeelding Fontys

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys